Hopp til innhold

Meny

Forfatterskap

 1. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 2. Vancouveranbefalingene

  Vancouveranbefalingene Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals. Retningslinjer utarbeidet av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). De fleste medisinske

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Vancouveranbefalingene/

 3. Vancouveranbefalingene

  Vancouveranbefalingene Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals (populært kalt Vancouver-konvensjonen eller Vancouver-anbefalingene) er utarbeidet av International Committee

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Vancouveranbefalingene/

 4. Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi

  Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi Matematisk-naturvitenskapelig og teknologisk (MNT) forskning spenner så bredt i tilnærming, omfang og organisering at det er umulig å sette den på én formel. Her

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi/

 5. Medforfatterskap i medisin og helsefag

  Medforfatterskap i medisin og helsefag Forfatterskap er et av de mest omdiskuterte og kontroversielle emner i medisinsk forskningsetikk. Beskyldninger om uberettiget forfatterskap er den hyppigste årsak til undersøkelser om uredelighet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap i medisin og helsefag/

 6. Tellekanter

  Tellekanter ”Tellekanter” er den populære termen for systemer for registrering og kvantifisering av forskningsresultater, særlig publikasjoner, og økonomiske belønningssystemer på grunnlag av disse. Universitets- og høyskolerådet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Tellekanter/

 7. Veiledning og kollegialitet

  Veiledning og kollegialitet Veiledning er en kompleks virksomhet som utøves i ulike kontekster. Betegnelsen på selve virksomheten – veiledning – er heller ikke entydig. Vi finner tilsvarende eller beslektede virksomheter under andre betegnelser,

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Redelighet og kollegialitet/Veiledning og kollegialitet/

 8. Medforfattarskap i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi

  Medforfattarskap i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi Det kan vera givande å skriva i lag med andre. Ansvarleg diskusjon mellom fagfellar om utforminga av eit felles skriftstykke kan heva kvaliteten. Når det er kjekt å samarbeida,

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfattarskap i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi/