Hopp til innhold

Meny

Finansiering

 1. Frykter forvridd forskning

  Frykter forvridd forskning Det har vært fokusert for mye på enkeltforskeres interessekonflikter. Nå bør vi ta et langt skritt tilbake og se på hvordan industripenger styrer hva vi leter etter, hvor vi leter og hvordan, sier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Frykter forvridd forskning/

 2. Forskning og penger

  Forskning og penger Hvilken makt bør betaleren ha over forskningen? Hva er et menneskeliv verdt i kroner? Skal forskeren motiveres av penger? 31. mai lanserte vi antologien Forskning og penger under Litteraturfestivalen på Lillehammer. I

  /Aktuelt/Nyheter/Forskning og penger/

 3. Debatt: Ny retning på forskningsfinansieringen

  Debatt: Ny retning på forskningsfinansieringen Vi må sikre at forskningen er forsvarlig, relevant og av høy kvalitet, skriver Nils Olav Refsdal og Johanne Severinsen i et innlegg i Afteposten. Innlegg publisert på aftenposten.no,

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Ny retning på forskningsfinansieringen/

 4. Debatt: Universiteter må ta ansvar

  Debatt: Universiteter må ta ansvar Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås, skriver Øyvind Mikkelsen og Helene

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Universiteter må ta ansvar/

 5. Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter

  Åpenhet i forskningen og om forskerrollen er viktig for å sikre forskningsmessig kvalitet og samfunnets tillit til forskning og forskningsresultater. Med større grad av oppdragsforskning og ekstern finansiering av forskningsprosjekter,

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter/

 6. Legemiddelutprøving

  Legemiddelutprøving Kliniske utprøvinger av medikamenter på mennesker er en viktig, men spesiell del av klinisk forskning. Klinisk utprøving er regulert i en egen forskrift som forvaltes av Statens legemiddelverk (SLV). All klinisk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Legemiddelutprøving/

 7. III Økonomiske forhold – interessekonflikter

  III Økonomiske forhold – interessekonflikter Er det redegjort for studiens økonomiske sider og eventuelle interessekonflikter? Det skal i søknad til regional komité for medisinsk forskningsetikk redegjøres for hvorledes

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Klinisk utprøving av legemidler /III Økonomiske forhold – interessekonflikter/

 8. 38. Åpenhet om finansiering

  38. Åpenhet om finansiering Både forskeren og oppdragsgiveren har plikt å gjøre det offentlig kjent hvem som finansierer forskningen. Det skal være klart hvem som finansierer forskningen. Åpenhet om finansieringen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/E. Oppdragsforskning (34-40)/38. Åpenhet om finansiering/

 9. Overvåkingsteknologi og forskningsetiske retningslinjer

  Overvåkingsteknologi og forskningsetiske retningslinjer Bryter forskning og utvikling av teknologi som kan brukes til militær overvåking med forskningsetiske retningslinjer? Og hvordan bør de som finansierer forskning vurdere

  /Aktuelt/Nyheter/Overvåkingsteknologi og forskningsetiske retningslinjer/

 10. GMO-forskning og ytre påvirkning

  GMO-forskning og ytre påvirkning Synet på GMO blant forskere er blant annet påvirket av hvordan forskningsprosjektene finansieres. Det kan gi etiske dilemma for beslutningstakere.  Vi har tatt turen til Ås og Universitet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2009-3-4/GMO-forskning og ytre påvirkning/