Hopp til innhold

Meny

Fanger

 1. Innsatte og ADHD

  Innsatte og ADHD [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Innsatte og ADHD/

 2. Ble holdt i isvann til de døde

  Ble holdt i isvann til de døde Eksperimentene som ble utført i de tyske konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig, er av de mørkeste kapitlene i forskningens historie. I Dachau ble fanger senket ned i isvann for å teste hvor

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2004-1/Ble holdt i isvann til de døde/

 3. Forskning etterspørres

  Forskning etterspørres En viktig del av arbeidet med fangers pårørende er kontakten med fangers barn, en gruppe som heldigvis har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Men hvordan det oppleves å være barn

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Forskning etterspørres/

 4. Uetiske eksperimenter ga livsviktig medisin

  Uetiske eksperimenter ga livsviktig medisin Kopper var en av de mest fryktede sykdommene i verden. Den var meget smittsom. De få som overlevde, satt igjen med grufulle arr. Forsøkene som førte til det vi i dag kaller vaksine, og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Uetiske eksperimenter ga livsviktig medisin/

 5. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen (engelsk fulltekst) Etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker. Utarbeidet av Verdens legeforening. Sist revidert oktober 2013. Se Den norske legeforeningens nettsider for norsk oversettelse av

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Helsinkideklarasjonen/

 6. Barn av innsatte

  Barn av innsatte Nye retningslinjer for forskning i kriminalomsorgen skal snart ut på høring. De skal også inneholde punkter om forskning i forhold til barn av innsatte. – Forskning i kriminalomsorgen er ikke nytt, men ingen prosjekt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Barn av innsatte/

 7. Dømt til forsøkskanin

  Dømt til forsøkskanin Sentenced to science. One black man’s story of imprisonment in America. Av Allen M. Hornblum. The Pennsylvania State University Press, 2007 Sjelden har en tittel til en bok vært mer treffende enn denne! Den

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-2/Dømt til forsøkskanin/

 8. Levende partert

  Levende partert Tusener ble sendt i en sikker og smertefull død i den japanske forskningen på biologiske våpen ledet av Ishii Shiro. Forurensing av mat og drikkevann, spredning av miltbrannbakterier, kolera og dysenteri, obduksjon

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2009-3-4/Levende partert/

 9. Innsatte

  Innsatte Enkelte forskere har oppfattet innsatte som en spesielt egnet forskningsgruppe. I enkelte tilfeller har det vært en oppfatning av at innsatte er gode forskningssubjekter fordi de er billige å benytte, fordi de er tilgjengelige

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Innsatte/

 10. Forskning på menneskets sadisme – etisk uforsvarlig

  Forskning på menneskets sadisme – etisk uforsvarlig I 1971 gjennomførte en forskergruppe ved Stanford universitetet i USA et psykologisk forskningsprosjekt, The Stanford Prison Experiment. Prosjektet gikk ut på å studere den

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2003-2/Forskning på menneskets sadisme – etisk uforsvarlig/