Hopp til innhold

Meny

Etniske grupper

 1. Hvem er jeg som individ?

  Hvem er jeg som individ? Hvor kommer jeg fra, hvem er mine forfedre? Dét er spørsmål som mange stiller seg. Med ny genteknologi kan man tilsynelatende komme mye nærmere et svar – raskt. Men hva betyr dette for hvordan vi forstår

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Hvem er jeg som individ?/

 2. Etniske grupper

  Etniske grupper Uttrykket ”etniske grupper” skal her omfatte nasjonale minoriteter, innvandrere og urfolk i en norsk sammenheng. Blant de spesielle utfordringer som kan være knyttet til forskning på etniske grupper, er en tidvis status

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Etniske grupper/

 3. Forskningsetisk kontekst: Historisk urett og forskning som overgrep

  Forskningsetisk kontekst: Historisk urett og forskning som overgrep Denne teksten problematiserer forholdet mellom samisk og kvensk forskning som et eget punkt til refleksjon og debatt. Innledning Problematiske kategorier: innvandrere, nasjonale

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Etniske grupper/Forskningsetisk kontekst: Historisk urett og forskning som overgrep/

 4. Skjelettutvalget

  Flere saker, flere aktører, flere etiske dilemma Å vise tilbørlig respekt for menneskelige levninger innebærer å tenke igjennom at et individ har vært en del noe større, en del av en familie, en etnisk gruppe,

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Skjelettutvalget/

 5. Medisin og helsefag

  Medisin og helsefag Forskningsetikk for medisin og helsefag dekker et bredt og viktig felt. Det er det eneste område hvor det kreves forhåndsgodkjenning av en uavhengig Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for å

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 6. Ansvar for den enkelte

  Ansvar for den enkelte Forskeren må forholde seg til at det enkelte menneske gjør krav på rett til å verne om livsrom og personlig integritet. Det er en rett som ikke alle har samme evne og mulighet til å ivareta. Forskeren

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/