Hopp til innhold

Meny

Embryo

 1. Embryo, stamcelle og foster

  Embryo, stamcelle og foster Sentralt i forskningsetikken står prinsippet om at man ikke må bruke mennesket utelukkende som et middel for forskningen. Det er en krenkelse av menneskets verd. Men har et befruktet egg menneskeverd? Eller

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Embryo, stamcelle og foster/

 2. Bioteknologi og genteknologi

  Bioteknologi og genteknologi Utviklingen og forskningen innen moderne bioteknologi og genteknologi spenner over et stort område fra stamcelle-forskning og utvikling av medisinske gentester til bruk av genmodifiserte planter, mikroorganismer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Bioteknologi og genteknologi/

 3. Patent

  Forskningsetikk og patenter Patentetikk er vanligvis betraktet som et samfunnsmessig og politisk spørsmål. Patenter nevnes for eksempel ikke direkte i de forskningsetiske retningslinjene. Men forskningsetiske spørsmål knyttet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Patent/

 4. Medisin og helsefag

  Medisin og helsefag Forskningsetikk for medisin og helsefag dekker et bredt og viktig felt. Det er det eneste område hvor det kreves forhåndsgodkjenning av en uavhengig Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for å

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 5. EU-domstol sier nei til å ta patent på humane embryonale stamceller

  EU-domstol sier nei til å ta patent på humane embryonale stamceller Teknologier som gjør bruk av embryonale stamceller, kan man ikke ta patent på. Det sier dommen fra EU i forrige uke. Forskere sier at en konsekvens av dette

  /Aktuelt/Nyheter/EU-domstol sier nei til å ta patent på humane embryonale stamceller/

 6. Embryoets moralske status - stamcelle, biologi og etikk

  Embryoets moralske status - stamcelle, biologi og etikk – Jeg har alltid tilhørt tvilerne, men veid opp mot mulighet for helbredelse av alvorlige sykdommer, mener jeg vi skal tillate forskning på overtallige befruktede egg, sier Steinar

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2007-1/Embryoets moralske status - stamcelle, biologi og etikk/