Hopp til innhold

Meny

Dyrevelferd

 1. Sammendrag

  Sammendrag Forskningsetikk Begrepet «forskningsetikk» viser til et bredt sett av normer, verdier og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og regulere forskningsvirksomhet. Dette inkluderer forskningens sannhetsforpliktelse

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Sammendrag/

 2. Dyreforsøk i (u) etisk farvann

  Dyreforsøk i (u) etisk farvann Bruk av dyr i forskning er utvilsomt et kontroversielt tema, både her til lands og internasjonalt. Er det etisk forsvarlig å bruke dyr til forskning? Vi mennesker bruker dyr til ulike formål

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Dyreforsøk i (u) etisk farvann/

 3. Dobbeltrolle

  Dobbeltrolle Den høye dødeligheten i fiskeoppdrettsanleggene forteller oss at noe er galt, mener Ole Bendik Dale. Fiskehelsebiologer og veterinærer er av og til i en dobbeltrolle. Det kan skape konflikter, hevder Tore Kristiansen. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Dobbeltrolle/

 4. Skjerper kravene til dyrevelferd

  Skjerper kravene til dyrevelferd Hvordan veie dyrs velferd mot menneskelige interesser? Et nytt EU-direktiv har fullstendig utfasing av dyreforsøk som mål. Dette er verdt å merke seg. Samtidig er det viktig å huske hva som står

  /Aktuelt/Nyheter/Skjerper kravene til dyrevelferd/

 5. Rødt, grønt eller blått lys for norske forsøksdyr?

  Rødt, grønt eller blått lys for norske forsøksdyr? Dyreforsøk: Men hva er de beste testmetodene? Skjer det noen form for utvikling innenfor forsøksdyrmiljøet? Forsøksdyr ble ikke et stort tema under høstens

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Rødt, grønt eller blått lys for norske forsøksdyr?/

 6. Ny lov om dyrevelferd

  Høringssvar vedrørende Ny lov om dyreveldferd- alminnelig høring Sendt 26.2.2008 Brevet som PDF-fil

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Ny lov om dyrevelferd/

 7. Vedrørende innspill til NOU 2014/15: «Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?» (Saksnr. 2015/117)

  Vedrørende innspill til NOU 2014/15: «Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?» (Saksnr. 2015/117) Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) kommenterer i denne

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vedrørende innspill til NOU 2014/15: «Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?» (Saksnr. 2015/117)/

 8. Vanskelig å snakke om fiskevelferd

  Vanskelig å snakke om fiskevelferd Få forskere våger å kritisere norsk lakseoppdrettsnæring. De fleste velger å holde kjeft. De som sier noe, vil helst være anonyme. Slik beskriver en av landets fremste eksperter

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Vanskelig å snakke om fiskevelferd/

 9. Beskyttelse av dyr i forskning

  En del naturvitenskapelig-teknologisk forskning involverer dyr. Det er akseptert at også dyr er moralske objekter som fortjener respekt. Dyrevelferd tjener som samlekategori for en rekke moralske hensyn overfor dyr.[5] Forskning angår

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av dyr i forskning/

 10. Hvor er den etiske debatten om behandling av dyr?

  Hvor er den etiske debatten om behandling av dyr? Det er nå 7 år siden offentliggjøringen av Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003): Om dyrehold og dyrevelferd, et politisk dokument som fortsatt legger føringer for hvordan dyr skal

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Hvor er den etiske debatten om behandling av dyr?/

 11. Forsøksdyr

  Forsøksdyr Få områder hvor dyr brukes, skaper mer debatt enn når de anvendes som forsøksdyr. Dyreforsøk virker ofte å være “omvendt veterinærmedisin”: man anskaffer dyr med best mulig helse for så

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Forsøksdyr/

 12. Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

  Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi 2007 Etiske retningslinjer Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) NB! Erstattet av ny versjon i 2015. Bestill gratis trykket utgave Last

  /Aktuelt/Publikasjoner/ Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi/