Hopp til innhold

Meny

Dyr

 1. Ny lov om dyrevelferd

  Høringssvar vedrørende Ny lov om dyreveldferd- alminnelig høring Sendt 26.2.2008 Brevet som PDF-fil

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Ny lov om dyrevelferd/

 2. Vedrørende innspill til NOU 2014/15: «Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?» (Saksnr. 2015/117)

  Vedrørende innspill til NOU 2014/15: «Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?» (Saksnr. 2015/117) Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) kommenterer i denne

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vedrørende innspill til NOU 2014/15: «Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?» (Saksnr. 2015/117)/

 3. Dobbeltrolle

  Dobbeltrolle Den høye dødeligheten i fiskeoppdrettsanleggene forteller oss at noe er galt, mener Ole Bendik Dale. Fiskehelsebiologer og veterinærer er av og til i en dobbeltrolle. Det kan skape konflikter, hevder Tore Kristiansen. Det

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Dobbeltrolle/

 4. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 5. Skjerper kravene til dyrevelferd

  Skjerper kravene til dyrevelferd Hvordan veie dyrs velferd mot menneskelige interesser? Et nytt EU-direktiv har fullstendig utfasing av dyreforsøk som mål. Dette er verdt å merke seg. Samtidig er det viktig å huske hva som står

  /Aktuelt/Nyheter/Skjerper kravene til dyrevelferd/

 6. Vanskelig å snakke om fiskevelferd

  Vanskelig å snakke om fiskevelferd Få forskere våger å kritisere norsk lakseoppdrettsnæring. De fleste velger å holde kjeft. De som sier noe, vil helst være anonyme. Slik beskriver en av landets fremste eksperter

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Vanskelig å snakke om fiskevelferd/

 7. Beskyttelse av dyr i forskning

  En del naturvitenskapelig-teknologisk forskning involverer dyr. Det er akseptert at også dyr er moralske objekter som fortjener respekt. Dyrevelferd tjener som samlekategori for en rekke moralske hensyn overfor dyr.[5] Forskning angår

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av dyr i forskning/

 8. Trenger jeg godkjenning for å gjennomføre dyreforsøk?

  Trenger jeg godkjenning for å gjennomføre dyreforsøk?

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Ofte stilte spørsmål/Trenger jeg godkjenning for å gjennomføre dyreforsøk?/

 9. Høring: Utkast til ny forskrift om bruk av forsøksdyr

  Høring: Utkast til ny forskrift om bruk av forsøksdyr Høringsuttalelse sendt Mattilsynet 21.12.2012 Last ned høringsuttalelsen her (pdf, 1mb) Introduksjon Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høring: Utkast til ny forskrift om bruk av forsøksdyr/

 10. Hvor er den etiske debatten om behandling av dyr?

  Hvor er den etiske debatten om behandling av dyr? Det er nå 7 år siden offentliggjøringen av Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003): Om dyrehold og dyrevelferd, et politisk dokument som fortsatt legger føringer for hvordan dyr skal

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Hvor er den etiske debatten om behandling av dyr?/

 11. Bruk av dyremodeller - for å trene vekk feil

  Bruk av dyremodeller - for å trene vekk feil Ved å bruke gode alternativer, kan man i enkelte tilfeller redusere bruken av levende og døde dyr. Slik tenker flere studenter og lærere ved Norges Veterinærhøgskole (NVH)

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Bruk av dyremodeller - for å trene vekk feil/

 12. Forsøksdyr

  Forsøksdyr Få områder hvor dyr brukes, skaper mer debatt enn når de anvendes som forsøksdyr. Dyreforsøk virker ofte å være “omvendt veterinærmedisin”: man anskaffer dyr med best mulig helse for så

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Forsøksdyr/