Hopp til innhold

Meny

DNA

 1. Genmodifiserte organismer (GMO)

  Genmodifiserte organismer (GMO) Genmodifiserte organismer (GMO) er planter, dyr eller bakterier som på en ikke-naturlig måte har fått tilført nytt arvestoff som ofte er satt sammen fra ulike kilder. Et overordnet etisk spørsmål

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Genmodifiserte organismer (GMO)/

 2. Hvem er jeg som individ?

  Hvem er jeg som individ? Hvor kommer jeg fra, hvem er mine forfedre? Dét er spørsmål som mange stiller seg. Med ny genteknologi kan man tilsynelatende komme mye nærmere et svar – raskt. Men hva betyr dette for hvordan vi forstår

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Hvem er jeg som individ?/

 3. Skjelettforskning i vår tid

  Skjelettforskning i vår tid I perioden 1800 til 1900 ble det i Norge foretatt store innsamlinger av humant skjelettmateriale i forbindelse med fysiskantropologisk og arkeologisk forskning. Etiske hensyn ble gjerne lite ivaretatt. Spesielt gjaldt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Skjelettforskning i vår tid/

 4. REK og NEMs forvaltningspraksis for medisinsk og helsefaglig genetisk forskning. Arbeidsgruppens notat

  REK og NEMs forvaltningspraksis for medisinsk og helsefaglig genetisk forskning. Arbeidsgruppens notat Last ned notatet som pdf

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/REK og NEMs forvaltningspraksis for medisinsk og helsefaglig genetisk forskning. Arbeidsgruppens notat/

 5. Forskning eller «helsehjelp»?

  Forskning eller «helsehjelp»? En utvikling mot genetisk tilbakemelding fra befolkningsstudier kan innebære en ikke-ønsket innføring av gen-screening, skriver Jacob Hølen i et debattinnlegg i Adresseavisen 9.10. Debattinnlegg

  /Aktuelt/Nyheter/Forskning eller «helsehjelp»?/

 6. UNESCOs erklæring om det menneskelige genom

  UNESCOs erklæring om det menneskelige genom UNESCOs erklæring om det menneskelige genom er et av de første internasjonale virkemidler som UNESCOs og deretter FNs medlemsstater har samlet seg om, og som tar sikte på å gi

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/UNESCOs erklæring om det menneskelige genom/

 7. Biometri

  Biometri Biometri er automatisert gjenkjennelse og identifisering av personer. Fingeravtrykk, ansikts-gjenkjenning, iris-skanning, ganglag og håndavtrykk er eksempler på biometriske teknologier. I fremtiden vil vi trolig se mer utstrakt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Biometri/