Hopp til innhold

Meny

Deltakende observasjon

 1. Etikk i politiforskning

  Etikk i politiforskning Hvorfor kan TV-journalister bli med politiet inn i stuene til personer mistenkt for besittelse av barneporno, mens seriøse forskere nektes å observere politiets arbeid med familievold? På en rekke områder

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Etikk i politiforskning/

 2. ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe

  ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe/

 3. Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi

  Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi Når man skal utføre forskning i samfunnsfag, humaniora, juss og teologi stilles man overfor særskilte forskningsetiske hensyn og krav som reises innefor disse fagområdene, så vel som

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi/

 4. Toalettsexforskning

  Skjult observasjon i toalettsexforskning Under dekke av å skulle holde vakt, fikk forskeren innblikk i ulovlig seksuell omgang på offentlige toaletter. Laud Humphreys sin forskning ga kunnskap om cruising* og homofili, men er i ettertid

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-4/Toalettsexforskning/

 5. 2. Problemstilling og metode

  2. Problemstilling og metode Ethvert forskningsprosjekt skal inneholde en tilfredsstillende begrunnelse for valg av design og metode som er konsistent med og kan belyse prosjektets problemstilling. Problemstillingen skal i kvalitative som i

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/2. Problemstilling og metode/

 6. Ansvar for den enkelte

  Ansvar for den enkelte Forskeren må forholde seg til at det enkelte menneske gjør krav på rett til å verne om livsrom og personlig integritet. Det er en rett som ikke alle har samme evne og mulighet til å ivareta. Forskeren

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/