Hopp til innhold

Meny

Datasikkerhet

  1. III Økonomiske forhold – interessekonflikter

    III Økonomiske forhold – interessekonflikter Er det redegjort for studiens økonomiske sider og eventuelle interessekonflikter? Det skal i søknad til regional komité for medisinsk forskningsetikk redegjøres for hvorledes

    /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Klinisk utprøving av legemidler /III Økonomiske forhold – interessekonflikter/

  2. 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata

    7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata Et kjennetegn ved metodeutviklingen innen de kvalitative forskningstradisjonene er en økende bruk av tekniske hjelpemidler. Språket, både det verbale og det nonverbale, er gjort til

    /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata /