Hopp til innhold

Meny

Datainnsamling

 1. Nord/Sør

  Nord/Sør Verden er preget av stor ulikhet. Når forskere fra det ressursrike ’nord’ forsker i ressursfattige samfunn i ’sør’, så reiser dette et eget sett av etiske problemstillinger. Ulikheten kan dreie seg ganske enkelt om penger,

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Nord/Sør/

 2. Medforfattarskap i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi

  Medforfattarskap i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi Det kan vera givande å skriva i lag med andre. Ansvarleg diskusjon mellom fagfellar om utforminga av eit felles skriftstykke kan heva kvaliteten. Når det er kjekt å samarbeida,

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfattarskap i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi/

 3. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 4. Medforfatterskap i medisin og helsefag

  Medforfatterskap i medisin og helsefag Forfatterskap er et av de mest omdiskuterte og kontroversielle emner i medisinsk forskningsetikk. Beskyldninger om uberettiget forfatterskap er den hyppigste årsak til undersøkelser om uredelighet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap i medisin og helsefag/

 5. Datadeling krever erfaring

  Datadeling krever erfaring Datadeling blir først en ressurs når premissene for flerbruk er lagt i forkant. Forskere og institusjoner har mye å hente i utvikling av slik kompetanse.  – Vi har bred erfaring med empirisk forskning;

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 6. Forholdet mellom forskning og andre kunnskapsbærere og kunnskapsformer

  I alle samfunn finnes det et mangfold av kunnskapsformer. Yrkes- og profesjonsutøvere så vel som lekfolk har ulike former for <i>erfaringsbasert</i> kunnskap. Individer og lokalsamfunn kan besitte spesifikk <i>lokalkunnskap.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forholdet mellom forskning og andre kunnskapsbærere og kunnskapsformer/

 7. Forskeren i forskningsprosessen

  Forskeren i forskningsprosessen Forskeren i forskningsprosessen: En metodebok om situering* Forfattere: Cecilie B. Neumann og Iver B. Neumann Antall sider: 119 Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2012 To forfattere står bak  en liten bok

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/Forskeren i forskningsprosessen/

 8. Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter

  Åpenhet i forskningen og om forskerrollen er viktig for å sikre forskningsmessig kvalitet og samfunnets tillit til forskning og forskningsresultater. Med større grad av oppdragsforskning og ekstern finansiering av forskningsprosjekter,

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter/

 9. Hva er Big data?

  Hva er Big data? Begrepet «Big data» brukes om mye og betydningen er vag. Even Westvang er et kjent navn i deler av Norges Internett-verden. Han er formgiver og utvikler og har siden 1995 stått bak tjenester som underskog.no og origo.no.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Hva er Big data?/

 10. Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi

  Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi Matematisk-naturvitenskapelig og teknologisk (MNT) forskning spenner så bredt i tilnærming, omfang og organisering at det er umulig å sette den på én formel. Her

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi/

 11. 3. Utvalgsstrategi

  3. Utvalgsstrategi Kvalitative studier innebærer fordypning i data der den enkelte deltaker bidrar med betydelige mengder informasjon. Formålet kan være å bidra med kunnskap som kan ha overføringsverdi og være nyttig

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/3. Utvalgsstrategi/

 12. Veileder som medforfatter

  Veileder som medforfatter [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Veileder som medforfatter/