Hopp til innhold

Meny

Bærekraft

 1. Sammendrag

  Sammendrag Forskningsetikk Begrepet «forskningsetikk» viser til et bredt sett av normer, verdier og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og regulere forskningsvirksomhet. Dette inkluderer forskningens sannhetsforpliktelse

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Sammendrag/

 2. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 3. Debatt: Hvem tar ansvar?

  Debatt: Hvem tar ansvar? Kristin Asdal og DN leser NENTs uttalelse skjevt om de leser den som et «forsøk på å stoppe petroleumsforskning» og som et «nei til kunnskap», slik det fremgår i innlegg 24. juni og

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Hvem tar ansvar?/

 4. Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå?

  Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå? Torsdag 23. oktober debatterte representanter fra universitetene, Statoil, Forskningsrådet, student- og forskergrupper hvordan NENTs uttalelse om petroleumsforskning bør

  /Aktuelt/Nyheter/Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå?/

 5. Matproduksjon og etikk er tema Forskningsetikk 3-4/2009

  Matproduksjon og etikk er tema Forskningsetikk 3-4/2009 Temaer som bærekraftig matproduksjon, forskernes forvalteransvar og føre-var-prinsippet blir tatt opp i siste nummer av Forskningsetikk. Sekretariatsleder  i NENT Matthias

  /Aktuelt/Nyheter/Matproduksjon og etikk er tema Forskningsetikk 3-4/2009/

 6. Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet

  Forskning kan ha omfattende helse-, samfunnsmessige eller økologiske konsekvenser. Det er derfor viktig at forskeren ikke neglisjerer usikkerhet og risiko som ofte følger med når forskning blir praktisk og konkret, og at beslutningstakere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet/

 7. Forslag til vitenskapsed

  De forskningsetiske retningslinjene bør være kjent i forskermiljøene, og de bør spesielt nå dem som rekrutteres inn i forskersamfunnet. Retningslinjene innebærer at den enkelte forskeren forplikter seg personlig. Vi

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forslag til vitenskapsed/

 8. Forskningsetisk vurdering av petroleumsforskning (Saksnr. 2014/3)

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Forskningsetisk vurdering av petroleumsforskning (Saksnr. 2014/3)/

 9. Forskningens forpliktelser overfor samfunnet

  De tre første retningslinjene summerer forskningens forpliktelser overfor samfunnet: Forskningens forpliktelser overfor samfunnet 1. Forskningen har et selvstendig ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen. Forskere og forskningsinstitusjoner

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningens forpliktelser overfor samfunnet/

 10. Forskningens etiske ansvar

  Forskningens etiske ansvar Mange forskere er enige om at vi blir nødt til å tenke nytt i forhold til hvordan vi produserer mat, og da både regionalt, nasjonalt og globalt. Eksisterende matproduksjoner er presset av flere faktorer. -

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2009-3-4/Forskningens etiske ansvar/