Hopp til innhold

Meny

Brudd på god vitenskapelig praksis

  1. Generelle forskningsetiske retningslinjer

    Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

    /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

  2. Varsling og etisk ansvar

    Noen ganger kan det oppstå konflikter mellom den enkelte forskeren og overordnete instanser eller personer. Dette er spesielt problematisk når konflikten oppstår fordi forskeren anser det som sin etiske plikt å fungere som varsler,

    /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Varsling og etisk ansvar/