Hopp til innhold

Meny

Betaling/belønning av forskningsdeltakere

 1. Nye retningslinjer for forskning på barn

  Nye retningslinjer for forskning på barn ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye internasjonale retningslinjer for forskning på barn. Målet er å få forskere og institusjoner til å reflektere

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for forskning på barn/

 2. »A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning

  »A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning Last ned pdf av artikkelen her For mange år siden, mens jeg fremdeles var student, havnet jeg på listen over deltakere for fokusgrupper til markedsundersøk-elser,

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/»A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning/

 3. Betaling til forskningsdeltakere

  Betaling til forskningsdeltakere Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har utarbeidet en veiledning for betaling til deltakere i forskning. Veiledningen har til hensikt å bidra til bevisstgjøring om

  /Aktuelt/Nyheter/Betaling til forskningsdeltakere /

 4. II Etiske hensyn

  II Etiske hensyn For å kunne skjelne mellom akseptabel og uakseptabel påvirkning i en konkret sak, er det relevant å vurdere flere forhold: Den enkeltes autonomi: Det er et viktig etisk prinsipp at samtykkekompetente mennesker selv

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/II Etiske hensyn/

 5. I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter

  I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter Helsinkideklarasjonen og Helseforskningsloven gir ingen direkte rettledning om betaling av deltakere i forskning. Det fins imidlertid flere andre internasjonale reguleringer og retningslinjer

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter/

 6. Innledning

  Innledning En grunnorm i forskningsetikken er at forskere skal innhente et frivillig avgitt og informert samtykke til deltakelse i forskning. Denne normen bygger på respekten for menneskers autonomi og forutsetter at mennesker som har

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/Innledning/

 7. Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning

  En veiledning laget av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/

 8. Hva betyr betaling for forskningens kvalitet

  Hva betyr betaling for forskningens kvalitet To forskere med ulikt syn: Jon Rogstad og Guri Tyldum. Innenfor medisinsk forskning har det vært en tradisjon med kompensasjon i lenger tid enn innenfor samfunnsvitenskap. Det ble veldig klart i

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Hva betyr betaling for forskningens kvalitet/

 9. Ansvar for den enkelte

  Ansvar for den enkelte Forskeren må forholde seg til at det enkelte menneske gjør krav på rett til å verne om livsrom og personlig integritet. Det er en rett som ikke alle har samme evne og mulighet til å ivareta. Forskeren

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 10. Betaling av forskningsdeltakere

  Betaling av forskningsdeltakere Å betale eller på annet vis belønne mennesker som stiller seg til disposisjon for forskningen, er en praksis som har eksistert i mange år, ikke minst innenfor medisinsk forskning. Men det er fortsatt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Betaling av forskningsdeltakere/