Hopp til innhold

Meny

Betaling/belønning av forskningsdeltakere

  1. Betaling til forskningsdeltakere

    Betaling til forskningsdeltakere Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har utarbeidet en veiledning for betaling til deltakere i forskning. Veiledningen har til hensikt å bidra til bevisstgjøring om

    /Aktuelt/Nyheter/Betaling til forskningsdeltakere /

  2. Nye retningslinjer for forskning på barn

    Nye retningslinjer for forskning på barn ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye internasjonale retningslinjer for forskning på barn. Målet er å få forskere og institusjoner til å reflektere

    /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for forskning på barn/