Hopp til innhold

Meny

Betaling/belønning av forskningsdeltakere

 1. Innledning

  Innledning En grunnorm i forskningsetikken er at forskere skal innhente et frivillig avgitt og informert samtykke til deltakelse i forskning. Denne normen bygger på respekten for menneskers autonomi og forutsetter at mennesker som har

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/Innledning/

 2. Betaling av forskningsdeltakere

  Betaling av forskningsdeltakere Å betale eller på annet vis belønne mennesker som stiller seg til disposisjon for forskningen, er en praksis som har eksistert i mange år, ikke minst innenfor medisinsk forskning. Men det er fortsatt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Betaling av forskningsdeltakere/

 3. »A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning

  »A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning Last ned pdf av artikkelen her For mange år siden, mens jeg fremdeles var student, havnet jeg på listen over deltakere for fokusgrupper til markedsundersøk-elser,

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/»A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning/

 4. Betaling til forskningsdeltakere

  Betaling til forskningsdeltakere Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har utarbeidet en veiledning for betaling til deltakere i forskning. Veiledningen har til hensikt å bidra til bevisstgjøring om

  /Aktuelt/Nyheter/Betaling til forskningsdeltakere /

 5. Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning

  En veiledning laget av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/

 6. II Etiske hensyn

  II Etiske hensyn For å kunne skjelne mellom akseptabel og uakseptabel påvirkning i en konkret sak, er det relevant å vurdere flere forhold: Den enkeltes autonomi: Det er et viktig etisk prinsipp at samtykkekompetente mennesker selv

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/II Etiske hensyn/

 7. I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter

  I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter Helsinkideklarasjonen og Helseforskningsloven gir ingen direkte rettledning om betaling av deltakere i forskning. Det fins imidlertid flere andre internasjonale reguleringer og retningslinjer

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter/

 8. Nye retningslinjer for forskning på barn

  Nye retningslinjer for forskning på barn ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye internasjonale retningslinjer for forskning på barn. Målet er å få forskere og institusjoner til å reflektere

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for forskning på barn/

 9. Ansvar for den enkelte

  Ansvar for den enkelte Forskeren må forholde seg til at det enkelte menneske gjør krav på rett til å verne om livsrom og personlig integritet. Det er en rett som ikke alle har samme evne og mulighet til å ivareta. Forskeren

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 10. Hva betyr betaling for forskningens kvalitet

  Hva betyr betaling for forskningens kvalitet To forskere med ulikt syn: Jon Rogstad og Guri Tyldum. Innenfor medisinsk forskning har det vært en tradisjon med kompensasjon i lenger tid enn innenfor samfunnsvitenskap. Det ble veldig klart i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Hva betyr betaling for forskningens kvalitet/