Hopp til innhold

Meny

Beskyttelse

 1. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte deltakeren. [4] Beskyttelse av forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 2. Taushetsplikt

  Taushetsplikt Forskeren møter spørsmål knyttet til taushetsplikt i to ulike sammenhenger. For det første vil slike spørsmål reises når det skal innhentes opplysninger fra kilder som selv har taushetsplikt. I slike

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Taushetsplikt/

 3. Konfidensialitet

  Konfidensialitet Konfidensialitet består i at informasjon begrenses til dem som er autorisert til å ha tilgang til den. Det er ikke bare spørsmålet om begrenset tilgang som er viktig for konfidensialitet. Av betydning er også

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Konfidensialitet/

 4. Beskyttelse av dyr i forskning

  En del naturvitenskapelig-teknologisk forskning involverer dyr. Det er akseptert at også dyr er moralske objekter som fortjener respekt. Dyrevelferd tjener som samlekategori for en rekke moralske hensyn overfor dyr.[5] Forskning angår

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av dyr i forskning/

 5. Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner - Barn er eksperter på eget liv. Derfor bør de inkluderes i forskning. Dette sier Helene Ingierd, sekretariatsleder for NENT og en av redaktørene bak den nye boka Barn i forskning -

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 6. Ansvar for den enkelte

  Ansvar for den enkelte Forskeren må forholde seg til at det enkelte menneske gjør krav på rett til å verne om livsrom og personlig integritet. Det er en rett som ikke alle har samme evne og mulighet til å ivareta. Forskeren

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 7. Komiteene beskytter enkeltindivider

  Komiteene beskytter enkeltindivider Folk flest er ikke oppmerksomme på hvor godt beskyttet de er i forskningen. – Om de hadde visst hvor bra de forskningsetiske komiteene jobber, tror jeg befolkningen hadde følt seg sikker på at forskningen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/Komiteene beskytter enkeltindivider/

 8. Også ikke-deltakere trenger beskyttelse

  Også ikke-deltakere trenger beskyttelse Alle som deltar i forskning er beskyttet ved lov. Men også de som takker nei til å delta, kan ha behov for beskyttelse. Og hvordan sikrer man at deltakerne faktisk er med av egen fri vilje? Hvis

  /Aktuelt/Nyheter/Også ikke-deltakere trenger beskyttelse/