Hopp til innhold

Meny

Barn

 1. Etikk som linedans

  Etikk som linedans Balansen mellom å beskytte et barn i forskning, men allikevel spørre dem om vanskelige og såre ting, kan sammenlignes med å balansere på line. Det gjelder at man ikke «faller ned», ikke gjør

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Etikk som linedans/

 2. Barn og unge må få bestemme mer

  Barn og unge må få bestemme mer I dag må barn og unge under 16 år ha foresattes samtykke for å kunne delta i spørreundersøkelser. Dette er uhensiktsmessig og kan i verste fall føre til skjevhet i forskningsresultater.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/

 3. Temanummer: Barn i forskning

  Temanummer: Barn i forskning Barn utgjør også en meget mangfoldig gruppe. Kombina-sjonen gjør at det er stor bredde i etiske spørsmål og problemstillinger forskere innen dette feltet møter. Det er bakgrunnen for at

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Temanummer: Barn i forskning /

 4. Informert samtykke i asylmottak

  Informert samtykke i asylmottak [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke i asylmottak /

 5. Vurdering av barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglig forskningsprosjekter (Saksnr. 2015/908)

  Vurdering av barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglig forskningsprosjekter (Saksnr. 2015/908) NEMs innspill vedrørende departementets vurdering av forskrift om barns rett til selv å samtykke til deltakelse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vurdering av barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglig forskningsprosjekter (Saksnr. 2015/908)/

 6. Forskning på barns nettvaner

  Forskning på barns nettvaner - etisk utfordrende Forskning på Internettadferd stiller forskeren overfor flere dilemma; spesielt når mange av informantene er barn mellom 9 og 16 år. Det kommer klart fram i det store prosjektet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/

 7. Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden

  Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden Foreldre overvurderer de personlige fordelene og undervurderer risikoen knyttet til deres barns deltakelse i biobankstudier, viser fersk studie. Forskerne bak ønsker mer åpenhet

  /Aktuelt/Nyheter/Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden/

 8. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

  Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Retningslinjene ble sist oppdatert i 2016. Bestill gratis trykket utgave

  /Aktuelt/Publikasjoner/ Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/

 9. Cross-cultural Child Research – Ethical Issues

  Cross-cultural Child Research – Ethical Issues 2012 Antologi Hallvard Fossheim (red.) Bestill gratis trykket utgave Last ned boka som pdf (0,7 mb) Forskning på og med barn i flerkulturelle sammenhenger møter en rekke utfordringer –

  /Aktuelt/Publikasjoner/Cross-cultural Child Research – Ethical Issues/

 10. Nytt nummer av Forskningsetikk

  Nytt nummer av Forskningsetikk Barn i forskning er tema i årets siste utgave av Forskningsetikk. Barn utgjør også en meget mangfoldig gruppe. Kombinasjonen gjør at det er stor bredde i etiske spørsmål og problemstillinger

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 11. En kamp mellom sympati og distanse

  En kamp mellom sympati og distanse Når forskere skal ut og få kunnskap om enslige, mindreårige asylsøkere, står de forskningsetiske utfordringene i kø. – Men vi kan ikke la det få stoppe forskningen, sier Hilde

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/En kamp mellom sympati og distanse/

 12. Genetisk forskning på barn

  Genetisk forskning på barn Temaet er presentert i boken «Barn i forskning» med en artikkel skrevet av Arvid Heiberg og Dag Erik Undlien, avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus. Forskningsetikk presenterer her konklusjonen

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Genetisk forskning på barn/

 13. Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn

  Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn Vi må definere hvilken rolle Norge skal ta, hvilken posisjon vi har tenkt å ha i kampen mot sykdommer. Det handler rett og slett om å være med og ta ansvar for

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn/

 14. Små deltakere – store spørsmål

  Små deltakere – store spørsmål Flere studier viser at mange foreldre ikke forstår hva det innebærer å si ja til at deres barn deltar i forskningsprosjekter, skriver Jacob Hølen i en kronikk i Vårt Land 16.9. Tekst:

  /Aktuelt/Nyheter/Små deltakere – store spørsmål/

 15. Medisinske fremskritt – også for barn

  Medisinske fremskritt – også for barn Barn har krav på samme forskningsbaserte behandling som voksne, og da må de inkluderes i legemiddelstudier. Det sier Ansgar Berg, seksjonsoverlege ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Medisinske fremskritt – også for barn /

 16. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  Barn og samtykke – hva sier norsk rett? Barn skal ikke inkluderes i forskningsprosjekt mot deres vilje. Det står i forarbeidene til helseforskningsloven. Forskningsetikk ønsker å presentere de viktigste rettsprinsipper i forhold

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 17. Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Barn i forskning - etiske dimensjoner Antologi, 2013. Hallvard Fossheim, Jacob Hølen, Helene Ingierd (red.). Barn har samme moralske rett til å delta i forskning som voksne. Det er viktig at de beslutninger som får konsekvenser

  /Aktuelt/Publikasjoner/Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 18. Nye retningslinjer for forskning på barn

  Nye retningslinjer for forskning på barn ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye internasjonale retningslinjer for forskning på barn. Målet er å få forskere og institusjoner til å reflektere

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for forskning på barn/

 19. Barn

  Barn Det nærmer seg jul og de aller fleste av oss kommer til å se skinnende barneøyne – enten hos egne barn, barnebarn eller barn hos venner. Vi forbinder julen med glade barn. Men ikke alle barn er glade. Foto: Trond Isaksen Noen

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn/

 20. Barn

  Barn Barns deltakelse i samfunnsvitenskapelig forskning omtales i Forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag sine forskningsetiske retningslinjer, punkt 12: Barns krav på beskyttelse. Her fastslås på den ene siden at forskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 21. Barnevernsbarns erfaringer med vold

  Barnevernsbarns erfaringer med vold [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Barnevernsbarns erfaringer med vold/

 22. Ansvar for den enkelte

  Ansvar for den enkelte Forskeren må forholde seg til at det enkelte menneske gjør krav på rett til å verne om livsrom og personlig integritet. Det er en rett som ikke alle har samme evne og mulighet til å ivareta. Forskeren

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/