Hopp til innhold

Meny

Ansvar

 1. Noen andre har ansvaret

  Noen andre har ansvaret Både universiteter og departementer peker på noen andre når de blir spurt om etisk ansvar for oljeforskning. Oppsummert (av journalisten i Forskningsetikk) var dette noen av svarene NENT fikk da de

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Noen andre har ansvaret/

 2. Å forutse atombomben

  Å forutse atombomben Har forskeren ansvar for hvordan forskningen deres blir brukt? spør Helene Ingierd i en kronikk i Aftenposten. Kronikk publisert på aftenposten.no, 12.1.2015  Les hele kronikken her: - Politikere kommer

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Å forutse atombomben/

 3. Sammendrag

  Sammendrag Forskningsetikk Begrepet «forskningsetikk» viser til et bredt sett av normer, verdier og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og regulere forskningsvirksomhet. Dette inkluderer forskningens sannhetsforpliktelse

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Sammendrag/

 4. Etikk handler om personlig integritet

  Etikk handler om personlig integritet Sam Gannon var deltaker på workshopen: Promoting Research Integrity – for Research Faculty and Adminstrators. APPE The Association for Practical and Professional Ethics (APPE) er en internasjonal

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Etikk handler om personlig integritet/

 5. Bokomtale: Ethics and Science – An introduction

  Bokomtale: Ethics and Science – An introduction Boka gjør et fint grep ved bruk av casestudier til etisk refleksjon og fordypning. Hovedemner er etikk og vitenskap sett i relasjon til forskersamfunnet og samfunnet for øvrig. Boken Ethics

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Bokomtale: Ethics and Science – An introduction/

 6. Debatt: Hvem tar ansvar?

  Debatt: Hvem tar ansvar? Kristin Asdal og DN leser NENTs uttalelse skjevt om de leser den som et «forsøk på å stoppe petroleumsforskning» og som et «nei til kunnskap», slik det fremgår i innlegg 24. juni og

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Hvem tar ansvar?/

 7. NENTs forskningsetiske vurdering av petroleumsforskning

  NENTs forskningsetiske vurdering av petroleumsforskning Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås. Dette er konklusjonen

  /Aktuelt/Nyheter/NENTs forskningsetiske vurdering av petroleumsforskning/

 8. Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet

  Forskning kan ha omfattende helse-, samfunnsmessige eller økologiske konsekvenser. Det er derfor viktig at forskeren ikke neglisjerer usikkerhet og risiko som ofte følger med når forskning blir praktisk og konkret, og at beslutningstakere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet/

 9. Forholdet mellom forskning og andre kunnskapsbærere og kunnskapsformer

  I alle samfunn finnes det et mangfold av kunnskapsformer. Yrkes- og profesjonsutøvere så vel som lekfolk har ulike former for <i>erfaringsbasert</i> kunnskap. Individer og lokalsamfunn kan besitte spesifikk <i>lokalkunnskap.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forholdet mellom forskning og andre kunnskapsbærere og kunnskapsformer/

 10. Forslag til vitenskapsed

  De forskningsetiske retningslinjene bør være kjent i forskermiljøene, og de bør spesielt nå dem som rekrutteres inn i forskersamfunnet. Retningslinjene innebærer at den enkelte forskeren forplikter seg personlig. Vi

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forslag til vitenskapsed/

 11. Ebola og etikk

  Ebola og etikk En dødelig sykdom, medisin som ikke er ferdig testet ut og bare finnes i små mengder – hvordan kan man gjøre de riktige valgene for å møte epidemien? Dilemmaene er mange. Forskningsetikk ønsker å

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Ebola og etikk/

 12. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

  Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Retningslinjene ble sist oppdatert i 2016. Bestill gratis trykket utgave

  /Aktuelt/Publikasjoner/ Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/

 13. Debatt: Universiteter må ta ansvar

  Debatt: Universiteter må ta ansvar Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås, skriver Øyvind Mikkelsen og Helene

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Universiteter må ta ansvar/

 14. Forskningssamarbeid med omstridte aktører: Har forskningsinstitusjonene et selvstendig ansvar?

  Forskningssamarbeid med omstridte aktører: Har forskningsinstitusjonene et selvstendig ansvar? Fredag 28. oktober møttes Olje- og energiminister Tord Lien, NTNU-rektor Gunnar Bovim, studentpolitikere og forskere til debatt på Sentralen.

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Forskningssamarbeid med omstridte aktører: Har forskningsinstitusjonene et selvstendig ansvar?/

 15. Forord

  Disse forskningsetiske retningslinjene er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i 2007 og omarbeidet i 2015. Retningslinjene er supplerende til eksisterende internasjonale forskningsetiske

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forord/

 16. Forskningens forpliktelser overfor samfunnet

  De tre første retningslinjene summerer forskningens forpliktelser overfor samfunnet: Forskningens forpliktelser overfor samfunnet 1. Forskningen har et selvstendig ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen. Forskere og forskningsinstitusjoner

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningens forpliktelser overfor samfunnet/

 17. Ansvar for den enkelte

  Ansvar for den enkelte Forskeren må forholde seg til at det enkelte menneske gjør krav på rett til å verne om livsrom og personlig integritet. Det er en rett som ikke alle har samme evne og mulighet til å ivareta. Forskeren

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 18. Reaksjonene på NENTs forskningsetiske vurdering av norsk petroleumsforskning

  Reaksjonene på NENTs forskningsetiske vurdering av norsk petroleumsforskning Har den forskningsetiske komiteen (NENT) blandet seg oppi noe den ikke har noe med? Reaksjonene på oljeetikk-uttalelsen fra NENT har vært mange og de

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Reaksjonene på NENTs forskningsetiske vurdering av norsk petroleumsforskning/

 19. Varsling og etisk ansvar

  Noen ganger kan det oppstå konflikter mellom den enkelte forskeren og overordnete instanser eller personer. Dette er spesielt problematisk når konflikten oppstår fordi forskeren anser det som sin etiske plikt å fungere som varsler,

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Varsling og etisk ansvar/

 20. Forskningen får sin Vær Varsom-plakat

  Forskningen får sin Vær Varsom-plakat Med de nye generelle forskningsetiske retningslinjene får forskningen nå sin egen Vær Varsom-plakat, skriver Johanne Severinsen og Helene Ingierd i et innlegg i Aftenposten. Innlegg

  /Aktuelt/Nyheter/Forskningen får sin Vær Varsom-plakat/

 21. Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

  Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi 2007 Etiske retningslinjer Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) NB! Erstattet av ny versjon i 2015. Bestill gratis trykket utgave Last

  /Aktuelt/Publikasjoner/ Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi/