Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»

  det gis informasjon og innhentes samtykke fra alle de nevnte gruppene. Samtykket handler ikke bare om behandlingen av personopplysninger ... opplegg vil være gode nok for de som ikke ønsker å delta.» Forskergruppen oppfordres derfor til å «rådføre seg med NESH angående frivillighet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»/

 2. Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid

  helt siden den første henvendelsen fra Thorsby og hans forskningsgruppe i 2013 vært kritiske og tråkket på bremsen. Nå er det tegn ... dagens befolkning. Han samler inn blodprøver fra en nøye utvalgt gruppe på 69 øyboere og undersøker prøvene for noen molekyler, kalt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid/

 3. Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

  opplysningens offentlighet, informasjonens sensitivitet, de berørtes sårbarhet og forskningens interaksjon og konsekvenser i den forskningsetiske ... å analysere eller forutsi forhold ved enkeltpersoner eller grupper (f.eks. knyttet til økonomi, helse og atferd). Sort-boks-problematikk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens/

 4. Referat fra møte i Skjelettutvalget 28. februar 2019

  Europe'. Den overordnede problemstilling er å studere genetisk sårbarhet og genetisk tilpasning til en ytre faktor, her bakterien Yersinia ... migrasjon (f.eks. pilgrimmer) og om dette påvirket befolkningens sårbarhet for ytre faktor (Y. pestis). Dette skal gjøres vha. aDNA fra

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 28. februar 2019/

 5. Henvendelse angående prøvetaking av skjelettmateriale i doktorgradsprosjekt (2019/48)

  skjelettmateriale. Mer konkret er målsetning å studere genetisk sårbarhet og genetisk tilpasning til en ytre faktor, her bakterien Yersinia ... (for eksempel pilgrimmer) og om dette påvirket befolkningens sårbarhet for ytre faktor (Yersinia pestis). Henvender ønsker å etablere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse angående prøvetaking av skjelettmateriale i doktorgradsprosjekt (2019/48)/

 6. Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  meningsmotstandere på betente forskningsområder som er særlig sårbare for interessekonflikter. I slike situasjoner oppstår et behov ... supplement til forståelsen av natur, miljø og livsvilkår for befolkningsgrupper og lokalsamfunn. Det er derfor viktig at forskere søker

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 7. NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  meningsmotstandere på betente forskningsområder som er særlig sårbare for interessekonflikter. I slike situasjoner oppstår et behov ... supplement til forståelsen av natur, miljø og livsvilkår for befolkningsgrupper og lokalsamfunn. Det er derfor viktig at forskere søker

  /Aktuelt/Nyheter/2019/NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 8. Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019

  godkjenninger var på plass i 1999. Det kan så antas at prosjektgruppen deretter har handlet utfra at nødvendige tillatelser foreligger ... regelverk og ny informasjon. NEM legger videre til grunn at prosjektgruppen har søkt REK om råd (riktignok misforstått svaret de fikk)

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019/

 9. Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold

  tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold. Deltakerne er av prosjektgruppen vurdert som personer med redusert samtykkekompetanse. Prosjektleder ... informasjon og samtykkeskjema. REK vurderte tilbakemelding fra prosjektgruppen i møtet 31.10.18. Tilbakemeldingen bestod av flere argumenter

  /Søk i NEMs vedtak/Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold/

 10. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern, noen ganger gjennom ... Spørsmålet for forskere er om innleggene er offentlige og hvor sårbare deltagerne er. Edda Stang mener hun var for forsiktig og mistet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 11. Referat møte i NEM 5. oktober, 2018

  Behandlingssaker BS12 Arbeidsgruppe for fortolkning av virkeområdet til hfl Bakgrunn En arbeidsgruppe ble nedsatt etter møte ... med fortolkning av virkeområdet til helseforskningsloven. Arbeidsgruppens notat ble diskutert. Helseforskningsloven skal være en

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. oktober, 2018/

 12. Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep

  begrunnelse i den omfattende innsamling av opplysninger om en sårbar gruppe, og at informasjonen som deltakerne skulle motta ikke var ... retrospektiv kasus-kontrollstudie. Det skal identifiseres en gruppe (kohort) som omfatter personer som oppsøkte Voldtektsmottaket

  /Søk i NEMs vedtak/Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep/

 13. Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning

  ikke er forskning som kan undergrave den samiske kulturen og gruppens interesser. 2. Utvalgets forslag  Definisjon av begrepet samisk ... økt interesse for humant biologisk materiale fra ulike befolkningsgrupper. Genetisk forskning er et følsomt tema for samer dels

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning/

 14. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  ytringens offentlighet, informasjonens sensitivitet, de berørtes sårbarhet, og forskningens interaksjon og konsekvenser. Ytterligere ... mellom privat og offentlig, 2) Hensynet til barn og svakstilte grupper, 3) Ansvaret for å informere og innhente samtykke, 4) Ansvaret

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 15. Referat fra møte i NENT 7. juni 2018

  forskningsetikk:  Arbeidsgruppen v/ Jim Tørresen orienterte Jim Tørresen presenterte arbeidet fra gruppa så langt. Arbeidsgruppen har hatt ... kunstig intelligens og positive og negative konsekvenser. Arbeidsgruppen har utformet et brev for å be om innspill fra miljøene selv

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NENT-referater/Referat fra møte i NENT 7. juni 2018/

 16. Referat møte i NEM 5. desember 2017

  til hvordan vi forstår og definerer Alzheimers sykdom. 2) Prosjektgruppen planlegger også å undersøke hvordan gittercellene bidrar ... bør innhentes (hvor lang tid i forkant av at personer i utvalgsgruppen kommer i en pleiesituasjon); hvordan ivareta selvbestemmelsesretten

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. desember 2017/

 17. Betydning av genetisk variasjon knyttet til metylfenidat behandling

  Betydning av genetisk variasjon knyttet til metylfenidat behandling NEM 2017/310, REK sør-øst C 2016/1224 Klagesak Marianne ... søknad om forhåndsgodkjenning. Stikkord: Fremleggelsesplikt, sårbare grupper, samtykke «Bakgrunn: Behandling med legemidler kan gi

  /Søk i NEMs vedtak/Betydning av genetisk variasjon knyttet til metylfenidat behandling/

 18. Sykepleie ved livets slutt

  bør innhentes (hvor lang tid i forkant av at personer i utvalgsgruppen kommer i en pleiesituasjon); hvordan ivareta selvbestemmelsesretten ... skriftlig samtykke vil være svært vanskelig i prosjektet, gitt pasientgruppen. Det er særlige etiske utfordringer knyttet til å sikre

  /Søk i NEMs vedtak/Sykepleie ved livets slutt/

 19. Stipendiaten: Delte ut motgift mot overdose

  Delte ut motgift mot overdose til brukere Kan hende ringer de ikke ambulansen. Men det er ikke gitt at de ville ... igangsettelse av dette prosjektet? Dette er forskning på en sårbar gruppe, men siden vi baserte oss på noen tiårs erfaring med lignende

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Stipendiaten: Delte ut motgift mot overdose/

 20. Offentlig - men ikke fritt vilt

  forskes på på Facebook, men hva hvis du begynte å hetse folkegrupper i innleggene dine? Forskere sliter med grenseoppgangene, ... Haanshuus sammen med Anders Ravik Jupskås norske høyreekstreme grupper med åpne Facebook-sider. Fordi de holdt seg unna såkalt personidentifiserende

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Offentlig - men ikke fritt vilt/

 21. Stipendiaten

  Mumbai, hvis jeg ikke var forsiktig. Å forske på en så sårbar gruppe som surrogatmødre i India brakte med seg daglige forskningsetiske ... største dilemmaene du opplevde? – Å forske på en stigmatisert gruppe som jeg kunne skape store problemer for. Jeg hadde dekkhistorier

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Stipendiaten/

 22. Henvendelse angående tilgang til De Schreinerske samlinger

  på skjelettmateriale fra etniske minoriteter, særlig samiske grupper: «I would use this [difficult heritage] as a way of thinking ... levningene har havnet i samlingene og at «[h]ensynet til sårbare grupper eller urbefolkning er et spesielt viktig her gitt en litt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse angående tilgang til De Schreinerske samlinger/

 23. Ny lov på plass

  Forskningsetikkloven har trådt i kraft Mandag trådte den nye loven i kraft med nye krav, særlig ... følge av at vi driver med oppdragsforskning, vi forsker på sårbare grupper, og i utlandet. Forskningsetikk inngår i både nybegynnerkurs

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Ny lov på plass/

 24. Utprøving av intranasal nalokson

  sør-øst C i møtet 1.12.2016. Prosjektet skal inkludere en sårbar gruppe, rusmisbrukere, som har tatt en overdose med heroin og trenger ... med at dette er en svært viktig studie som kan komme en sårbar gruppe til gode og som har betydelig samfunnsnytte. Problemet er

  /Søk i NEMs vedtak/Utprøving av intranasal nalokson/

 25. Grenselause data

  – På grunn av at omskiftingane er så store, var det semje i gruppa om å vende attende til den grunnleggande etikken og sjå på kva ... filosofiprofessor ved Universitetet i Bergen og har vore nestleiar for ekspertgruppa som forfatta den nye OECD-rapporten. Han var også sekretariatsleiar

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Grenselause data/