Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Unge forskere opplever uetisk press

  spørreundersøkelsen kommer det imidlertid fram at unge er ekstra sårbare. Både gaveforfatterskap og det å nekte forfatterskap blir mye ... etikken må komme nedenfra, det vil si fra stipendiatenes forskergruppe, institutt eller lignende. Men det er sjelden det er tid

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Unge forskere opplever uetisk press/

 2. Folket bør få være med og styre KI-skuta

  allmennheten, samtidig som den ikke har svakheter og gjør oss sårbare. Våpen og spamfilter KI-systemer etterligner, erstatter og ... intelligens og andre muliggjørende teknologier og er også medlem i Expertgruppen för etik i det svenske Vetenskapsrådet. – Jeg ser det som

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Folket bør få være med og styre KI-skuta/

 3. Stipendiaten: Feltarbeid i et terroregime

  på en systematisk og sofistikert «islamsk stat» styrt etter gruppas ekstreme tolkning av Sharia. Men i sin avhandling fant Becker ... at det var enorme kontraster mellom det bildet som tegnes i gruppas eget materiale, og realiteten på bakken. Hva var de største

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Stipendiaten: Feltarbeid i et terroregime/

 4. Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid

  helt siden den første henvendelsen fra Thorsby og hans forskningsgruppe i 2013 vært kritiske og tråkket på bremsen. Nå er det tegn ... dagens befolkning. Han samler inn blodprøver fra en nøye utvalgt gruppe på 69 øyboere og undersøker prøvene for noen molekyler, kalt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid/

 5. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern, noen ganger gjennom ... Spørsmålet for forskere er om innleggene er offentlige og hvor sårbare deltagerne er. Edda Stang mener hun var for forsiktig og mistet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 6. Stipendiaten: Delte ut motgift mot overdose

  Delte ut motgift mot overdose til brukere Kan hende ringer de ikke ambulansen. Men det er ikke gitt at de ville ... igangsettelse av dette prosjektet? Dette er forskning på en sårbar gruppe, men siden vi baserte oss på noen tiårs erfaring med lignende

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Stipendiaten: Delte ut motgift mot overdose/

 7. Offentlig - men ikke fritt vilt

  forskes på på Facebook, men hva hvis du begynte å hetse folkegrupper i innleggene dine? Forskere sliter med grenseoppgangene, ... Haanshuus sammen med Anders Ravik Jupskås norske høyreekstreme grupper med åpne Facebook-sider. Fordi de holdt seg unna såkalt personidentifiserende

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Offentlig - men ikke fritt vilt/

 8. Stipendiaten

  Mumbai, hvis jeg ikke var forsiktig. Å forske på en så sårbar gruppe som surrogatmødre i India brakte med seg daglige forskningsetiske ... største dilemmaene du opplevde? – Å forske på en stigmatisert gruppe som jeg kunne skape store problemer for. Jeg hadde dekkhistorier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Stipendiaten/

 9. Grenselause data

  – På grunn av at omskiftingane er så store, var det semje i gruppa om å vende attende til den grunnleggande etikken og sjå på kva ... filosofiprofessor ved Universitetet i Bergen og har vore nestleiar for ekspertgruppa som forfatta den nye OECD-rapporten. Han var også sekretariatsleiar

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Grenselause data/

 10. Eksperimenterte på sultne barn

  Schubenacadie ble elevene delt inn i én gruppe som fikk C-vitamintilskudd, og én gruppe som ikke fikk noe. På the Blood school ... annen type beriket mel. St. Paul’s school ble brukt som kontrollgruppe. Der fikk ikke elevene noen form for ekstra ernæring, selv

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Eksperimenterte på sultne barn/

 11. Forfriskende ærlig om forskere

  Forfriskende ærlig om forskere Boken «Ethical Research with Children» er både modig og interessant. ... gir også en risiko for at barn (eller andre definert «sårbare» grupper) blir usynliggjort og marginalisert på en måte de ikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Forfriskende ærlig om forskere/

 12. – Går ikke i knas av å delta i forskning

  tanken om at folk som er eller har vært pasienter, er veldig sårbare. Jeg var stresset for at folk skulle oppleve at vi berørte ... Hvordan forholdt du deg til at du skulle forske på en gruppe du anså som sårbar? Jeg hadde åpne intervjuer basert på en intervjuguide

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Går ikke i knas av å delta i forskning/

 13. Fra skallemålinger til selvbestemmelse

  planlegging til publisering av resultater, og Sara har ledet styringsgruppa. Forskningsprosjektet er gjennomført i samarbeid med Samisk ... som kan bli ubrukbare eller oppleves nedverdigende for urfolksgruppen det forskes på. Vi har vært opptatt av respekt og nytteverdi

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Fra skallemålinger til selvbestemmelse/

 14. - Lovutkastet er preget av hastverksarbeid

  – Lovutkastet er preget av hastverksarbeid Kunnskapsdepartementets utkast til ny forskningsetikklov er uklart, ... etterstrebe informert samtykke og ikke legge stein til byrden for sårbare grupper, sier Hvinden. – Høringsnotatet gir inntrykk av at det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Lovutkastet er preget av hastverksarbeid/

 15. Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom

  Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom Forskere ved Norges idrettshøgskole forsker på mennesker ... eliteidrettsutøvere. De forsker mye på det som defineres som sårbare grupper, som barn, eldre og pasienter. De måler, veier, setter

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom /

 16. Medisinske fremskritt – også for barn

  fagområder. – Man skal absolutt beskytte barn og andre sårbare grupper, men hvis man setter terskelen for høyt, blir det slik ... sykdom og medikamentbruk kan arte seg ulikt i de ulike aldersgruppene, og annerledes enn hos voksne, forklarer han. Dette gjør

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Medisinske fremskritt – også for barn /

 17. Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert

  endringer. Blant de viktigste endringene kan nevnes: Å ivareta sårbare grupper: Dette er mer presist beskrevet i denne versjonen med krav ... ivaretas særskilt og med klare forutsetninger for å inkludere sårbare grupper. (§ 19–20) Forsøkspersoners rettigheter etter avsluttet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert/

 18. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  2. ledd. Dette må spesielt gjelde overfor barn som er en sårbar gruppe, og som har behov for vern. Ingen barn skal tvinges til ... kan svekke helsetjeneste- og behandlingstilbud. Barn er en gruppe som i stor grad har blitt ekskludert i forskning på grunn av

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 19. Barn

  ikke? Innenfor forskningsetikken regnes barn som en sårbar eller utsatt gruppe. Det krever spesiell aktsomhet. Men fra nesten ikke ... Denne sistnevnte artikkel følges av noen bilder som viser sårbarheten til disse barna. En del av prosjektet gikk ut på å forstå

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn/

 20. Forskningsetikk mer enn bare kakepynt

  flere år på forsøksdyravdelingen ved Universitetet i Oslo, instituttgruppe for medisinske basalfag. Her ble forskningsetikk i aller ... det blir så vanskelig å gjøre forskning på det vi kaller sårbare grupper, at ingen tør å utføre denne forskningen. Da blir dét i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Forskningsetikk mer enn bare kakepynt/

 21. Det skjøre samtykket

  skjedd en klimaendring i forskningsetikken, fra å beskytte sårbare grupper mot forskning til å tenke at forskningsdeltakelse er et ... og 50-tallet, og også senere. Én løsning ble å holde de sårbare gruppene utenfor forskningen. Men dette skapte nye problemer. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 22. Forskning på barns nettvaner

  signalene for risiko i forhold til skade, hvilke barn er spesielt sårbare? Staksrud har gjennom sin forskererfaring sett at framvekst ... får tilgang til nettet på lik linje med andre barn, er mer sårbare når de først kommer på nett, de utsettes for mer risiko og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/

 23. Helseregistrene skal moderniseres

  diabetes type 2, KOLS eller depresjon. Tre store og alvorlige sykdomsgrupper som påfører befolkningen mye lidelse og store helseutgifter ... vi vet at frafallet nesten alltid er skjevt. Det er ofte de gruppene som helsevesenet gjerne skulle nådd fram til, som ikke kommer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Helseregistrene skal moderniseres /

 24. Verdens største skattekiste

  en ”ekstra kopi” av egne nyttevekster. Men selv en bank er sårbar. Frøbanker gikk tapt i forbindelse med krigene i Irak og Afghanistan ... ansvarlige for å vedlikeholde egne prøver. Internasjonale rådgivende grupper for landbruksforskning oppfordret Norge til å utrede Svalbard

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-4/Verdens største skattekiste/

 25. En sårbar natur

  En sårbar natur Denne gangen framstår Forskningsetikk som et temanummer om Svalbard. Vi ønsker å vise noen etiske dilemma som ... teknologi (NENT) å reise til øygruppen. De ønsket å oppleve sårbarheten på nært hold for å få innsikt i de dilemma som både miljøansvarlige

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-4/En sårbar natur/

 26. Forskningsturisme

  møter eller forskningsturisme? Naturen på Svalbard er svært sårbar. Selv små inngrep kan gi varige skader. Likevel brukes øygruppen ... professor i biologi ved Universitetet i Oslo og medlem av gruppen Concerned Scientists Norway, en samling norske vitenskapsfolk

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-4/Forskningsturisme/

 27. Forskning uten avtrykk

  eller nye og ukjente problemstillinger. ” (Fra rapport fra arbeidsgruppe forskning/utdanning Forvaltningsplan for reservatene på ... sier Guri Tveito. – Spesielt uheldig blir det hvis flere forskergrupper går hakk i hel for å hente inn det samme materialet, avlive

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-4/Forskning uten avtrykk/

 28. Uklare roller-1

  som skjer i forkant, forklarer Botnen Eide. Samtykke og sårbare grupper Når krav om samtykke vurderes, understreker de forskningsetiske ... til sårbare grupper. Ofte tenker man først og fremst på mennesker som ikke har full samtykkekompetanse. De minst sårbare, de som

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/Uklare roller-1/

 29. En forskers erfaring

  som har lært meg en årvåkenhet i forhold til forskning på sårbare grupper, forteller hun. Rekruttering - Kan du si hvilke områder ... gjennomgående måte, fordi det kunne true anonymiteten for potensielt sårbare informanter. Men resultatene i studien min fikk jeg likevel

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/En forskers erfaring/

 30. Staten snakker med to tunger

  Staten snakker med to tunger Vold og seksuelle overgrep skjer mot barn og ungdom – i hjemmet, på skolen ... avisoppslag og på skolen. Vi vet at ungdommer i denne aldersgruppen er spesielt sårbare for å bli utsatt for seksuelle overgrep og krenkelser

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Staten snakker med to tunger/

 31. Bok - etiske utfordringer

  forske på eller forske sammen med mennesker som hører til ”sårbare grupper”. I kapittel 4 handler det om når forskningsmakten utfordres ... tar for seg forskjellige etiske utfordringer med ulike sårbare grupper. I kapittel 5 drøftes forskningsmoralske utfordringer ved

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Bok - etiske utfordringer/

 32. Personvern og etikk ikke samme sak

  oppfattet i offentligheten. – Hvis jeg forsker innenfor sårbare grupper som for eksempel barn som har vært utsatt for vold, barn ... gjøres kjent. Vil det føre til ytterligere stigmatisering for gruppen eller er det viktig for samfunnet å få fram kunnskapen? Hva

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Personvern og etikk ikke samme sak/

 33. Er barna blitt små voksne - også i forskningen

  vanskelig tema. Innenfor forskningsetikken blir gruppen «barn» betegnet som en sårbar gruppe. Det innebærer at forskere skal ta spesielle ... et språkmiljø som støtter deres utvikling. Det er en liten gruppe som har akkurat denne funksjonshemningen, men desto viktigere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Er barna blitt små voksne - også i forskningen/

 34. Ønsker ikke absolutt taushetsplikt

  daglig når hun er i felten. Hun arbeider med ekstremt sårbare menneskegrupper og er svært avhengig av tilliten deres. Likevel er ... og mer avhengige av mellompersoner for å kunne forske på sårbare grupper. For mitt vedkommende er det oftest snakk om ansatte i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Ønsker ikke absolutt taushetsplikt/

 35. Etikk og tall

  mønster av spesielle fenomener i samfunnet. Tallene sier mest om grupper; mindre om enkeltindivider. Men bruk av statistikk krever årvåkenhet ... data på en del områder, mener Ljones. Sårbare grupper Hva med forskning på enkelte grupper i samfunnet, som samer, innvandrere,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Etikk og tall/

 36. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  forskningen. Sårbare grupper Et annet område som har vært nøye diskutert i NEM, er kompensasjon når det skal forskes på sårbare grupper ... grupper. Personer kan av ulike grunner være i en sårbar situasjon med hensyn til tilbud om påskjønnelse. For mindre bemidlede kan selv

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 37. Hva betyr betaling for forskningens kvalitet

  også et mer representativt utvalg. Det er særlig de mer sårbare gruppene i samfunnet vårt som har en tendens til å falle fra i ... lav utdannelse, lav inntekt og lav sosial kapital. Dette er grupper som sjelden blir hørt også på andre arenaer. Bruk av økonomiske

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Hva betyr betaling for forskningens kvalitet/

 38. Ny lov - til beste for medisinsk og helsefaglig forskning

  jurist i Forskningsetiske komiteer. Han er en av flere i en gruppe som har arbeidet med ferdiggjøring av den tilhørende forskriften ... deres stemme. REK bør føle et spesielt ansvar for de som er sårbare, og for dem som på andre måter ikke er som flertallet. Man

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Ny lov - til beste for medisinsk og helsefaglig forskning/

 39. Kan motgift oppfattes som lokkemat?

  avhengighetsforskning (SERAF). – Jeg har interessert meg for denne gruppen siden jeg som nyutdannet begynte å jobbe med ungdom med tung ... å lede arbeidet med utprøving av en ny behandling for denne gruppen, var jeg derfor glad for å bli innstilt til jobben. Implantat

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Kan motgift oppfattes som lokkemat?/

 40. Kritikken har vært belastende

  nei til å være med på et forskningsprosjekt. En slik sårbarhetstenkning er jeg skeptisk til, det ligner på umyndiggjøring. Fristende ... forsiktig. Og for stor forsiktighet kan gå ut over de mest sårbare, mener Waal. – En ting er at forskere kan bli skremt fra å

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Kritikken har vært belastende/

 41. Illegal innvandring - hvordan balansere etikk og forskning

  seg for myndighetene. Hvordan skal man kunne forske på denne gruppen og er det riktig å gjøre det? Anette Brunovskis er forsker ... forskning på menneskehandel på Balkan. Sårbarhet - Jeg har måttet forholde meg til sårbare grupper også nå i forskningen på illegale

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Illegal innvandring - hvordan balansere etikk og forskning/

 42. Sterke ord om rusforskning

  rusavhengige ble vervet til livsfarlig forskning, og meldte en gruppe forskere ved Universitetet i Oslo til Helsetilsynet og REK. ... oppfølging. Balansen mellom å beskytte og overbeskytte sårbare grupper i forskningen er vanskelig, mener Ruyter. – Rusmisbrukere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Sterke ord om rusforskning/

 43. Vi skal forske på sårbare grupper

  sårbare grupper Trenden har snudd i forskningsetikken. Tidligere var man restriktiv i forhold til å forske på sårbare grupper ... etisk riktig og viktig å forske på de sårbare. ”Enkelte forsøkspopulasjoner er sårbare og har behov for særlig beskyttelse”,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Vi skal forske på sårbare grupper/

 44. «First in man»

  personer inn i slike studier? – Du må huske på det at denne gruppen syke mennesker har ikke lenger noe tilbud. Noen pasienter er ... eksperimentell behandling. Altså befinner de seg i en meget sårbar situasjon når de kommer til oss. – Hvis de først bestemmer seg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/«First in man»/

 45. Forskning – til hvilken pris?

  denne type kritikk alvorlig, sier de. Noen mennesker er mer sårbare enn andre. – Men vår erfaring er at de negative reaksjonene ... føre til at det er mulig å forebygge sykdom for en stor pasientgruppe? Avveiningen er vanskelig, synes han. Men løsningen kan

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Forskning – til hvilken pris?/

 46. Å ha far i fengsel

  Å ha far i fengsel Barnet er utenfor fengselet, men pappa er innenfor. Hvordan oppleves en slik situasjon for ... Barn tåler å bli spurt om saker som angår dem, at de er sårbare som gruppe, betyr ikke at vi ikke kan spørre. Men vi som forskere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Å ha far i fengsel/

 47. De skjulte straffede

  De skjulte straffede Marit Egge er opptatt av de skjulte barna. Gjennom sitt arbeid ønsker hun å bidra ... metodekrav etter min mening. Sårbar gruppe? – Det snakkes så mye om barnet som en sårbar gruppe. Men hva er nå egentlig det? Mange

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/De skjulte straffede/

 48. Ta barnet på alvor – også i forskning

  på alvor? spør Dyb. Snakk med barnet – Barn og unge er en sårbar gruppe. Vi må være varsomme når vi skal arbeide med dem, fortsetter ... rundt om i verden, spesielt med fokus på vold mot barn. En gruppe ledet av professor Paulo Sérgio Pinheiro startet prosjektet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2007-1/Ta barnet på alvor – også i forskning/