Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. - Lovutkastet er preget av hastverksarbeid

  – Lovutkastet er preget av hastverksarbeid Kunnskapsdepartementets utkast til ny forskningsetikklov er uklart, ... etterstrebe informert samtykke og ikke legge stein til byrden for sårbare grupper, sier Hvinden. – Høringsnotatet gir inntrykk av at det

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Lovutkastet er preget av hastverksarbeid/

 2. – Går ikke i knas av å delta i forskning

  tanken om at folk som er eller har vært pasienter, er veldig sårbare. Jeg var stresset for at folk skulle oppleve at vi berørte ... Hvordan forholdt du deg til at du skulle forske på en gruppe du anså som sårbar? Jeg hadde åpne intervjuer basert på en intervjuguide

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Går ikke i knas av å delta i forskning/

 3. «First in man»

  personer inn i slike studier? – Du må huske på det at denne gruppen syke mennesker har ikke lenger noe tilbud. Noen pasienter er ... eksperimentell behandling. Altså befinner de seg i en meget sårbar situasjon når de kommer til oss. – Hvis de først bestemmer seg

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/«First in man»/

 4. Å ha far i fengsel

  Å ha far i fengsel Barnet er utenfor fengselet, men pappa er innenfor. Hvordan oppleves en slik situasjon for ... Barn tåler å bli spurt om saker som angår dem, at de er sårbare som gruppe, betyr ikke at vi ikke kan spørre. Men vi som forskere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Å ha far i fengsel/

 5. Barn

  ikke? Innenfor forskningsetikken regnes barn som en sårbar eller utsatt gruppe. Det krever spesiell aktsomhet. Men fra nesten ikke ... Denne sistnevnte artikkel følges av noen bilder som viser sårbarheten til disse barna. En del av prosjektet gikk ut på å forstå

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn/

 6. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  2. ledd. Dette må spesielt gjelde overfor barn som er en sårbar gruppe, og som har behov for vern. Ingen barn skal tvinges til ... kan svekke helsetjeneste- og behandlingstilbud. Barn er en gruppe som i stor grad har blitt ekskludert i forskning på grunn av

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 7. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern, noen ganger gjennom ... Spørsmålet for forskere er om innleggene er offentlige og hvor sårbare deltagerne er. Edda Stang mener hun var for forsiktig og mistet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 8. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  forskningen. Sårbare grupper Et annet område som har vært nøye diskutert i NEM, er kompensasjon når det skal forskes på sårbare grupper ... grupper. Personer kan av ulike grunner være i en sårbar situasjon med hensyn til tilbud om påskjønnelse. For mindre bemidlede kan selv

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 9. Bok - etiske utfordringer

  forske på eller forske sammen med mennesker som hører til ”sårbare grupper”. I kapittel 4 handler det om når forskningsmakten utfordres ... tar for seg forskjellige etiske utfordringer med ulike sårbare grupper. I kapittel 5 drøftes forskningsmoralske utfordringer ved

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Bok - etiske utfordringer/

 10. De skjulte straffede

  De skjulte straffede Marit Egge er opptatt av de skjulte barna. Gjennom sitt arbeid ønsker hun å bidra ... metodekrav etter min mening. Sårbar gruppe? – Det snakkes så mye om barnet som en sårbar gruppe. Men hva er nå egentlig det? Mange

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/De skjulte straffede/

 11. Det skjøre samtykket

  skjedd en klimaendring i forskningsetikken, fra å beskytte sårbare grupper mot forskning til å tenke at forskningsdeltakelse er et ... og 50-tallet, og også senere. Én løsning ble å holde de sårbare gruppene utenfor forskningen. Men dette skapte nye problemer. Det

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 12. Eksperimenterte på sultne barn

  Schubenacadie ble elevene delt inn i én gruppe som fikk C-vitamintilskudd, og én gruppe som ikke fikk noe. På the Blood school ... annen type beriket mel. St. Paul’s school ble brukt som kontrollgruppe. Der fikk ikke elevene noen form for ekstra ernæring, selv

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Eksperimenterte på sultne barn/

 13. En forskers erfaring

  som har lært meg en årvåkenhet i forhold til forskning på sårbare grupper, forteller hun. Rekruttering - Kan du si hvilke områder ... gjennomgående måte, fordi det kunne true anonymiteten for potensielt sårbare informanter. Men resultatene i studien min fikk jeg likevel

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/En forskers erfaring/

 14. En sårbar natur

  En sårbar natur Denne gangen framstår Forskningsetikk som et temanummer om Svalbard. Vi ønsker å vise noen etiske dilemma som ... teknologi (NENT) å reise til øygruppen. De ønsket å oppleve sårbarheten på nært hold for å få innsikt i de dilemma som både miljøansvarlige

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-4/En sårbar natur/

 15. Er barna blitt små voksne - også i forskningen

  vanskelig tema. Innenfor forskningsetikken blir gruppen «barn» betegnet som en sårbar gruppe. Det innebærer at forskere skal ta spesielle ... et språkmiljø som støtter deres utvikling. Det er en liten gruppe som har akkurat denne funksjonshemningen, men desto viktigere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Er barna blitt små voksne - også i forskningen/

 16. Etikk og tall

  mønster av spesielle fenomener i samfunnet. Tallene sier mest om grupper; mindre om enkeltindivider. Men bruk av statistikk krever årvåkenhet ... data på en del områder, mener Ljones. Sårbare grupper Hva med forskning på enkelte grupper i samfunnet, som samer, innvandrere,

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Etikk og tall/

 17. Folket bør få være med og styre KI-skuta

  allmennheten, samtidig som den ikke har svakheter og gjør oss sårbare. Våpen og spamfilter KI-systemer etterligner, erstatter og ... intelligens og andre muliggjørende teknologier og er også medlem i Expertgruppen för etik i det svenske Vetenskapsrådet. – Jeg ser det som

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Folket bør få være med og styre KI-skuta/

 18. Forfriskende ærlig om forskere

  Forfriskende ærlig om forskere Boken «Ethical Research with Children» er både modig og interessant. ... gir også en risiko for at barn (eller andre definert «sårbare» grupper) blir usynliggjort og marginalisert på en måte de ikke

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Forfriskende ærlig om forskere/

 19. Forskning – til hvilken pris?

  denne type kritikk alvorlig, sier de. Noen mennesker er mer sårbare enn andre. – Men vår erfaring er at de negative reaksjonene ... føre til at det er mulig å forebygge sykdom for en stor pasientgruppe? Avveiningen er vanskelig, synes han. Men løsningen kan

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Forskning – til hvilken pris?/

 20. Forskning på barns nettvaner

  signalene for risiko i forhold til skade, hvilke barn er spesielt sårbare? Staksrud har gjennom sin forskererfaring sett at framvekst ... får tilgang til nettet på lik linje med andre barn, er mer sårbare når de først kommer på nett, de utsettes for mer risiko og

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/

 21. Forskning uten avtrykk

  eller nye og ukjente problemstillinger. ” (Fra rapport fra arbeidsgruppe forskning/utdanning Forvaltningsplan for reservatene på ... sier Guri Tveito. – Spesielt uheldig blir det hvis flere forskergrupper går hakk i hel for å hente inn det samme materialet, avlive

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-4/Forskning uten avtrykk/

 22. Forskningsetikk mer enn bare kakepynt

  flere år på forsøksdyravdelingen ved Universitetet i Oslo, instituttgruppe for medisinske basalfag. Her ble forskningsetikk i aller ... det blir så vanskelig å gjøre forskning på det vi kaller sårbare grupper, at ingen tør å utføre denne forskningen. Da blir dét i

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Forskningsetikk mer enn bare kakepynt/

 23. Forskningsturisme

  møter eller forskningsturisme? Naturen på Svalbard er svært sårbar. Selv små inngrep kan gi varige skader. Likevel brukes øygruppen ... professor i biologi ved Universitetet i Oslo og medlem av gruppen Concerned Scientists Norway, en samling norske vitenskapsfolk

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-4/Forskningsturisme/

 24. Fra skallemålinger til selvbestemmelse

  planlegging til publisering av resultater, og Sara har ledet styringsgruppa. Forskningsprosjektet er gjennomført i samarbeid med Samisk ... som kan bli ubrukbare eller oppleves nedverdigende for urfolksgruppen det forskes på. Vi har vært opptatt av respekt og nytteverdi

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Fra skallemålinger til selvbestemmelse/

 25. Grenselause data

  – På grunn av at omskiftingane er så store, var det semje i gruppa om å vende attende til den grunnleggande etikken og sjå på kva ... filosofiprofessor ved Universitetet i Bergen og har vore nestleiar for ekspertgruppa som forfatta den nye OECD-rapporten. Han var også sekretariatsleiar

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Grenselause data/