Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Vi skal forske på sårbare grupper

  sårbare grupper Trenden har snudd i forskningsetikken. Tidligere var man restriktiv i forhold til å forske på sårbare grupper ... etisk riktig og viktig å forske på de sårbare. ”Enkelte forsøkspopulasjoner er sårbare og har behov for særlig beskyttelse”,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Vi skal forske på sårbare grupper/

 2. Bok - etiske utfordringer

  forske på eller forske sammen med mennesker som hører til ”sårbare grupper”. I kapittel 4 handler det om når forskningsmakten utfordres ... tar for seg forskjellige etiske utfordringer med ulike sårbare grupper. I kapittel 5 drøftes forskningsmoralske utfordringer ved

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Bok - etiske utfordringer/

 3. Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert

  endringer. Blant de viktigste endringene kan nevnes: Å ivareta sårbare grupper: Dette er mer presist beskrevet i denne versjonen med krav ... ivaretas særskilt og med klare forutsetninger for å inkludere sårbare grupper. (§ 19–20) Forsøkspersoners rettigheter etter avsluttet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert/

 4. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern, noen ganger gjennom ... Spørsmålet for forskere er om innleggene er offentlige og hvor sårbare deltagerne er. Edda Stang mener hun var for forsiktig og mistet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 5. Kritikken har vært belastende

  nei til å være med på et forskningsprosjekt. En slik sårbarhetstenkning er jeg skeptisk til, det ligner på umyndiggjøring. Fristende ... forsiktig. Og for stor forsiktighet kan gå ut over de mest sårbare, mener Waal. – En ting er at forskere kan bli skremt fra å

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Kritikken har vært belastende/

 6. Illegal innvandring - hvordan balansere etikk og forskning

  seg for myndighetene. Hvordan skal man kunne forske på denne gruppen og er det riktig å gjøre det? Anette Brunovskis er forsker ... forskning på menneskehandel på Balkan. Sårbarhet - Jeg har måttet forholde meg til sårbare grupper også nå i forskningen på illegale

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Illegal innvandring - hvordan balansere etikk og forskning/

 7. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  forskningen. Sårbare grupper Et annet område som har vært nøye diskutert i NEM, er kompensasjon når det skal forskes på sårbare grupper ... grupper. Personer kan av ulike grunner være i en sårbar situasjon med hensyn til tilbud om påskjønnelse. For mindre bemidlede kan selv

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 8. Uklare roller-1

  som skjer i forkant, forklarer Botnen Eide. Samtykke og sårbare grupper Når krav om samtykke vurderes, understreker de forskningsetiske ... til sårbare grupper. Ofte tenker man først og fremst på mennesker som ikke har full samtykkekompetanse. De minst sårbare, de som

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/Uklare roller-1/

 9. Stipendiaten

  Mumbai, hvis jeg ikke var forsiktig. Å forske på en så sårbar gruppe som surrogatmødre i India brakte med seg daglige forskningsetiske ... største dilemmaene du opplevde? – Å forske på en stigmatisert gruppe som jeg kunne skape store problemer for. Jeg hadde dekkhistorier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Stipendiaten/

 10. Ønsker ikke absolutt taushetsplikt

  daglig når hun er i felten. Hun arbeider med ekstremt sårbare menneskegrupper og er svært avhengig av tilliten deres. Likevel er ... og mer avhengige av mellompersoner for å kunne forske på sårbare grupper. For mitt vedkommende er det oftest snakk om ansatte i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Ønsker ikke absolutt taushetsplikt/

 11. En forskers erfaring

  som har lært meg en årvåkenhet i forhold til forskning på sårbare grupper, forteller hun. Rekruttering - Kan du si hvilke områder ... gjennomgående måte, fordi det kunne true anonymiteten for potensielt sårbare informanter. Men resultatene i studien min fikk jeg likevel

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/En forskers erfaring/

 12. Det skjøre samtykket

  skjedd en klimaendring i forskningsetikken, fra å beskytte sårbare grupper mot forskning til å tenke at forskningsdeltakelse er et ... og 50-tallet, og også senere. Én løsning ble å holde de sårbare gruppene utenfor forskningen. Men dette skapte nye problemer. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 13. Personvern og etikk ikke samme sak

  oppfattet i offentligheten. – Hvis jeg forsker innenfor sårbare grupper som for eksempel barn som har vært utsatt for vold, barn ... gjøres kjent. Vil det føre til ytterligere stigmatisering for gruppen eller er det viktig for samfunnet å få fram kunnskapen? Hva

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Personvern og etikk ikke samme sak/

 14. – Går ikke i knas av å delta i forskning

  tanken om at folk som er eller har vært pasienter, er veldig sårbare. Jeg var stresset for at folk skulle oppleve at vi berørte ... Hvordan forholdt du deg til at du skulle forske på en gruppe du anså som sårbar? Jeg hadde åpne intervjuer basert på en intervjuguide

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Går ikke i knas av å delta i forskning/

 15. Medisinske fremskritt – også for barn

  fagområder. – Man skal absolutt beskytte barn og andre sårbare grupper, men hvis man setter terskelen for høyt, blir det slik ... sykdom og medikamentbruk kan arte seg ulikt i de ulike aldersgruppene, og annerledes enn hos voksne, forklarer han. Dette gjør

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Medisinske fremskritt – også for barn /

 16. Forfriskende ærlig om forskere

  Forfriskende ærlig om forskere Boken «Ethical Research with Children» er både modig og interessant. ... gir også en risiko for at barn (eller andre definert «sårbare» grupper) blir usynliggjort og marginalisert på en måte de ikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Forfriskende ærlig om forskere/

 17. Hva betyr betaling for forskningens kvalitet

  også et mer representativt utvalg. Det er særlig de mer sårbare gruppene i samfunnet vårt som har en tendens til å falle fra i ... lav utdannelse, lav inntekt og lav sosial kapital. Dette er grupper som sjelden blir hørt også på andre arenaer. Bruk av økonomiske

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Hva betyr betaling for forskningens kvalitet/

 18. Forskning uten avtrykk

  eller nye og ukjente problemstillinger. ” (Fra rapport fra arbeidsgruppe forskning/utdanning Forvaltningsplan for reservatene på ... sier Guri Tveito. – Spesielt uheldig blir det hvis flere forskergrupper går hakk i hel for å hente inn det samme materialet, avlive

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-4/Forskning uten avtrykk/

 19. En sårbar natur

  En sårbar natur Denne gangen framstår Forskningsetikk som et temanummer om Svalbard. Vi ønsker å vise noen etiske dilemma som ... teknologi (NENT) å reise til øygruppen. De ønsket å oppleve sårbarheten på nært hold for å få innsikt i de dilemma som både miljøansvarlige

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-4/En sårbar natur/

 20. Stipendiaten: Feltarbeid i et terroregime

  på en systematisk og sofistikert «islamsk stat» styrt etter gruppas ekstreme tolkning av Sharia. Men i sin avhandling fant Becker ... at det var enorme kontraster mellom det bildet som tegnes i gruppas eget materiale, og realiteten på bakken. Hva var de største

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Stipendiaten: Feltarbeid i et terroregime/

 21. Sterke ord om rusforskning

  rusavhengige ble vervet til livsfarlig forskning, og meldte en gruppe forskere ved Universitetet i Oslo til Helsetilsynet og REK. ... oppfølging. Balansen mellom å beskytte og overbeskytte sårbare grupper i forskningen er vanskelig, mener Ruyter. – Rusmisbrukere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Sterke ord om rusforskning/

 22. Etikk og tall

  mønster av spesielle fenomener i samfunnet. Tallene sier mest om grupper; mindre om enkeltindivider. Men bruk av statistikk krever årvåkenhet ... data på en del områder, mener Ljones. Sårbare grupper Hva med forskning på enkelte grupper i samfunnet, som samer, innvandrere,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Etikk og tall/

 23. Grenselause data

  – På grunn av at omskiftingane er så store, var det semje i gruppa om å vende attende til den grunnleggande etikken og sjå på kva ... filosofiprofessor ved Universitetet i Bergen og har vore nestleiar for ekspertgruppa som forfatta den nye OECD-rapporten. Han var også sekretariatsleiar

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Grenselause data/

 24. - Lovutkastet er preget av hastverksarbeid

  – Lovutkastet er preget av hastverksarbeid Kunnskapsdepartementets utkast til ny forskningsetikklov er uklart, ... etterstrebe informert samtykke og ikke legge stein til byrden for sårbare grupper, sier Hvinden. – Høringsnotatet gir inntrykk av at det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Lovutkastet er preget av hastverksarbeid/

 25. Forskning på barns nettvaner

  signalene for risiko i forhold til skade, hvilke barn er spesielt sårbare? Staksrud har gjennom sin forskererfaring sett at framvekst ... får tilgang til nettet på lik linje med andre barn, er mer sårbare når de først kommer på nett, de utsettes for mer risiko og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/