Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning

  Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning World Medical Association (WMA) har nå sendt utkast til revisjon av ... utformet etter siste verdenskrig uhyrlige overtramp mot svake grupper. Det informerte samtykket står sentralt, samtidig som det slås

  /Aktuelt/Nyheter/Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning/

 2. Skal koordinere 22. juli-forskningen

  Skal koordinere 22. juli-forskningen - Koordineringsgruppen for 22. juli-forskning skal være en møteplass for de som utfører ... Han er nyansatt forskningskoordinator og sekretariat for gruppen, som er under etablering. Hensynet til de berørte Formålet

  /Aktuelt/Nyheter/Skal koordinere 22. juli-forskningen/

 3. Forskningsetisk bibliotek – nå også på engelsk!

  debatt omkring forskningsetiske spørsmål. Den intenderte hovedbrukergruppen er undervisere og studenter, men håpet er at FBIB også ... problemstillinger, slik som forskningsfusk, forfatterskap, forskning på sårbare grupper, menneskelig materiale, forskning og samfunn, forskning

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Forskningsetisk bibliotek – nå også på engelsk!/

 4. Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen

  Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen Med erfaring som både avsender og mottaker av REK-vedtak vet Øyvind ... samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har uttalt seg om sårbare grupper, vil jo det prinsipielle i en slik uttalelser også kunne

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen/

 5. Også ikke-deltakere trenger beskyttelse

  rettighetene dine. Men hvilke rettigheter har du om du takker nei? En gruppe forskere ved University of Florida og Texas A&M University holder ... ikke. De har satt søkelyset på hvordan innsatte og andre i sårbare situasjoner kan bli utsatt for negative sanksjoner hvis de

  /Aktuelt/Nyheter/Også ikke-deltakere trenger beskyttelse/

 6. Kan forskning bli ”skyldig”?

  loven? Hvordan publisere resultat som gjelder sårbare, på forhånd stigmatiserte grupper? Hvor stor grad av frihet har informanten ... hensynene bak lovbestemt taushetsplikt. Dette gjelder særlig for yrkesgrupper som helsepersonell, prester og advokater.” Les hele pressemeldingen

  /Aktuelt/Nyheter/Kan forskning bli ”skyldig”?/

 7. Referat fra idédugnader

  idédugnader Her finner du oppsummering fra idédugnaden i grupper fra Forskningsetisk forum 18.10.2012. Målet med dette arbeidet ... spørsmål og vitenskapsteori Insentivstrukturen Former for sårbarhet Kulturforskjeller Medforfatterskap Gråsoner mellom vitenskapelig

  /Aktuelt/Nyheter/Referat fra idédugnader /

 8. UtReferat061122

  viktigste diskusjonene dreide seg om: viktighet av å forske på sårbare grupper, det er ingen etisk handling å la være å forske på grunn ... nytte i forhold til den enkelte - nytte i forhold til en pasientgruppe og nytte i forhold til samfunnet. En slik debatt varierer

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061122/

 9. UtReferat070427

  Ekern, Hilde Nagell Barn blir i seg selv ofte regnet som en sårbar gruppe, med et spesielt behov for beskyttelse. Barn av innsatte ... av asylsøkere tilhører spesielt utsatte grupper. Samtidig er forskning på disse gruppene viktig og nødvendig, både for barna selv

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat070427/

 10. Ny lov på plass

  Forskningsetikkloven har trådt i kraft Mandag trådte den nye loven i kraft med nye krav, særlig ... følge av at vi driver med oppdragsforskning, vi forsker på sårbare grupper, og i utlandet. Forskningsetikk inngår i både nybegynnerkurs

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Ny lov på plass/

 11. NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  meningsmotstandere på betente forskningsområder som er særlig sårbare for interessekonflikter. I slike situasjoner oppstår et behov ... supplement til forståelsen av natur, miljø og livsvilkår for befolkningsgrupper og lokalsamfunn. Det er derfor viktig at forskere søker

  /Aktuelt/Nyheter/2019/NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 12. UtReferat080124

  krever en individuell vurdering, den kan ikke bestemmes på gruppenivå. I mangel av konkret kunnskap om hvordan det er å leve med ... få en klar framtidig nytteverdi for andre som tilhører samme gruppe, forutsatt at det videreføres. Men mindretallet satte som vilkår

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat080124/

 13. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  private og det offentlige Graden av sensitivitet Graden av sårbarhet Graden av interaktivitet Graden av deltakerens involvering ... og inneholder informasjon om koblinger mellom individer og grupper. Det vil si at dersom man henter inn informasjon om en person

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/