Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. 54 korona-prosjekter hastebehandlet

  komiteene. Da korona-pandemien var et faktum, innførte regionale (REK) og nasjonal (NEM) forskningsetisk komité for medisin og helsefag ... har foreløpig ikke mottatt aktuelle klagesaker.  Normalt har REK ni søknadsfrister i året. Nå behandles hastesakene fortløpende

  /Aktuelt/Nyheter/2020/54 korona-prosjekter hastebehandlet/

 2. – Forskningsetikken er særlig viktig nå

  – Forskningsetikken er særlig viktig nå – Forskningsetikken er med på å trygge at vi kan ha tillit ... gjøres. REK har nå innført raskere søknadsløp for prosjekter som omhandler Covid-19, og NEM, som er klageorgan for REK, forbereder

  /Aktuelt/Nyheter/2020/– Forskningsetikken er særlig viktig nå/

 3. Hurtigbehandling av korona-prosjekter

  Hurtigbehandling av korona-prosjekter Både REK og NEM innfører mulig hastebehandling av COVID-19-prosjekter. Som følge av corona-pandemien ... corona-pandemien har både de regionale (REK) og den nasjonale (NEM) forskningsetiske komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  /Aktuelt/Nyheter/2020/Hurtigbehandling av korona-prosjekter/

 4. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken ... forskningsetiske komiteene trenger mer kompetanse på dette feltet. REK har allerede prosjekter til vurdering der stordata-problemstillinger

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 5. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers av REK-komitéene, sier Brittelise ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Bakstad begynte i stillingen for drøyt tre måneder siden.

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 6. Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon

  REK arrangerer seminar om datadeling og foredrag om etikk og innovasjon Er du interessert i deling av data i forskning? Eller ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Oslo. Først ut, 27. februar, er foredraget "Innovation -

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon/

 7. Oppdatert om Genèveerklæringen

  Oppdatert artikkel om legenes Genève-erklæring I 2017 ble Genève-erklæringen fra 1948 betydelig ... for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge (REK Sørøst). Han skriver at den nye erklæringer har flere substansielle

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Oppdatert om Genèveerklæringen/

 8. Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum

  samarbeid. Marit Hovland Moan i Regional Etisk Komité Midt-Norge (REK Midt) fortalte om prosjektet hun jobber med – under samme tema ... tema, men snarere på mikronivå. En arbeidsgruppe nedsatt av REK og Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helsefag (NEM)

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum/

 9. Blir enklere å avsløre upublisert forskning

  forskningsprosjekter som godkjennes i Regionale etiske komiteer (REK), registreres i den åpne nettdatabasen SPREK. I databasen Cristin ... publikasjoner. "Cristin har nylig begynt å laste inn prosjekter fra REK. Deretter kan forskerne merke av hvilke vitenskapelige artikler

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Blir enklere å avsløre upublisert forskning/

 10. Nå kan du søke i NEMs vedtak

  Nå kan du søke i NEMs vedtak Vi lanserer nå en ny side for søk i vedtak fra Den nasjonale forskningsetiske ... til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Nå kan du søke i NEMs vedtak/

 11. Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?

  Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge? For en fullsatt sal på Litteraturhuset presenterte Den nasjonale ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) forutsigbarhet for forskere et rammeverk for hvordan genetisk

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?/

 12. Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen

  Grønlie Olsen Med erfaring som både avsender og mottaker av REK-vedtak vet Øyvind Grønlie Olsen at det kan være langt mellom ... til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen/

 13. Anonyme data og forskningsetikk

  Anonyme data og forskningsetikk Skal man søke regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ... regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning av prosjekter der man samler inn anonyme data

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Anonyme data og forskningsetikk/

 14. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  dager før oppslaget ble Regional komité for forsknings­etikk (REK) kontaktet av VG for å få bekreftet at forskningsbiobanken Sids ... (Sudden Infant Death Syndrom) ikke hadde tillatelsene i orden. REK fastslo at forskningsbiobanken var godkjent. Tillatelsen innebærer

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 15. Innenfor eller utenfor Helseforskningsloven?

  kunnskap om sykdom og helse”. Lovfortolkning var hovedtemaet da REK og NEM møttes denne uken. Koordineringsmøtet samlet komitéledere ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) samt medlemmer og sekretariat i Den nasjonale forskningsetiske

  /Aktuelt/Nyheter/Innenfor eller utenfor Helseforskningsloven?/

 16. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har et generelt spørsmål om interessekonflikter. - Forskningsetiske

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 17. Små deltakere – store spørsmål

  Små deltakere – store spørsmål Flere studier viser at mange foreldre ikke forstår hva det innebærer ... skal dessuten forhåndsgodkjennes av en forskningsetisk komité (REK). Informert samtykke er hovedregelen for deltakelse i medisinsk

  /Aktuelt/Nyheter/Små deltakere – store spørsmål/

 18. Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden

  Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden Foreldre overvurderer de personlige fordelene og ... regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og har erfaring derfra med at noen forskere ikke er gode nok

  /Aktuelt/Nyheter/Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden/

 19. Nye medarbeidere i sekretariatet

  seniorrådgiver i sekretariatet. Hun skal fungere som bindeledd mellom REK og NEM og bidra til bedre, mer effektiv og ensartet forvaltingspraksis ... gang med å forberede et introduksjonsseminar for nye og gamle REK- og NEM-medlemmer, som skal holdes på Soria Moria 28. og 29.

  /Aktuelt/Nyheter/Nye medarbeidere i sekretariatet/

 20. Ledig stilling: Direktør

  Ledig stilling: Direktør Kunnskapsdepartementet søker direktør for de nasjonale forskningsetiske komiteene. De ... kvalitet. I tillegg behandler NEM klager på vedtak fattet av REK, og Granskings­utvalget behandler enkeltsaker om mulig uredelighet

  /Aktuelt/Nyheter/Ledig stilling: Direktør/

 21. Forskningsetisk forum – god start for det nye nettverket

  personvern i forskning – ved Vigdis Kvalheim, NSD og Knut Ruyter, REK sørøst Fusk i forskning – ved Torkild Vinther, Granskingsutvalget ... for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge (REK Sørøst), mener at det er andre måter å ivareta personvernet på

  /Aktuelt/Nyheter/Forskningsetisk forum – god start for det nye nettverket/

 22. Godkjenner forskning på partnerdrap

  Godkjenner forskning på partnerdrap Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag ... Regional komité for medisinsk – og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK fant ikke tilstrekkelig grunnlag for unntak fra samtykkekravet

  /Aktuelt/Nyheter/Godkjenner forskning på partnerdrap /

 23. - Lovverket håndterer genforskning godt

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og NEM. Les arbeidsgruppens notat her - Formålet har vært å ... prosjekter. Hovedprinsippet om en postkasse og helhetsvurdering i REK bør også gjelde genetiske studier, forklarer Hølen. Utilsiktede

  /Aktuelt/Nyheter/- Lovverket håndterer genforskning godt/

 24. Medisinsk forskningsetikk på Færøyene

  Medisinsk forskningsetikk på Færøyene Flere lekfolk i en komité, og forskere som ikke har ... regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Helsedirektoratet for å bli enige om en praksis. Regulering

  /Aktuelt/Nyheter/Medisinsk forskningsetikk på Færøyene /

 25. Lovreguleringen av forskningsbiobanker inkonsekvent

  Lovreguleringen av forskningsbiobanker inkonsekvent Dette mener Jan Reinert Karlsen som nylig disputerte til ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er gitt myndighet til å vurdere de enkelte prosjektene som bygger

  /Aktuelt/Nyheter/Lovreguleringen av forskningsbiobanker inkonsekvent/