Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Vil gjerne være megler, men ikke skriftestol

  for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst-Norge (REK Sør-øst) og er professor II ved Det teologiske fakultet ved UiO ... hypotetisk problemstilling. – Jeg har opplevd, særlig da jeg var i REK, anonyme forskere som har ringt bare for å fortelle meg at de

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Vil gjerne være megler, men ikke skriftestol/

 2. 2019-3

  Forskningsetikk nr. 3, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... ved Universitetet i Oslo. Knut Ruyter er tidligere direktør ved REK sørøst. Allerede før han startet i ny jobb, hadde han fått flere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/

 3. Vil bidra til å redde liv med ny app

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning til å teste metoden på nyfødte i Tanzania, Nepal ... kan gjøres innenfor helseforskningslovens rammer (…)», fastslo REK i sitt vedtak. Søknaden ble godkjent under forutsetning at begge

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Vil bidra til å redde liv med ny app/

 4. Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), skal også legges ved. Søknaden går først gjennom to runder ... års erfaring både fra Regionale etiske komiteer for medisin (REK) og forskningsetisk utvalg ved UiO, som hun leder. I tillegg

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU/

 5. Fake it till you make it?

  Fake it till you make it? Historien om bioteknologiselskapet Theranos viser skyggesiden av Silicon Valleys mantraom ... virkelighet. Tekst: Hege Cathrine Finholt, PhD, seniorrådgiver i REK sør-øst Da hun var 19 år gammel, sluttet Elisabeth Holmes på

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Fake it till you make it?/

 6. UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning

  UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning For første gang får ... komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Ifølge komitéleder i REK sør-øst Knut Engedal var UEVO-studien den første

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning/

 7. Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) midt. I Norge finnes det totalt sju slike regionale komiteer: ... skal ha forhåndsgodkjenning fra REK. – På ett tidspunkt ble det en slags felles oppfatning i REK-systemet at 25 søknader var innenfor

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv/

 8. Stipendiaten

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Men jeg vil kalle meg nybegynner innen feltet da jeg begynte ... intervensjonen ville være bra for helsevesen og pasienter. Da vi søkte REK om etisk godkjenning, skrev de at vi måtte tydeliggjøre veldig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Stipendiaten/

 9. 2018-4

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal sørge for at forskning innenfor deres virkeområde har forholdt ... forholdt seg til etikk og lovverk før oppstart. Nå opplever flere av REK-ene at antallet saker og kompleksiteten på sakene de behandler

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/

 10. Tre av fire sykehus mangler redelighetsutvalg

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Hun understreker at forskningsetikken går mye lenger enn de ... avhengig av en forhåndsgodkjenning. Prosjekter som ikke trenger REK-godkjenning, skal også gjennomføres på en etisk ansvarlig måte

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Tre av fire sykehus mangler redelighetsutvalg/

 11. - Dette skal vi ta tak i

  Undersak: - Dette skal vi ta tak i Når det gjelder forskningsetikk trenger sykehussektoren et løft både ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), sier han. Bjerkestrand Lian er enig i at forskningsetikken

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/- Dette skal vi ta tak i/

 12. Kritiske til samisk forskningsveto

  politisert, utdyper Berge Solberg som er nestleder i NEM. Foreslår REK Nord Forslaget til retningslinjer inneholder også krav om medinnflytelse ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Nord får styrket sin kompetanse og dermed kan forvalte et slikt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Kritiske til samisk forskningsveto/

 13. Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi

  - Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi En kjemiker, en traumeforsker og en medieforsker ... forsker og forskningsleder ved NKVTS Har vært nestleder og leder i Rek Sør-Øst B. Ny leder for NEM fra og med i år – Når det gjelder

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi/

 14. Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Begge instansene behandler få søknader om de første fasene ... risikoprofilen i et prosjekt, sier Hilde Eikemo, sekretariatsleder i REK Midt. For Statens legemiddelverk er investigator brochures og

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier/

 15. - Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven

  REKs tolkning av helseforskningsloven Av: Finn Wisløff, leder REK sør-øst D I Forskningsetikk nr. 3, desember 2017 har Ida Irene ... Artikkelen har en slagside, ved at 6-7 personer i og utenfor REK/NEM argumenterer for at begrepet «forskning på helse og sykdom»

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/- Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven/

 16. – Dette kan ramme viljen til å delta i forskning

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – noen ganger også fra Datatilsynet. Dette er et forsinkende ... Forslaget om å avvikle kravet om etisk forhåndsgodkjenning fra REK er imidlertid kontroversielt. Høringsrunden er nylig avsluttet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/– Dette kan ramme viljen til å delta i forskning/

 17. leder 3-2017

  helsefaglige forskningsetiske systemet bestående av syv regionale (REK) og en nasjonal (NEM) komité. Men en snever tolkning av loven ... det hele, er uklart. Før Helseforskningsloven kom i 2009 var REKene først og fremst rådgivende, som det øvrige forskningsetiske

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/leder 3-2017/

 18. Hva er helseforskning

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, vil ikke godkjenne dem. Eller rettere: de vil ikke behandle ... helseforskningsloven. – Jeg er veldig skuffa over disse vedtakene fra REK, sier Pål Romundstad, prodekan for forskning ved Det medisinske

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 19. Uetisk å ikke ta ansvar for bortkastet forskning

  forskningstinstitusjonen I Norge skal de syv regionale etiske komiteene (REK) forhåndsgodkjenne medisinsk og helsefaglig forskning. Den nasjonale ... følger av Helseforskningsloven fra 2008. Finn Wisløff er leder i REK sør-øst D. Han er enig i at bortkastet forskning er et problem

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Uetisk å ikke ta ansvar for bortkastet forskning/

 20. Sliter med å tolke regelverket

  forskningsetikkloven trådte i kraft i 2007, var det uklart om REK-godkjenning var påkrevd for norsk forskning i utviklingsland ... klarering i Norge. Heldigvis fikk jeg ettergodkjenning. Manglende REK-godkjenninger er avdekket på en rekke doktorgradsprosjekter fra

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Sliter med å tolke regelverket/

 21. Etikk i fremmed landskap

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan det være utfordrende å vurdere etiske problemstillinger ... annerledes enn her hjemme. – Da jeg startet opp som forsker, hadde REK-ene veldig lite kunnskap om lavinntektsland, forteller Johanne

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Etikk i fremmed landskap/

 22. Nå telte de meg også!

  medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) da de behandlet søknadene i 2016. REK godkjente delvis prosjektene, men avslo blant ... som dreide seg om bruk av kontrollgruppe. Grete Dyb er leder i REK sør-øst B som behandlet søknaden om avhengighetsstudien. – Vi

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Nå telte de meg også!/

 23. Leder: Forskning i grenseland

  Forskning i grenseland Forskere og data krysser i økende grad landegrenser. En viktig utfordring er å ... komiteene som vurderer etikken i medisinsk og helsefaglig forskning (REK og NEM), er på sin side i ferd med å utvikle en veileder rettet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Leder: Forskning i grenseland/

 24. Flere doktorgrader stoppet ved UiO

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). De fleste prosjektene var del av et nylig avsluttet stipendprogram ... granskingsrapporten. Undersøkelsene avdekket at det også manglet REK-godkjenning i enkelte andre prosjekter under andre prosjektledere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Flere doktorgrader stoppet ved UiO/

 25. Lot seg ikke friste av gaver og gevinster

  komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge (REK Midt). Han understreker at insentiver ikke må påvirke folk til ... av betaling for forskningsdeltagelse. Lundestad forteller at REK Midt med jevne mellomrom behandler søknader hvor insentiver inngår

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Lot seg ikke friste av gaver og gevinster/