Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. ALICE; En randomisert fase II studie med atezolizumab i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft

  brystkreft NEM 2020/104 REK Sør-øst C 14195 Klagesak Jon Amund Kyte Klage på vedtak av 09.12.2019 hvor REK ikke tok klagen til ... sammenlignet med pasienter som kun blir behandlet med cellegift. REK ga etisk forhåndsgodkjenning til studien i 2016, med oppstart

  /Søk i NEMs vedtak/ALICE; En randomisert fase II studie med atezolizumab i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft/

 2. Referat fra møte i Skjelettutvalget 4. juni 2020

  Referat fra møte i Skjelettutvalget 4. juni 2020 Sted: Zoom (digitalt) Tid: 10.00-12.30 Tilstede: Kjetil ... for webinarer blir: etikerens rolle, genetiske undersøkelser (REK-NEM storfellesmøtet), lansering av Stordatarapporten, institusjonaliseringen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 4. juni 2020/

 3. Referat fra møte i NENT 27. mai 2020

  for webinarer blir: etikerens rolle, genetiske undersøkelser (REK-NEM storfellesmøtet), lansering av Stordatarapporten, institusjonaliseringen ... seniorrådgiver i sekretariatet i FEK og faglig koordinator for REK/NEM. Tidligere har hun jobbet som seniorrådgiver i Helsedirektoratet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NENT-referater/Referat fra møte i NENT 27. mai 2020/

 4. 14659 CVDNOR - Hjerte- og karsykdom i Norge 1994-2014

  1994-2014 NEM 2018/309 REK Vest 14659 Klagesak Grethe S. Tell Klage på vedtak av 27.02.2020 hvor REK ikke tok klagen til følge ... ferdigstille sine analyser. Disse underprosjektene har ikke egne REK godkjennelser, og vil derfor ikke kunne ferdigstilles dersom

  /Søk i NEMs vedtak/14659 CVDNOR - Hjerte- og karsykdom i Norge 1994-2014/

 5. Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?

  ADHD? NEM 2020/75 REK NORD 91790 Klagesak Per Morten Fredriksen Klage på vedtak av 04.03.3030 hvor REK ikke tok klagen til ... forstyrrelser i klasserommet. Søknaden ble første gang behandlet i REK nord sitt møte 13.2.2020. Søknaden ble avslått da komiteen mente

  /Søk i NEMs vedtak/Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?/

 6. Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

  døgnopphold NEM 2020/65 REK Sør-øst A 64206 Klagesak Silja Myklatun Klage på vedtak av 18.12.2019 hvor REK ikke tok klagen til ... de aktuelle pasientene. Søknaden ble første gang behandlet i REK sør-øst A sitt møte 05.12.2019, hvor komiteen ikke ga dispensasjon

  /Søk i NEMs vedtak/Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold/

 7. Dyp sårinfeksjon etter hjertekirurgi

  hjertekirurgi NEM 2020/64 REK Sør-øst C 2019/659 Klagesak Venny Lise Kvalheim Klage på vedtak av 27.5.19 hvor REK ikke tok klagen til ... pasientjournaler. Søknaden ble første gang behandlet i REK sør-øst C den 09.05.2019. REK godkjente prosjektet, med vilkår om at det ble

  /Søk i NEMs vedtak/Dyp sårinfeksjon etter hjertekirurgi/

 8. AFIB-ICU Nyoppstått atrieflimmer hos pasienter innlagt i intensivavdeling

  NEM 2020/63 REK Sør-øst D 54033 Klagesak Oslo Universitetssykehus HF Klage på vedtak av 18.12.2020 hvor REK ikke tok klagen ... NOAF. Søknaden ble første gang behandlet i REK sør-øst D sitt møte den 04.12.2019. REK behandlet dette som et prosjekt med forskning

  /Søk i NEMs vedtak/AFIB-ICU Nyoppstått atrieflimmer hos pasienter innlagt i intensivavdeling/

 9. Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge

  unge NEM 2020/61 REK Sør-øst A 2018/1646 Klagesak Oslo universitetssykehus Klage på vedtak av 04.04.2020 hvor REK ikke tok klagen ... etter barndommen. REK forhåndsgodkjente prosjektet i vedtak av 11.20.2018. Søknaden om endring ble behandlet i REK sør-øst A den 16

  /Søk i NEMs vedtak/Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge/

 10. 54 korona-prosjekter hastebehandlet

  komiteene. Da korona-pandemien var et faktum, innførte regionale (REK) og nasjonal (NEM) forskningsetisk komité for medisin og helsefag ... har foreløpig ikke mottatt aktuelle klagesaker.  Normalt har REK ni søknadsfrister i året. Nå behandles hastesakene fortløpende

  /Aktuelt/Nyheter/2020/54 korona-prosjekter hastebehandlet/

 11. Aktuelt

  Aktuelt Korte nyheter fra hele verden: Paven med initiativ til etisk kunstig intelligens. Publisering skal ... forskningsetikk (REK). REK har nå innført raskere søknadsløp for korona-relaterte prosjekter. NEM, som er klageorgan for REK, forbereder

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Aktuelt/

 12. Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950 - 2000

  - 2000 NEM 2019/260 REK Sør-øst D 2019 Klagesak Anne Kveim Lie Klage på vedtak av 15.11.2019 hvor REK ga avslag på dispensasjon ... 1950-1970 og 100 fra perioden 1970- 1990. Prosjektet ble vurdert i REK sør-øst D den 21.08.2019. Komiteen utsatte vedtak i saken, og

  /Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950 - 2000/

 13. Årets aktiviteter

  medlemmer og ansatte fra REK og NEM til et felles møte - Storfellesmøtet. NEM er hovedarrangør i samråd med REK. Her diskuteres overordnede ... Storfellesmøtet samler hvert år over 100 deltagere. Medlemmer fra både REK og NEM, samt representanter for forskningsetiske komiteer i Sverige

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/Årets aktiviteter/

 14. Årsrapport 2019

  Årsrapport 2019 Her finner du en forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du kan ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Åpen forskning er et viktig tema på den forskningspolitiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/

 15. – Forskningsetikken er særlig viktig nå

  – Forskningsetikken er særlig viktig nå – Forskningsetikken er med på å trygge at vi kan ha tillit ... gjøres. REK har nå innført raskere søknadsløp for prosjekter som omhandler Covid-19, og NEM, som er klageorgan for REK, forbereder

  /Aktuelt/Nyheter/2020/– Forskningsetikken er særlig viktig nå/

 16. Hurtigbehandling av korona-prosjekter

  Hurtigbehandling av korona-prosjekter Både REK og NEM innfører mulig hastebehandling av COVID-19-prosjekter. Som følge av corona-pandemien ... corona-pandemien har både de regionale (REK) og den nasjonale (NEM) forskningsetiske komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  /Aktuelt/Nyheter/2020/Hurtigbehandling av korona-prosjekter/

 17. Effekten av fedmekirurgi på rivaroksabans farmakokinetikk og farmakodynamikk

  farmakodynamikk NEM 2019/259 REK Sør-øst D 11043(2019/323) Klagesak Waleed Ghanima Klage på vedtak av 19.08.19 hvor REK ikke tok klagen ... første del av tynntarmen. Søknaden ble første gang behandlet i REK sør-øst D sitt møte den 20.03.2019, hvor komiteen utsatte å fatte

  /Søk i NEMs vedtak/Effekten av fedmekirurgi på rivaroksabans farmakokinetikk og farmakodynamikk/

 18. Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)

  (BICEPS) NEM 2019/238 REK SØR-ØST 2019/1321 Klagesak Anita Blomfeldt Klage på vedtak av 23.09.2019 hvor REK ikke tok klagen til ... pasientjournal for pasienter med blodbaneinfeksjon og kreft.    REK ga i opprinnelig vedtak dispensasjon fra taushetsplikt for utlevering

  /Søk i NEMs vedtak/Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)/

 19. Faglig prioriterte områder 2020

  Faglig prioriterte områder i 2020 For 2020 har komiteene valgt institusjonenes ansvar for forskningsetikk, og ... også være snakk om å samarbeide med relevante aktører som NSD og REK, for å tydeliggjøre forskjellen mellom etikk og juss. Hvilket

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Faglig prioriterte områder 2020/

 20. Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019

  nedsettes en arbeidsgruppe. Camilla kan hjelpe til med koordinering.  REK har ikke avgjort om de vil avgi høringssvar.  Konklusjon: Camilla ... at alle prosjekter får en vurdering. Hvis de ikke vurderes av REK, får de en Helsedataservice—vurdering.   Samtidig kan det føre

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019/

 21. SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom

  medulloblastom NEM 2019/207 REK Midt 2016/1589 Klagesak Anne Vestli Klage på vedtak av 24.06.2019 hvor REK ikke tok klagen til følge ... annen gruppe. Utfallsmål er også her hendelsesfri overlevelse. REK avslo søknaden med begrunnelse i at kravet til informert samtykke

  /Søk i NEMs vedtak/SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom/

 22. Referat fra møte i NEM 4. september, 2019

  presenterte program og planer for storfellesmøtet (årsmøte for REK og NEM). Standal orienterte om NOU for ny forvaltningslov og ... bioteknologiloven  Komiteen diskuterte fremlagte forslag til uttalelse fra REK og NEM. Bakstad ferdigstiller uttalelsen.  BS 6 Tilgjengeliggjøring

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 4. september, 2019/

 23. Vurdering ang. henvendelse om akademisk frihet og før var-prinsippet

  ved et forskningsinstitutt Omhandler negative miljøeffekter (rekedød) ved bruk av hydrogenperoksid i relativt lave konsentrasjoner ... f.eks. avhenge av (ulike) næringsinteresser (oppdrett vs. rekefiskere). Dette taler for at flere aktører bør delta i vurderinger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vurdering ang. henvendelse om akademisk frihet og før var-prinsippet/

 24. Vil gjerne være megler, men ikke skriftestol

  for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst-Norge (REK Sør-øst) og er professor II ved Det teologiske fakultet ved UiO ... hypotetisk problemstilling. – Jeg har opplevd, særlig da jeg var i REK, anonyme forskere som har ringt bare for å fortelle meg at de

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Vil gjerne være megler, men ikke skriftestol/

 25. 2019-3

  Forskningsetikk nr. 3, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... ved Universitetet i Oslo. Knut Ruyter er tidligere direktør ved REK sørøst. Allerede før han startet i ny jobb, hadde han fått flere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/

 26. Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv

  kvinnehelseperspektiv NEM 2019/194, REK 2019/907 Klagesak Karoline Lerang Klage på vedtak av 26.06.2019 hvor REK godkjente prosjekt etter ... etter ny prosjektsøknad for utvidet del. REK stilte som vilkår at det må innhentes samtykke fra deltagerne, utarbeides informasjonsskriv

  /Søk i NEMs vedtak/Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv/

 27. NLP ved Ahus - Bruk av framtidens metoder for analyse av journaltekst

  framtidens metoder for analyse av journaltekst NEM 2019/190, REK Sør-øst 2018/2551 Klagesak Fredrik Dahl Personvernforordningen ... Personvernforordningen artikkel 6 og 9 Klage på vedtak i brev av 4.6.2019 hvor REK Sør-øst A behandlet utsatt sak. Søknaden gjelder dispensasjon

  /Søk i NEMs vedtak/NLP ved Ahus - Bruk av framtidens metoder for analyse av journaltekst/

 28. Referat fra møte i NEM 20. juni 2019

  Prosjektet er en del av en internasjonal multisenterstudie. REK behandling REK behandlet søknaden første gang i møte 25.10.18: Komiteen ... vurdering av en ekstern sakkyndig. Prosjektleder meldte tilbake til REK, men komiteen var fortsatt usikker på om prosjektet var å anse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 20. juni 2019/

 29. Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering

  regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Vest), som vurderte at den kvalitative delen var «samfunnsvitenskapelig ... «samfunnsvitenskapelig forskning». Slike prosjekter realitetsbehandles ikke av REK, og får dermed ingen forskningsetisk vurdering der, da prosjektene

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering/

 30. Effekt av hjemmebasert «Kangaroo mother care» på spedbarns inntak av brystmelk, tarmbetennelse og tegn på mødres fødselsdepresjon og stress

  stress NEM 2019/114 REK Vest 2019/31 Klagesak Halvor Sommerfelt  Klage på vedtak av 19.02.2019 hvor REK Vest avslo søknad om ... Prosjektleder søkte opprinnelig om godkjenning av understudie, men Rek fant at prosjektet startet i 2017 og vurderte derfor søknaden

  /Søk i NEMs vedtak/Effekt av hjemmebasert «Kangaroo mother care» på spedbarns inntak av brystmelk, tarmbetennelse og tegn på mødres fødselsdepresjon og stress/

 31. Tricuspidalkirurgi ved Haukeland

  Tricuspidalkirurgi ved Haukeland NEM 2019/115 REK Vest 2018/2391 Klagesak Solveig Kolseth Klage på vedtak av 04.02.2019. Prosjektleder ... taushetsplikten for 60-80 personer som ble operert i tiden 2007-2018. REK Vest la til grunn at prosjektet ville gi ny kunnskap om sykdom

  /Søk i NEMs vedtak/Tricuspidalkirurgi ved Haukeland/

 32. Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom

  tarmsykdom NEM 2019/151 REK Sør-øst C 2018/2252 Klagesak Egil Johnson Klage på vedtak av 06.02.2019 hvor REK Sør-øst C avslo søknad ... ulcerøs kolitt og Crohns sykdom har anti- inflammatorisk effekt. REK vektlegger at materialet er oppbevart utover frist for destruering

  /Søk i NEMs vedtak/Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom/

 33. Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse

  helse NEM 2019/116 REK Sør-øst C 2018/771 Klagesak Marianne Martinsen Klage på vedtak av 08.03.2019 hvor REK Sør-øst C godkjente ... for på den måten å forsøke å oppfylle kravet til anonymitet. REK fant at kartleggingsloggen fortsatt måtte regnes som indirekte

  /Søk i NEMs vedtak/Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse/

 34. Den randomiserte nordisk-baltiske registerstudie til vurdering av stent-behandling som tillegg til optimal medisinsk behandling av kronisk tette kranspulsårer (CTO)

  kranspulsårer (CTO) NEM 2019/109 REK Nord 2018/1967 Klagesak Thor Trovik Klage på vedtak av 07.02.2019 hvor REK Nord ikke godkjente studien ... imøtegikk REK og sakkyndiges innsigelser. Prosjektet er godkjent i Danmark og inklusjon av pasienter startet oktober 2018. REK har vurdert

  /Søk i NEMs vedtak/Den randomiserte nordisk-baltiske registerstudie til vurdering av stent-behandling som tillegg til optimal medisinsk behandling av kronisk tette kranspulsårer (CTO)/

 35. Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?

  2019/100 REK Sør-øst D 2018/2560 Klagesak Ingrid Oftebro og Lene Bergendal Solberg Klage på vedtak av 07.02.2019 hvor REK Sør-øst ... den prospektive delen av prosjektet. REK opprettholdt vedtaket med begrunnelse i at REK ikke har den nødvendige hjemmel i lov

  /Søk i NEMs vedtak/Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?/

 36. Vil bidra til å redde liv med ny app

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning til å teste metoden på nyfødte i Tanzania, Nepal ... kan gjøres innenfor helseforskningslovens rammer (…)», fastslo REK i sitt vedtak. Søknaden ble godkjent under forutsetning at begge

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Vil bidra til å redde liv med ny app/

 37. Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), skal også legges ved. Søknaden går først gjennom to runder ... års erfaring både fra Regionale etiske komiteer for medisin (REK) og forskningsetisk utvalg ved UiO, som hun leder. I tillegg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU/

 38. Fake it till you make it?

  Fake it till you make it? Historien om bioteknologiselskapet Theranos viser skyggesiden av Silicon Valleys mantraom ... virkelighet. Tekst: Hege Cathrine Finholt, PhD, seniorrådgiver i REK sør-øst Da hun var 19 år gammel, sluttet Elisabeth Holmes på

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Fake it till you make it?/

 39. Storfellesmøtet 2019

  45  Velkommen v/Grete Dyb (leder NEM) og Vibeke Videm (leder REK midt) 12.45-13.30  Etikk vs. juss – har jussen tatt over etikken ... 10-16.30 Pause 16.30-16.45 Demonstrasjon av ny saksportal for REK v/Kjell-Roald Langseth, REKtek -------------------------------

  /Aktuelt/Storfellesmøtet 2019/

 40. EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern Norway: Diagnostic yield, complications and patient satisfaction.

  satisfaction. NEM 2019/91 REK SØR-ØST C 2018/2252 Klagesak Øistein Hovde Klage på vedtak av 19.12.2019 hvor REK sør-øst C vurderte ... vurderer derfor at prosjektet vil gi ny kunnskap om helse og sykdom. REK vurderte klagen, men oppnådde ikke konsensus på spørsmålet om

  /Søk i NEMs vedtak/EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern Norway: Diagnostic yield, complications and patient satisfaction./

 41. Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo

  Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo NEM 2019/99 REK SØR-ØST D 2018/2559 Klagesak Ingrid Oftebro og Lene Bergendal Solberg ... Personvernforordningen art.14 Klage på vedtak av 07.02.2019 hvor REK sør-øst D godkjente studien, men stilte vilkår bl.a. om innhenting

  /Søk i NEMs vedtak/Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo/

 42. Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019

  i februar et utkast til veileder til sekretariatslederforum i REK (SLF). SLF hadde omfattende kommentarer som berører de fleste ... hensikten med veilederen eller et mål for NEMs veiledning av REK. Målgruppen for veilederen skal være de regionale komiteene,

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019/

 43. Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019

  vurdert av REK i 1999. Med tanke på nye regler for personvern sommeren 2018 ble veileder etter en telefonisk henvendelse til REK Vest ... Vest i juni 2018 anbefalt å sende en søknad til REK for vurdering. På denne bakgrunn søker en om bruk av registerdata fra Tanzania

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019/

 44. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken ... forskningsetiske komiteene trenger mer kompetanse på dette feltet. REK har allerede prosjekter til vurdering der stordata-problemstillinger

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 45. Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler

  fødsler NEM 2019/50 REK Sør-øst 2018/2316 Klagesak William Denault Klage på vedtak av 05.12.18 hvor REK sør-øst D avslo søknaden ... påklagde vedtaket og leverte oppdatert protokoll den 21.1.19. REK vurderte klagen og fant at den nye protokollen ga noen nye momenter

  /Søk i NEMs vedtak/Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler/

 46. FS-Databasen (innleggelsesregisteret) - som brukt i CVDNOR-prosjektet. Fritak fra taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre

  taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre NEM 2019/21 REK VEST 2018/1793 Klagesak Grethe Tell Helseforskningsloven §2 ... §5  Helsepersonelloven §29 Klage på vedtak av 20.11.2018 hvor REK Vest avviste søknaden med begrunnelse i at dispensasjon fra taushetsplikt

  /Søk i NEMs vedtak/FS-Databasen (innleggelsesregisteret) - som brukt i CVDNOR-prosjektet. Fritak fra taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre/

 47. Fremtidsutsikter

  koordinering av det regionale komitésystemet for medisin og helsefag (REK) er en stor og komplisert oppgave tillagt FEK. Oppgaven måtte ... koordinators overgang til annen jobb og nødvendig rolleavklaring med REK. Ny koordinator har nå kommet meget godt i gang med arbeidet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Fremtidsutsikter/

 48. Årets aktiviteter

  mot forskere og forskningsinstitusjonene, NEM i samarbeid med REK. (planlagt ferdigstilt, inklusiv engelsk oversettelse april 2019) ... samarbeidet med REK-systemet vært tett. Storfellesmøtet ble arrangert i oktober 2018 i regi av NEM/FEK og i nært samarbeid med REK Sør-øst

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Årets aktiviteter/

 49. Årsrapport 2018

  Årsrapport 2018 Forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du kan også laste ... meldte vi avvik når det gjaldt koordinatorfunksjonen mellom NEM og REK. Denne funksjonen lå også nede i deler av 2018. Stillingen er

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/

 50. Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)

  FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) NEM, 2019/356. REK sør-øst A Klagesak Anne Landheim Klage på vedtak av 12.09 ... hentet fra helseforetakenes journalsystem og kommunale vedtak. REK innvilget ikke dispensasjon fra taushetsplikten med begrunnelse

  /Søk i NEMs vedtak/Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)/