Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers av REK-komitéene, sier Brittelise ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Bakstad begynte i stillingen for drøyt tre måneder siden.

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 2. - Lovverket håndterer genforskning godt

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og NEM. Les arbeidsgruppens notat her - Formålet har vært å ... prosjekter. Hovedprinsippet om en postkasse og helhetsvurdering i REK bør også gjelde genetiske studier, forklarer Hølen. Utilsiktede

  /Aktuelt/Nyheter/- Lovverket håndterer genforskning godt/

 3. – Forskningsetikken er særlig viktig nå

  – Forskningsetikken er særlig viktig nå – Forskningsetikken er med på å trygge at vi kan ha tillit ... gjøres. REK har nå innført raskere søknadsløp for prosjekter som omhandler Covid-19, og NEM, som er klageorgan for REK, forbereder

  /Aktuelt/Nyheter/2020/– Forskningsetikken er særlig viktig nå/

 4. 54 korona-prosjekter hastebehandlet

  komiteene. Da korona-pandemien var et faktum, innførte regionale (REK) og nasjonal (NEM) forskningsetisk komité for medisin og helsefag ... har foreløpig ikke mottatt aktuelle klagesaker.  Normalt har REK ni søknadsfrister i året. Nå behandles hastesakene fortløpende

  /Aktuelt/Nyheter/2020/54 korona-prosjekter hastebehandlet/

 5. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har et generelt spørsmål om interessekonflikter. - Forskningsetiske

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 6. Anonyme data og forskningsetikk

  Anonyme data og forskningsetikk Skal man søke regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ... regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning av prosjekter der man samler inn anonyme data

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Anonyme data og forskningsetikk/

 7. Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon

  REK arrangerer seminar om datadeling og foredrag om etikk og innovasjon Er du interessert i deling av data i forskning? Eller ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Oslo. Først ut, 27. februar, er foredraget "Innovation -

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon/

 8. Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  Årsmelding Regionale komiteer for ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i 2007. Bare 4 % ble til slutt frarådd. Godt over halvparten ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

  /Aktuelt/Nyheter/Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk/

 9. Betaling til forskningsdeltakere

  Betaling til forskningsdeltakere Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og setter en rekke kriterier for når betaling til forsøkspersoner

  /Aktuelt/Nyheter/Betaling til forskningsdeltakere /

 10. Blir enklere å avsløre upublisert forskning

  forskningsprosjekter som godkjennes i Regionale etiske komiteer (REK), registreres i den åpne nettdatabasen SPREK. I databasen Cristin ... publikasjoner. "Cristin har nylig begynt å laste inn prosjekter fra REK. Deretter kan forskerne merke av hvilke vitenskapelige artikler

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Blir enklere å avsløre upublisert forskning/

 11. Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale

  Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale Ny lov i Danmark skal gjøre ... forskningsetikk (REK). I helseforskningsloven - med veileder fra Helse- og omsorgsdepartementet - fritas ikke forsker å søke REK for bruk

  /Aktuelt/Nyheter/Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale/

 12. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  dager før oppslaget ble Regional komité for forsknings­etikk (REK) kontaktet av VG for å få bekreftet at forskningsbiobanken Sids ... (Sudden Infant Death Syndrom) ikke hadde tillatelsene i orden. REK fastslo at forskningsbiobanken var godkjent. Tillatelsen innebærer

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 13. Forskning på narkomane – gjennomgang av prosjekter

  alle prosjektene på nytt og vurdere sin egen rolle. Kritikk av REK og av prosjektene Kritikken som ble reist dreide seg om hvorvidt ... samt tvil om komiteens kompetanse for å vurdere prosjektene. REK Sør-Øst A vedtok på sitt møte 17. juni å nedsette en arbeidsgruppe

  /Aktuelt/Nyheter/Forskning på narkomane – gjennomgang av prosjekter/

 14. Forskningsetisk forum – god start for det nye nettverket

  personvern i forskning – ved Vigdis Kvalheim, NSD og Knut Ruyter, REK sørøst Fusk i forskning – ved Torkild Vinther, Granskingsutvalget ... for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge (REK Sørøst), mener at det er andre måter å ivareta personvernet på

  /Aktuelt/Nyheter/Forskningsetisk forum – god start for det nye nettverket/

 15. Godkjenner forskning på partnerdrap

  Godkjenner forskning på partnerdrap Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag ... Regional komité for medisinsk – og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK fant ikke tilstrekkelig grunnlag for unntak fra samtykkekravet

  /Aktuelt/Nyheter/Godkjenner forskning på partnerdrap /

 16. Halvparten av klagene førte fram

  regionale komiteane for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk (REK). NEM vart då klageinstans. I 2009 handsama den nasjonale komiteen ... Helseforskingslova, som gjeld frå juli i fjor, overførte til REK ein del oppgåver Helsedirektoratet hadde hatt, mellom anna vurdering

  /Aktuelt/Nyheter/Halvparten av klagene førte fram/

 17. Helseforskningsloven vedtatt

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Lovens formål er å sikre at medisinsk og helsefaglig forskning ... helsefaglig forskningsetikk (REK) får utvidete oppgaver. Mens forskere tidligere måtte søke både REK, Datatilsynet, Rådet for taushetsplikt

  /Aktuelt/Nyheter/Helseforskningsloven vedtatt/

 18. Hurtigbehandling av korona-prosjekter

  Hurtigbehandling av korona-prosjekter Både REK og NEM innfører mulig hastebehandling av COVID-19-prosjekter. Som følge av corona-pandemien ... corona-pandemien har både de regionale (REK) og den nasjonale (NEM) forskningsetiske komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  /Aktuelt/Nyheter/2020/Hurtigbehandling av korona-prosjekter/

 19. Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?

  Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge? For en fullsatt sal på Litteraturhuset presenterte Den nasjonale ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) forutsigbarhet for forskere et rammeverk for hvordan genetisk

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?/

 20. Innenfor eller utenfor Helseforskningsloven?

  kunnskap om sykdom og helse”. Lovfortolkning var hovedtemaet da REK og NEM møttes denne uken. Koordineringsmøtet samlet komitéledere ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) samt medlemmer og sekretariat i Den nasjonale forskningsetiske

  /Aktuelt/Nyheter/Innenfor eller utenfor Helseforskningsloven?/

 21. Lange og vanskelige samtykkeskriv

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).  Den gjennomsnittlige lengden på slike skriv økte fra 338 ord ... prosjekter som skal gjennomføres i Norge, må søknad sendes til REK. De tilbyr veiledning for hensiktsmessig utforming av informasjonsskriv

  /Aktuelt/Nyheter/Lange og vanskelige samtykkeskriv/

 22. Ledig stilling: Direktør

  Ledig stilling: Direktør Kunnskapsdepartementet søker direktør for de nasjonale forskningsetiske komiteene. De ... kvalitet. I tillegg behandler NEM klager på vedtak fattet av REK, og Granskings­utvalget behandler enkeltsaker om mulig uredelighet

  /Aktuelt/Nyheter/Ledig stilling: Direktør/

 23. Lekfolk søkes!

  forskningsetikk (REK). 1. juli 2009 til 30. juni 2013 De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) oppnevnes ... etablert behandlingsprosedyre. Den nye helseforskningsloven vil gi REK enkelte nye oppgaver. Medlemmmer og varamedlemmmer Kunnskapsdepartementet

  /Aktuelt/Nyheter/Lekfolk søkes!/

 24. Lovreguleringen av forskningsbiobanker inkonsekvent

  Lovreguleringen av forskningsbiobanker inkonsekvent Dette mener Jan Reinert Karlsen som nylig disputerte til ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er gitt myndighet til å vurdere de enkelte prosjektene som bygger

  /Aktuelt/Nyheter/Lovreguleringen av forskningsbiobanker inkonsekvent/

 25. Medisinsk forskningsetikk på Færøyene

  Medisinsk forskningsetikk på Færøyene Flere lekfolk i en komité, og forskere som ikke har ... regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Helsedirektoratet for å bli enige om en praksis. Regulering

  /Aktuelt/Nyheter/Medisinsk forskningsetikk på Færøyene /

 26. Nå kan du søke i NEMs vedtak

  Nå kan du søke i NEMs vedtak Vi lanserer nå en ny side for søk i vedtak fra Den nasjonale forskningsetiske ... til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Nå kan du søke i NEMs vedtak/

 27. NEM godkjenner HVP-vaksine-prosjekt på jenter 9 -15 år

  forskningsetikk i Sør- Øst Norge (REK Sør-Øst) i fire omganger før komiteen bestemte seg. REK Sør- Øst godkjente studien på det ... som kom til legesenteret for å få vaksinen, kunne inkluderes. REK Sør-Øst mente at det ikke var nødvendig å inkludere barn helt

  /Aktuelt/Nyheter/NEM godkjenner HVP-vaksine-prosjekt på jenter 9 -15 år/

 28. Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen

  Grønlie Olsen Med erfaring som både avsender og mottaker av REK-vedtak vet Øyvind Grønlie Olsen at det kan være langt mellom ... til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen/

 29. Nye medarbeidere i sekretariatet

  seniorrådgiver i sekretariatet. Hun skal fungere som bindeledd mellom REK og NEM og bidra til bedre, mer effektiv og ensartet forvaltingspraksis ... gang med å forberede et introduksjonsseminar for nye og gamle REK- og NEM-medlemmer, som skal holdes på Soria Moria 28. og 29.

  /Aktuelt/Nyheter/Nye medarbeidere i sekretariatet/

 30. Nytt nettsted lanseres i dag

  Nytt nettsted lanseres i dag Forskningsetiske komiteer lanserer i dag sitt nye nettsted og presenterer samtidig ... medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er flyttet til et eget nettsted som drives av REK. Nettstedet er omstrukturert med tanke

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nettsted lanseres i dag/

 31. Oppdatert om Genèveerklæringen

  Oppdatert artikkel om legenes Genève-erklæring I 2017 ble Genève-erklæringen fra 1948 betydelig ... for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge (REK Sørøst). Han skriver at den nye erklæringer har flere substansielle

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Oppdatert om Genèveerklæringen/

 32. Prosjekter kan godkjennes etter oppstart mener nasjonal etisk komité

  Prosjekter kan godkjennes etter oppstart mener nasjonal etisk komité Den nasjonale forskningsetiske komité ... regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). To av disse klagene gjaldt etisk vurdering av allerede igangsatte

  /Aktuelt/Nyheter/Prosjekter kan godkjennes etter oppstart mener nasjonal etisk komité/

 33. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken ... forskningsetiske komiteene trenger mer kompetanse på dette feltet. REK har allerede prosjekter til vurdering der stordata-problemstillinger

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 34. REK gjennomgår forskning på narkomane

  REK gjennomgår forskning på narkomane REK Sør-Øst A tok i sitt møte 17. juni opp debatten de siste dagene i Aftenposten - om ... retningslinjer. Professor Jan Helge Solbakk uttalte i Aftenposten at REK ikke har gjort jobben sin, at forskningsledelsen har sviktet

  /Aktuelt/Nyheter/REK gjennomgår forskning på narkomane/

 35. Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum

  samarbeid. Marit Hovland Moan i Regional Etisk Komité Midt-Norge (REK Midt) fortalte om prosjektet hun jobber med – under samme tema ... tema, men snarere på mikronivå. En arbeidsgruppe nedsatt av REK og Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helsefag (NEM)

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum/

 36. Reservasjonsregister for biologiske prøver

  Reservasjonsregister for biologiske prøver Et sentralt register hvor pasienter kan reservere seg ... regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan godkjenne at medisinske forskningsprosjekter av stor samfunnsmessig

  /Aktuelt/Nyheter/Reservasjonsregister for biologiske prøver/

 37. Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden

  Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden Foreldre overvurderer de personlige fordelene og ... regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og har erfaring derfra med at noen forskere ikke er gode nok

  /Aktuelt/Nyheter/Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden/

 38. Skjevhet i forskning- utfordring i alle ledd

  Skjevhet i forskning- utfordring i alle ledd Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag

  /Aktuelt/Nyheter/Skjevhet i forskning- utfordring i alle ledd/

 39. Små deltakere – store spørsmål

  Små deltakere – store spørsmål Flere studier viser at mange foreldre ikke forstår hva det innebærer ... skal dessuten forhåndsgodkjennes av en forskningsetisk komité (REK). Informert samtykke er hovedregelen for deltakelse i medisinsk

  /Aktuelt/Nyheter/Små deltakere – store spørsmål/

 40. UtReferat061115

  deltagere på seminaret. Blant deltagerne var det representanter fra REK, NEM, Datatilsynet, Statens legemiddelverk, Sosial- og helsedirektoratet ... professor Jostein Holmen. Hvordan balansere hensyn? Erfaringer fra REK ved Knut Ruyter, sekretariatsleder i NEM Hvilken rolle spiller

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061115/

 41. UtReferat061122

  Referat fra åpen høring om Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse, ... og oppfordret heller til en tettere dialog mellom forsker og REK. Arnhild Lauveng, psykolog innenfor psykiatrien, understreket

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061122/

 42. UtReferat061122

  REK Sørs forskningsetiske seminar Presentasjonene fra seminaret 2. juni 2005. Det er ikke utarbeidet referat fra møtet, men ... Biobankloven, mange uklare sider? Førsteamanuensis og medlem i REK Sør Marit Halvorsen, Institutt for privatrett, UiO Blir det enklere

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061122/

 43. UtReferat080124

  komiteene skal gi forhåndsgodkjenning til medisinsk forskning. REK kan sette vilkår for godkjenningen. Deltakelse i forskning krever ... brukes til nærmere bestemte, bredt definerte forskningsformål. REK kan sette vilkår for slike samtykker, og deltakerne skal jevnlig

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat080124/

 44. Uttalelse fra NEM om hoftebruddsprosjekt. Kritiserer Aker universitetssykehus og Universitetet i Oslo

  tilråding fra en regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK). Prosjektet «Lårbensbrudd hos eldre - er det en relasjon mellom ... hoftebruddprosjektet med et tredje tilleggsprosjekt. Etter at REK hadde gitt uttrykk for det samme, ga Datatilsynet også klart

  /Aktuelt/Nyheter/Uttalelse fra NEM om hoftebruddsprosjekt. Kritiserer Aker universitetssykehus og Universitetet i Oslo/

 45. Veiledning for kvalitativ forskning

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Behovet for en veileder er blitt uttrykt både fra forskere ... aktiveres ved bruk av kvalitative metoder, og som både forskere og REKene bør ta stilling til før denne typen prosjekter settes i gang

  /Aktuelt/Nyheter/Veiledning for kvalitativ forskning/

 46. Veiledning til helseforskningsloven

  Veiledning til helseforskningsloven Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en veileder til helseforskningsloven, ... bestemmelser i loven som gjelder hva som skal legges frem for en REK til godkjenning; hvilke krav som stilles til samtykke fra forskningsdeltakere

  /Aktuelt/Nyheter/Veiledning til helseforskningsloven/