Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers av REK-komitéene, sier Brittelise ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Bakstad begynte i stillingen for drøyt tre måneder siden.

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 2. - Lovverket håndterer genforskning godt

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og NEM. Les arbeidsgruppens notat her - Formålet har vært å ... prosjekter. Hovedprinsippet om en postkasse og helhetsvurdering i REK bør også gjelde genetiske studier, forklarer Hølen. Utilsiktede

  /Aktuelt/Nyheter/- Lovverket håndterer genforskning godt/

 3. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har et generelt spørsmål om interessekonflikter. - Forskningsetiske

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 4. Anonyme data og forskningsetikk

  Anonyme data og forskningsetikk Skal man søke regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ... regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning av prosjekter der man samler inn anonyme data

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Anonyme data og forskningsetikk/

 5. Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon

  REK arrangerer seminar om datadeling og foredrag om etikk og innovasjon Er du interessert i deling av data i forskning? Eller ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Oslo. Først ut, 27. februar, er foredraget "Innovation -

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon/

 6. Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  Årsmelding Regionale komiteer for ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i 2007. Bare 4 % ble til slutt frarådd. Godt over halvparten ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

  /Aktuelt/Nyheter/Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk/

 7. Betaling til forskningsdeltakere

  Betaling til forskningsdeltakere Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og setter en rekke kriterier for når betaling til forsøkspersoner

  /Aktuelt/Nyheter/Betaling til forskningsdeltakere /

 8. Blir enklere å avsløre upublisert forskning

  forskningsprosjekter som godkjennes i Regionale etiske komiteer (REK), registreres i den åpne nettdatabasen SPREK. I databasen Cristin ... publikasjoner. "Cristin har nylig begynt å laste inn prosjekter fra REK. Deretter kan forskerne merke av hvilke vitenskapelige artikler

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Blir enklere å avsløre upublisert forskning/

 9. Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale

  Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale Ny lov i Danmark skal gjøre ... forskningsetikk (REK). I helseforskningsloven - med veileder fra Helse- og omsorgsdepartementet - fritas ikke forsker å søke REK for bruk

  /Aktuelt/Nyheter/Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale/

 10. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  dager før oppslaget ble Regional komité for forsknings­etikk (REK) kontaktet av VG for å få bekreftet at forskningsbiobanken Sids ... (Sudden Infant Death Syndrom) ikke hadde tillatelsene i orden. REK fastslo at forskningsbiobanken var godkjent. Tillatelsen innebærer

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 11. Forskning på narkomane – gjennomgang av prosjekter

  alle prosjektene på nytt og vurdere sin egen rolle. Kritikk av REK og av prosjektene Kritikken som ble reist dreide seg om hvorvidt ... samt tvil om komiteens kompetanse for å vurdere prosjektene. REK Sør-Øst A vedtok på sitt møte 17. juni å nedsette en arbeidsgruppe

  /Aktuelt/Nyheter/Forskning på narkomane – gjennomgang av prosjekter/

 12. Forskningsetisk forum – god start for det nye nettverket

  personvern i forskning – ved Vigdis Kvalheim, NSD og Knut Ruyter, REK sørøst Fusk i forskning – ved Torkild Vinther, Granskingsutvalget ... for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge (REK Sørøst), mener at det er andre måter å ivareta personvernet på

  /Aktuelt/Nyheter/Forskningsetisk forum – god start for det nye nettverket/

 13. Godkjenner forskning på partnerdrap

  Godkjenner forskning på partnerdrap Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag ... Regional komité for medisinsk – og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK fant ikke tilstrekkelig grunnlag for unntak fra samtykkekravet

  /Aktuelt/Nyheter/Godkjenner forskning på partnerdrap /

 14. Halvparten av klagene førte fram

  regionale komiteane for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk (REK). NEM vart då klageinstans. I 2009 handsama den nasjonale komiteen ... Helseforskingslova, som gjeld frå juli i fjor, overførte til REK ein del oppgåver Helsedirektoratet hadde hatt, mellom anna vurdering

  /Aktuelt/Nyheter/Halvparten av klagene førte fram/

 15. Helseforskningsloven vedtatt

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Lovens formål er å sikre at medisinsk og helsefaglig forskning ... helsefaglig forskningsetikk (REK) får utvidete oppgaver. Mens forskere tidligere måtte søke både REK, Datatilsynet, Rådet for taushetsplikt

  /Aktuelt/Nyheter/Helseforskningsloven vedtatt/

 16. Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?

  Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge? For en fullsatt sal på Litteraturhuset presenterte Den nasjonale ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) forutsigbarhet for forskere et rammeverk for hvordan genetisk

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?/

 17. Innenfor eller utenfor Helseforskningsloven?

  kunnskap om sykdom og helse”. Lovfortolkning var hovedtemaet da REK og NEM møttes denne uken. Koordineringsmøtet samlet komitéledere ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) samt medlemmer og sekretariat i Den nasjonale forskningsetiske

  /Aktuelt/Nyheter/Innenfor eller utenfor Helseforskningsloven?/

 18. Lange og vanskelige samtykkeskriv

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).  Den gjennomsnittlige lengden på slike skriv økte fra 338 ord ... prosjekter som skal gjennomføres i Norge, må søknad sendes til REK. De tilbyr veiledning for hensiktsmessig utforming av informasjonsskriv

  /Aktuelt/Nyheter/Lange og vanskelige samtykkeskriv/

 19. Ledig stilling: Direktør

  Ledig stilling: Direktør Kunnskapsdepartementet søker direktør for de nasjonale forskningsetiske komiteene. De ... kvalitet. I tillegg behandler NEM klager på vedtak fattet av REK, og Granskings­utvalget behandler enkeltsaker om mulig uredelighet

  /Aktuelt/Nyheter/Ledig stilling: Direktør/

 20. Lekfolk søkes!

  forskningsetikk (REK). 1. juli 2009 til 30. juni 2013 De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) oppnevnes ... etablert behandlingsprosedyre. Den nye helseforskningsloven vil gi REK enkelte nye oppgaver. Medlemmmer og varamedlemmmer Kunnskapsdepartementet

  /Aktuelt/Nyheter/Lekfolk søkes!/

 21. Lovreguleringen av forskningsbiobanker inkonsekvent

  Lovreguleringen av forskningsbiobanker inkonsekvent Dette mener Jan Reinert Karlsen som nylig disputerte til ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er gitt myndighet til å vurdere de enkelte prosjektene som bygger

  /Aktuelt/Nyheter/Lovreguleringen av forskningsbiobanker inkonsekvent/

 22. Medisinsk forskningsetikk på Færøyene

  Medisinsk forskningsetikk på Færøyene Flere lekfolk i en komité, og forskere som ikke har ... regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Helsedirektoratet for å bli enige om en praksis. Regulering

  /Aktuelt/Nyheter/Medisinsk forskningsetikk på Færøyene /

 23. Nå kan du søke i NEMs vedtak

  Nå kan du søke i NEMs vedtak Vi lanserer nå en ny side for søk i vedtak fra Den nasjonale forskningsetiske ... til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Nå kan du søke i NEMs vedtak/

 24. NEM godkjenner HVP-vaksine-prosjekt på jenter 9 -15 år

  forskningsetikk i Sør- Øst Norge (REK Sør-Øst) i fire omganger før komiteen bestemte seg. REK Sør- Øst godkjente studien på det ... som kom til legesenteret for å få vaksinen, kunne inkluderes. REK Sør-Øst mente at det ikke var nødvendig å inkludere barn helt

  /Aktuelt/Nyheter/NEM godkjenner HVP-vaksine-prosjekt på jenter 9 -15 år/

 25. Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen

  Grønlie Olsen Med erfaring som både avsender og mottaker av REK-vedtak vet Øyvind Grønlie Olsen at det kan være langt mellom ... til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen/