Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. - Dette skal vi ta tak i

  Undersak: - Dette skal vi ta tak i Når det gjelder forskningsetikk trenger sykehussektoren et løft både ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), sier han. Bjerkestrand Lian er enig i at forskningsetikken

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/- Dette skal vi ta tak i/

 2. - Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven

  REKs tolkning av helseforskningsloven Av: Finn Wisløff, leder REK sør-øst D I Forskningsetikk nr. 3, desember 2017 har Ida Irene ... Artikkelen har en slagside, ved at 6-7 personer i og utenfor REK/NEM argumenterer for at begrepet «forskning på helse og sykdom»

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/- Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven/

 3. – Dette kan ramme viljen til å delta i forskning

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – noen ganger også fra Datatilsynet. Dette er et forsinkende ... Forslaget om å avvikle kravet om etisk forhåndsgodkjenning fra REK er imidlertid kontroversielt. Høringsrunden er nylig avsluttet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/– Dette kan ramme viljen til å delta i forskning/

 4. – Integritet i forskningen er alles ansvar

  – Integritet i forskningen er alles ansvar Det holder ikke at forskningen er fri for fusk, den må ha verdi for ... – Foruten å sikre at forskningen vi publiserer, er vurdert av REK og personvernombud, forholder vi oss til de bredere spørsmålene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Integritet i forskningen er alles ansvar/

 5. 2003-1

  2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? ... legemiddelutprøvinger under den etiske lupen Etikk & mandariner: Julemøte i REK Sør Verktøykasse: Kasuistikk Klar sammenheng mellom hjerneforskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2003-1/

 6. 2004-3

  2004-3 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Fremtiden er her, men vet vi nok om den? Vanskelige valg i mulighetens tid Hva er kliniske etikkomiteer? ... som stenger? Avslag til besvær Kant på dagsorden Vaktskifte i REK Sør En underkjent doktorgrad

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2004-3/

 7. 2016-3

  2016-3 I dette nummeret kan du lese om alt fra endringer i forskningsetikkloven til kunstige hjerter drevet av plutonium. Forskere ... regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vil sette en stopper for potensielle spekulasjoner om deres

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/

 8. 2018-4

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal sørge for at forskning innenfor deres virkeområde har forholdt ... forholdt seg til etikk og lovverk før oppstart. Nå opplever flere av REK-ene at antallet saker og kompleksiteten på sakene de behandler

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/

 9. 2019-3

  Forskningsetikk nr. 3, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... ved Universitetet i Oslo. Knut Ruyter er tidligere direktør ved REK sørøst. Allerede før han startet i ny jobb, hadde han fått flere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/

 10. Å vite eller ikke vite…

  forskere og de regionale etiske komiteene (REK) som godkjenner forskningen. Det var REK som i 2014 tok initiativ til å utarbeide ... til å harmonisere behandlingen av genetiske prosjekter i de sju REK'ene, og dermed også gi bedre forutsigbarhet for forskere. – Etikken

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Å vite eller ikke vite…/

 11. Aktuelt

  Aktuelt Korte nyheter fra hele verden: Paven med initiativ til etisk kunstig intelligens. Publisering skal ... forskningsetikk (REK). REK har nå innført raskere søknadsløp for korona-relaterte prosjekter. NEM, som er klageorgan for REK, forbereder

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Aktuelt/

 12. Avvenning - til hvilken pris?

  ville det være nyttig for mange. Prosjektet ble godkjent av REK og øvrige myndigheter. – Vi fikk inkludert 75 personer, som i ... spurte meg selv igjen om dette prosjektet var godt nok. - Skulle REK stoppet prosjektet? - Jeg vet ikke – de skulle gjort et grundigere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Avvenning - til hvilken pris?/

 13. Barn og unge må få bestemme mer

  medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) et møte, Storfellesmøtet. Fast programpost er at REK'ene legger frem saker til felles diskusjon ... Selvbestemmelsesrett I etterkant av Storfellesmøtet mottok NEM et brev fra REK sør-øst med nærmere utredning av problemstillingen. Der argumenteres

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/

 14. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  en veiledning om emnet. - Den er tenkt som et hjelpemiddel for REK i prosjektvurderingen, samtidig som den vil gi nyttig informasjon ... til forskermiljøene, forklarer Beate Hovland, leder i NEM. - REK må være seg sitt ansvar bevisst og vurdere ethvert spørsmål om

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 15. De skjulte straffede

  De skjulte straffede Marit Egge er opptatt av de skjulte barna. Gjennom sitt arbeid ønsker hun å bidra ... flere går også til regional forskningsetisk komité for medisin (REK). Kompetansekravet blir et metodekrav etter min mening. Sårbar

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/De skjulte straffede/

 16. Debatt

  slik forskning godkjennes av en regional forskningsetisk komité (REK). Begrunnelsen er at denne typen forskning ikke medfører risiko ... er anonyme eller ikke. Avgjørende for fremleggelsesplikt for REK blir dermed for eksempel om det å dele ut et spørreskjema i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Debatt/

 17. Debatten må fram

  økende senere år, sier Kristian Hagestad, leder i REK Sør-Øst A. Leder i REK Sør-Øst A har gjort seg noen tanker om dette med ... problemstillinger det kan reise. REK har en viktig oppgave i så måte - å løfte fram debatten, sier Hagestad. Men alle REK har ikke samme mening

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Debatten må fram/

 18. Den ene postkassen og de mange gode hjelperne

  Postkassen har påskriften Den regionale forskningsetiske komité (REK). Denne samlingen av makt og myndighet kan lett feiltolkes dit ... Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk, i tillegg til av REK. Datatilsynet har et hovedansvar når det gjelder behandling og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-1/Den ene postkassen og de mange gode hjelperne/

 19. Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi

  - Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi En kjemiker, en traumeforsker og en medieforsker ... forsker og forskningsleder ved NKVTS Har vært nestleder og leder i Rek Sør-Øst B. Ny leder for NEM fra og med i år – Når det gjelder

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi/

 20. Det handler om tillit

  Det handler om tillit Alle er vi tjent med en forskning som har folkets tillit; en forskning som setter menneskeverd ... opprettet myndighetene to nye regionale forskningsetiske komiteer (REK) i 2007. Det så vi som helt nødvendig. Tora Aasland dveler litt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Det handler om tillit/

 21. Det skjøre samtykket

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) og interesserer seg for samtykker i forskningen, og ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), viser at den gjennomsnittlige lengden på slike skriv økte fra

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 22. Eksperimenterte på sultne barn

  Eksperimenterte på sultne barn På 1940­- og 50-­tallet eksperimenterte forskere på underernærte ... forskningsetisk komite for medisin og helseforskning Midt-Norge (REK Midt) Når man unnlater å gi beste tilgjengelige behandling til

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Eksperimenterte på sultne barn/

 23. Én søknad til én portal

  Regional komité for medisinsk- og helsefaglig forsknings-etikk (REK); av og til også fra andre myndigheter. I og med at prosjektene ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). I denne databasen, populært kalt SPREK-portalen, er alle prosjekt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Én søknad til én portal/

 24. Et skjønnsspørsmål

  Et skjønnsspørsmål - Bruk av skjønn er det eneste som kan plukke opp de tilsynelatende små ... for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst-Norge (REK sør-øst) og en av bidragsyterne i boka «Etisk skjønn i forskning»

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/Et skjønnsspørsmål/

 25. Etikk i fremmed landskap

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan det være utfordrende å vurdere etiske problemstillinger ... annerledes enn her hjemme. – Da jeg startet opp som forsker, hadde REK-ene veldig lite kunnskap om lavinntektsland, forteller Johanne

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Etikk i fremmed landskap/