Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. - Dette skal vi ta tak i

  Undersak: - Dette skal vi ta tak i Når det gjelder forskningsetikk trenger sykehussektoren et løft både ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), sier han. Bjerkestrand Lian er enig i at forskningsetikken

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/- Dette skal vi ta tak i/

 2. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers av REK-komitéene, sier Brittelise ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Bakstad begynte i stillingen for drøyt tre måneder siden.

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 3. - Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven

  REKs tolkning av helseforskningsloven Av: Finn Wisløff, leder REK sør-øst D I Forskningsetikk nr. 3, desember 2017 har Ida Irene ... Artikkelen har en slagside, ved at 6-7 personer i og utenfor REK/NEM argumenterer for at begrepet «forskning på helse og sykdom»

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/- Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven/

 4. - Lovverket håndterer genforskning godt

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og NEM. Les arbeidsgruppens notat her - Formålet har vært å ... prosjekter. Hovedprinsippet om en postkasse og helhetsvurdering i REK bør også gjelde genetiske studier, forklarer Hølen. Utilsiktede

  /Aktuelt/Nyheter/- Lovverket håndterer genforskning godt/

 5. – Dette kan ramme viljen til å delta i forskning

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – noen ganger også fra Datatilsynet. Dette er et forsinkende ... Forslaget om å avvikle kravet om etisk forhåndsgodkjenning fra REK er imidlertid kontroversielt. Høringsrunden er nylig avsluttet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/– Dette kan ramme viljen til å delta i forskning/

 6. – Integritet i forskningen er alles ansvar

  – Integritet i forskningen er alles ansvar Det holder ikke at forskningen er fri for fusk, den må ha verdi for ... – Foruten å sikre at forskningen vi publiserer, er vurdert av REK og personvernombud, forholder vi oss til de bredere spørsmålene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Integritet i forskningen er alles ansvar/

 7. 1. Innledning

  1. Innledning I stadig større grad gjøres det genetiske undersøkelser som en del av medisinsk ... forvaltning. Formålet er å bidra til forutsigbar og ensartet praksis i REK-systemet og bidra til etisk og juridisk forsvarlig behandling

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/1. Innledning/

 8. 1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller

  1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller Interessert i forskningsmetode? Les mer ... kvalitetssikre valgene som må gjøres under prosjektets gang. Siden REK sitt mandat først og fremst er knyttet til forhåndsgodkjenning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller/

 9. 2. Når omfattes et forskningsprosjekt av bioteknologiloven?

  tilbake genetiske opplysninger. I slike tilfeller må fremdeles REK vurdere om nye prosjekter er forskningsetisk forsvarlig, og her ... gjennomføres uten å innhente nytt samtykke eller tilby tilbakemelding. REK må også vurdere om et tidligere samtykke er gyldig, herunder

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/2. Når omfattes et forskningsprosjekt av bioteknologiloven?/

 10. 2003-1

  2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? ... legemiddelutprøvinger under den etiske lupen Etikk & mandariner: Julemøte i REK Sør Verktøykasse: Kasuistikk Klar sammenheng mellom hjerneforskning

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2003-1/

 11. 2004-3

  2004-3 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Fremtiden er her, men vet vi nok om den? Vanskelige valg i mulighetens tid Hva er kliniske etikkomiteer? ... som stenger? Avslag til besvær Kant på dagsorden Vaktskifte i REK Sør En underkjent doktorgrad

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2004-3/

 12. 2016-3

  2016-3 I dette nummeret kan du lese om alt fra endringer i forskningsetikkloven til kunstige hjerter drevet av plutonium. Forskere ... regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vil sette en stopper for potensielle spekulasjoner om deres

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/

 13. 2018-4

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal sørge for at forskning innenfor deres virkeområde har forholdt ... forholdt seg til etikk og lovverk før oppstart. Nå opplever flere av REK-ene at antallet saker og kompleksiteten på sakene de behandler

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/

 14. 2019-3

  Forskningsetikk nr. 3, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... ved Universitetet i Oslo. Knut Ruyter er tidligere direktør ved REK sørøst. Allerede før han startet i ny jobb, hadde han fått flere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/

 15. 3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren

  3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren Hvis man gir tilbakemelding ... forskerne i årtier fremover kommer til å utforske i konkrete REK-behandlede forskningsprosjekter. Folk har blitt gentestet, men

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren/

 16. 4. Anonymitet - humant biologisk materiale og genomsekvenser

  lenge informasjonen er personentydig. For biologisk materiale må REK vurdere hvorvidt prosjektet medfører analyser som innebærer at ... re-identifisering. All forskning på genomsekvenser vil kreve REK-godkjenning, selv om det ikke foreligger noen koblingsnøkkel

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/4. Anonymitet - humant biologisk materiale og genomsekvenser/

 17. 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk

  området det er registrert størst uenighet mellom forskere og REK-systemet, endog slik at det er blitt gjenstand for publisering ... kravet om skriftlig informasjon må imidlertid begrunnes godt, og REK må forsikre seg om at forskerens alternative tilnærming til informantene

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk /

 18. 6. Risiko og gevinster for informantene

  kan de ikke gjøres til gjenstand for en forhåndsvurdering i REK. REK bør imidlertid vurdere om forskeren har en relevant og tilstrekkelig ... situasjoner og temaer som prosjektet omfatter. I tillegg kan REK i sin vurdering av forskningsansvarliges egnethet forsikre seg

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 19. 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata

  7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata Et kjennetegn ved metodeutviklingen innen de kvalitative forskningstradisjonene ... etablerte forskere. Om slike rutiner er på plass, vil være noe av det REK vurderer når forskningsansvarlige institusjoner skal godkjennes

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata /

 20. A Multi-Center Open-Label Phase I/II Study of BGB324 in Combination with Erlotinib in Patients with Stage IIIb or Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer

  Stage IIIb or Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer NEM 2018/4. REK vest 2017/1192 Klagesak Murray Yule, forskningsansvarlig BerGenBio ... Tyskland, USA og Norge. Saksbehandling i REK Prosjektsøknad ble behandlet av REK vest på møtet 16.8.17. Selv om ingen norske

  /Søk i NEMs vedtak/A Multi-Center Open-Label Phase I/II Study of BGB324 in Combination with Erlotinib in Patients with Stage IIIb or Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer/

 21. Å vite eller ikke vite…

  forskere og de regionale etiske komiteene (REK) som godkjenner forskningen. Det var REK som i 2014 tok initiativ til å utarbeide ... til å harmonisere behandlingen av genetiske prosjekter i de sju REK'ene, og dermed også gi bedre forutsigbarhet for forskere. – Etikken

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Å vite eller ikke vite…/

 22. Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom

  Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom NEM 2016/130,REK sør-øst A 2015/2424 Klagesak Ole Andre Solbakken, Psykologisk ... ungdom på akuttavdeling. Prosjektet ble første gang fremlagt for REK ved søknad om prosjektet «Affektintegrasjon og psykiske vansker

  /Søk i NEMs vedtak/Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom/

 23. Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn

  Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn NEM 2010/121, REK sør-øst C 2010/392 Klagesak Henrik Holmstrøm, Oslo universitetssykehus ... kombinert med journalgjennomgang. Saken gjelder klage på vedtak i REK Sør Øst C der det stilles som vilkår for godkjenning av forskningsprosjektet

  /Søk i NEMs vedtak/Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn/

 24. Akutte brystsmerter på legevakt

  Akutte brystsmerter på legevakt NEM 2010/162, REK vest 2010/1499 Klagesak Steinar Hunskår, Universitetet i Bergen, Institutt ... Hunskår, Universitetet i Bergen, datert 27.05.2010 og behandlet av REK Vest i møte 17.06.2010. Søknaden ble da avvist av komiteen som

  /Søk i NEMs vedtak/Akutte brystsmerter på legevakt/

 25. Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner

  utføres i ikke-akutte situasjoner. • Prosjektet er tilrådd av REK spesifikt for akuttsituasjoner. • Tidligere relevante og kjente ... henblikk på forskere og de regionale forskningsetiske komiteene (REK) og tar sikte på å gi veiledning og konkrete anbefalinger.  

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner/

 26. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har et generelt spørsmål om interessekonflikter. - Forskningsetiske

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 27. Anmodning om gjenopptak av sak vedrørende tilrådning om fullføring av prosjekter/ studier

  ernæringsprosjektet, påpekes det at prosjektet var tilrådd av REK, og godkjent av Datatilsynet med dets første prosjektleder. En ... En senere endring av prosjektleder ble også godkjent av REK. Det ble søkt Datatilsynet om en utvidelse av prosjektets tidsramme

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Anmodning om gjenopptak av sak vedrørende tilrådning om fullføring av prosjekter/ studier/

 28. Anonyme data og forskningsetikk

  Anonyme data og forskningsetikk Skal man søke regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ... regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning av prosjekter der man samler inn anonyme data

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Anonyme data og forskningsetikk/

 29. Åpent møte: Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) forutsigbarhet for forskere et rammeverk for hvordan genetisk ... av retningslinjene og debatt! Innlegg ved: NEM - Berge Solberg REK Midt - Hilde Eikemo HUNT/Biobank Norge/NTNU - Kristian Hveem

  /Aktuelt/Åpent møte: Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?/

 30. Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon

  REK arrangerer seminar om datadeling og foredrag om etikk og innovasjon Er du interessert i deling av data i forskning? Eller ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Oslo. Først ut, 27. februar, er foredraget "Innovation -

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon/

 31. Årets aktiviteter

  mot forskere og forskningsinstitusjonene, NEM i samarbeid med REK. (planlagt ferdigstilt, inklusiv engelsk oversettelse april 2019) ... samarbeidet med REK-systemet vært tett. Storfellesmøtet ble arrangert i oktober 2018 i regi av NEM/FEK og i nært samarbeid med REK Sør-øst

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Årets aktiviteter/

 32. Årets aktiviteter og resultater

  Det er ment at noen flere saker med dette skal behandles av REK. Virksomhetsleder vurderer at FEK også i 2017 lyktes med å innfri ... kvarlevor». Utvalget har vært i dialog med NTNU, Vitenskapsmuseet og REK Midt angående utstillingen Body Worlds Vital, og utvalgsleder

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2017/Årets aktiviteter og resultater/

 33. Årets aktiviteter og resultater

  OECD-ekspertgruppe om Big Data. Sekretariatsleder i NEM og koordinator for NEM/REK har drevet erfaringsutveksling og arbeid for å effektivisere ... i de syv REK-ene, ansvar for opplæring av og kompetanse-økning for REK-medlemmer, samt ledelsen av fellesmøter for REK/NEM.  NESTE:

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2014/Årets aktiviteter og resultater/

 34. Årets aktiviteter og resultater

  forvaltningen. Arbeidet har blitt gjennomført i samarbeid med REK, og det har vært holdt flere dialogmøter med Helsedirektoratet ... lavinntektsland. Arbeidet skal gjøres i samarbeid mellom NEM og REK. Publikasjoner Som bidrag til en bredere samfunnsdebatt om forskningsetikk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2016/Årets aktiviteter og resultater/

 35. Årets aktiviteter og resultater

  2015. Først ble det opprettet en arbeidsgruppe med medlemmer fra REK og NEM som lagde et saksnotat. Dette ble deretter bearbeidet ... utarbeide slik forskrift. En arbeidsgruppe med medlemmer fra REK og NEM har utredet saksfeltet og skal i løpet av våren 2016 sende

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årets aktiviteter og resultater/

 36. Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  Årsmelding Regionale komiteer for ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i 2007. Bare 4 % ble til slutt frarådd. Godt over halvparten ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

  /Aktuelt/Nyheter/Årsmelding Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk/

 37. Årsrapport 2012

  Årsrapport 2012 Forord De nasjonale forskningsetiske komiteer har hatt en noe uklar forvaltningsmessig ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) rundt i landet. Det ble derfor opprettet en ny stilling i sekretariatet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/

 38. Årsrapport 2013

  årsmelding for 2013 som er sendt KD. 6. Vedtak i klagesaker fra REK har høg kvalitet og fattes innen rimelig tid. NEM har avholdt ... seniorrådgiver i fast stilling som skal koordinere arbeidet til REK/NEM, blant annet ved å tilrettelegge for bedre informasjonsflyt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2013/

 39. Årsrapport 2017

  Årsrapport 2017 Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Årsrapporten består ... alvorlighet og sannsynlighet. Koordineringsfunksjonen mellom NEM og REK har blitt nedprioritert i 2017 pga. nødvendige rolleavklaringer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2017/

 40. Årsrapport 2018

  Årsrapport 2018 Forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du kan også laste ... meldte vi avvik når det gjaldt koordinatorfunksjonen mellom NEM og REK. Denne funksjonen lå også nede i deler av 2018. Stillingen er

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/

 41. Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten

  Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten Styring og kontroll i virksomheten Virksomhetens overordnede ... betydelig overforbruk i forhold til budsjett Koordineringen av REK/NEM medførte vesentlig større utgifter enn budsjettert Vårt bidrag

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2016/Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten/

 42. Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten

  Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten Styring og kontroll i virksomheten Virksomhetens overordnede ... videreutvikling av våre nettsider i 2015. Koordinatorstillingen for REK-systemet har stått ubesatt i noen måneder og resulterer i et

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten/

 43. Autoimmun hemolytisk anemi – en studie av funn hos pasientene og ved laboratorieanalyser

  funn hos pasientene og ved laboratorieanalyser NEM 2011/27, REK vest 2010/1912 Klagesak Tatjana Sundic, Haugesund sjukehus ... forhåndsgodkjenning avvises. Saken gjelder krav om at en studie som REK Vest anså som et kvalitetssikringsprosjekt, må anses som et

  /Søk i NEMs vedtak/Autoimmun hemolytisk anemi – en studie av funn hos pasientene og ved laboratorieanalyser/

 44. Avgjørelse i klagesak: ”Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn”

  2010/121) Brevet som PDF-fil (0,6 MB) Saken gjelder klage på vedtak i REK Sør Øst C der det stilles som vilkår for godkjenning av forskningsprosjektet ... lite at ethvert frafall vil være betydelig. REKs begrunnelse REK viser til at samtykke er hovedregelen i helseforskningsloven

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Avgjørelse i klagesak: ”Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn”/

 45. Avgjørelse i klagesak: ”Kreftrisiko blant ansatte i aluminiumsindustrien”

  (Saksnr 2010/152) Klage vedrørende vilkår for prosjekt fastsatt av REK Sør-Øst A. Hele brevet som PDF-fil (0,9 MB) Saken gjelder et ... forlengelse av registeret til 2022. Klagen gjelder vilkår fastsatt av REK Sør Øst A om at deltakerne skal informeres om prosjektene og

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Avgjørelse i klagesak: ”Kreftrisiko blant ansatte i aluminiumsindustrien”/

 46. Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv

  Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv NEM 2016/84, REK sør-øst B 2015/1257 Klagesak Ole Røgeberg, Frischsenteret ... hele den norske befolkningen. Søknaden ble først behandlet av REK på møte 19.8.15. I sitt brev datert 11.9.15, skrev komiteen at

  /Søk i NEMs vedtak/Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv/

 47. Avvenning - til hvilken pris?

  ville det være nyttig for mange. Prosjektet ble godkjent av REK og øvrige myndigheter. – Vi fikk inkludert 75 personer, som i ... spurte meg selv igjen om dette prosjektet var godt nok. - Skulle REK stoppet prosjektet? - Jeg vet ikke – de skulle gjort et grundigere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Avvenning - til hvilken pris?/

 48. Bakgrunn

  henblikk på forskere og de regionale forskningsetiske komiteene (REK). Bakgrunn Innledning Standardkravet for å inkludere personer ... henblikk på forskere og de regionale forskningsetiske komiteene (REK). Forskningsetiske betraktninger Det kan reises spørsmål om det

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Bakgrunn/

 49. Bakstad, Brittelise

  Brittelise Bakstad Seniorrådgiver. Faglig koordinator for Den nasjonale forskningsetiske komité ... regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). E-post: Brittelise.Bakstad@etikkom.no E-post: Brittelise.Bakstad@etikkom

  /Bakstad, Brittelise/

 50. Barn og unge må få bestemme mer

  medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) et møte, Storfellesmøtet. Fast programpost er at REK'ene legger frem saker til felles diskusjon ... Selvbestemmelsesrett I etterkant av Storfellesmøtet mottok NEM et brev fra REK sør-øst med nærmere utredning av problemstillingen. Der argumenteres

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/