Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Skal knytte REK og NEM tettere sammen

  Skal knytte REK og NEM tettere sammen Jeg er tilhenger av den gode samtale og tror tilspissede situasjoner ofte handler om at ... sier Øyvind Grønli Olsen. Han har vært jurist og nestleder i REK Sør-Øst og jurist ved Folkehelseinstituttet. I juni begynte han

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2015-3/Skal knytte REK og NEM tettere sammen/

 2. Nei fra både REK og NEM

  Nei fra både REK og NEM Kan man akseptere at pasienter med jernmangelanemi blir behandlet med saltvannsoppløsning, når det finnes ... regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK Sør-Øst, som behandlet saken. Komiteen får støtte av Den nasjonale

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Nei fra både REK og NEM/

 3. Etikkomiteer vil bort fra fakultetene

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vil sette en stopper for potensielle spekulasjoner om deres ... søknadsprosessene bli påvirket av hvem de ansatte og medlemmene i REK treffer i gangene og hvor lønnsslippen deres kommer fra? Komiteene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Etikkomiteer vil bort fra fakultetene/

 4. Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) midt. I Norge finnes det totalt sju slike regionale komiteer: ... skal ha forhåndsgodkjenning fra REK. – På ett tidspunkt ble det en slags felles oppfatning i REK-systemet at 25 søknader var innenfor

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv/

 5. 2004-3

  2004-3 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Fremtiden er her, men vet vi nok om den? Vanskelige valg i mulighetens tid Hva er kliniske etikkomiteer? ... som stenger? Avslag til besvær Kant på dagsorden Vaktskifte i REK Sør En underkjent doktorgrad

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2004-3/

 6. 2003-1

  2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? ... legemiddelutprøvinger under den etiske lupen Etikk & mandariner: Julemøte i REK Sør Verktøykasse: Kasuistikk Klar sammenheng mellom hjerneforskning

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2003-1/

 7. Hva er helseforskning

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, vil ikke godkjenne dem. Eller rettere: de vil ikke behandle ... helseforskningsloven. – Jeg er veldig skuffa over disse vedtakene fra REK, sier Pål Romundstad, prodekan for forskning ved Det medisinske

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 8. Sliter med å tolke regelverket

  forskningsetikkloven trådte i kraft i 2007, var det uklart om REK-godkjenning var påkrevd for norsk forskning i utviklingsland ... klarering i Norge. Heldigvis fikk jeg ettergodkjenning. Manglende REK-godkjenninger er avdekket på en rekke doktorgradsprosjekter fra

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Sliter med å tolke regelverket/

 9. Debatten må fram

  økende senere år, sier Kristian Hagestad, leder i REK Sør-Øst A. Leder i REK Sør-Øst A har gjort seg noen tanker om dette med ... problemstillinger det kan reise. REK har en viktig oppgave i så måte - å løfte fram debatten, sier Hagestad. Men alle REK har ikke samme mening

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Debatten må fram/

 10. Debatt

  slik forskning godkjennes av en regional forskningsetisk komité (REK). Begrunnelsen er at denne typen forskning ikke medfører risiko ... er anonyme eller ikke. Avgjørende for fremleggelsesplikt for REK blir dermed for eksempel om det å dele ut et spørreskjema i

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Debatt/

 11. Markedsføring pakket inn som forskning

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) må bli flinkere til å ”kle av” disse studiene, oppfordrer han ... legemiddelutprøvinger hvor placebo var brukt. Studiene har vært vurdert av REK Sør og Øst i 2005. I gjennomgangen av disse studiene fant ikke

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Markedsføring pakket inn som forskning/

 12. Historieforskning

  være uklar. REK har behandlet to slike saker. Regional komité for medisinsk - og helsefaglig forskningsetikk (REK) Sør-Øst D fikk ... til universitet, forlag eller begge deler. Formelt sett skal REK ikke vurdere slike prosjekt, men kun vurdere samfunnsnytten balansert

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/Historieforskning/

 13. Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom

  forskningsetiske komiteene (REK), som tidligere hadde vurdert etikken i idrettsforskningen, snevret da inn sitt mandat. REK begynte å argumentere ... skal vurderes For Hallén er det ikke så interessant om det er REK eller andre som behandler prosjektene fra Norges idrettshøgskole

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom /

 14. - Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven

  REKs tolkning av helseforskningsloven Av: Finn Wisløff, leder REK sør-øst D I Forskningsetikk nr. 3, desember 2017 har Ida Irene ... Artikkelen har en slagside, ved at 6-7 personer i og utenfor REK/NEM argumenterer for at begrepet «forskning på helse og sykdom»

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/- Karikert om REKs tolkning av helseforskningsloven/

 15. Etterlyser en tøffere tone

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) bør bli mer kritiske i vurderingen av placebostudier, mener ... vitenskapelig nødvendige ved bruk av placebo. Men nettopp derfor må REK arbeide mer med vurderingen av forskningsprosjekter hvor placebo

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Etterlyser en tøffere tone/

 16. Må lære av feilene

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), får inn en søknad om et placebokontrollert studie, så må vi ... professor ved medisinsk avdeling, Rikshospitalet, og leder av REK Sør-Øst D. Det er viktig at nye legemidler blir testet ut. På

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Må lære av feilene/

 17. Krevende spagat

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det er godt at det brenner på peisen på Voksenåsen hotell ... nok vitenskapelig metode? Dette er noen av spørsmålene som et REK medlem må forholde seg til. Deltakerne får brynt seg godt gjennom

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Krevende spagat/

 18. leder 3-2017

  helsefaglige forskningsetiske systemet bestående av syv regionale (REK) og en nasjonal (NEM) komité. Men en snever tolkning av loven ... det hele, er uklart. Før Helseforskningsloven kom i 2009 var REKene først og fremst rådgivende, som det øvrige forskningsetiske

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/leder 3-2017/

 19. Uetisk å ikke ta ansvar for bortkastet forskning

  forskningstinstitusjonen I Norge skal de syv regionale etiske komiteene (REK) forhåndsgodkjenne medisinsk og helsefaglig forskning. Den nasjonale ... følger av Helseforskningsloven fra 2008. Finn Wisløff er leder i REK sør-øst D. Han er enig i at bortkastet forskning er et problem

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Uetisk å ikke ta ansvar for bortkastet forskning/

 20. Etikkopplæring satt i system

  nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og REK. – Jeg er glad for den bakgrunnen jeg har fra lignende arbeid ... arbeidet nå i startfasen er en kartlegging av hvordan de ulike REK- komiteene arbeider. Derfra kan vi legge til rette for hvordan

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Etikkopplæring satt i system/

 21. Sterke ord om rusforskning

  har Regional forskningsetisk komité for medisin og helsefag (REK) gått igjennom de kritiserte studiene på nytt. Sommeren 2008 ... gruppe forskere ved Universitetet i Oslo til Helsetilsynet og REK. Heroinmisbrukere som sto i kø for å få metadon, ble utsatt for

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Sterke ord om rusforskning/

 22. Vil bidra til å redde liv med ny app

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning til å teste metoden på nyfødte i Tanzania, Nepal ... kan gjøres innenfor helseforskningslovens rammer (…)», fastslo REK i sitt vedtak. Søknaden ble godkjent under forutsetning at begge

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Vil bidra til å redde liv med ny app/

 23. REKs vurdering

  regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kom imidlertid til et annet resultat. Biografi om Alfred Hagn ... fritak for Paal Bergs pasientjournal fra 1968. Upløyd mark for REK For REK var dette upløyd mark og klagebehandlingen i NEM  var viktig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/REKs vurdering/

 24. Fiskerstrandutvalget

  Fiskerstrandutvalget En arbeidsgruppe nedsatt på initiativ fra Bioteknologinemnda har utarbeidet et forslag ... seniorrådgiver, REK Sør-Øst Grethe S. Foss, dr.scient., seniorrådgiver, Bioteknologinemnda Arvid Heiberg, prof. emeritus, leder REK Sør-Øst

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Fiskerstrandutvalget/

 25. Ny lov - til beste for medisinsk og helsefaglig forskning

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det sier seg selv at dette kan bli en tungvint affære – også ... blir brukt til. Denne kritikken er imøtegått med bestemmelsen at REK kan kreve å godkjenne alle nye prosjekter – selv om hovedprosjektet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Ny lov - til beste for medisinsk og helsefaglig forskning/

 26. Den ene postkassen og de mange gode hjelperne

  Postkassen har påskriften Den regionale forskningsetiske komité (REK). Denne samlingen av makt og myndighet kan lett feiltolkes dit ... Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk, i tillegg til av REK. Datatilsynet har et hovedansvar når det gjelder behandling og

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-1/Den ene postkassen og de mange gode hjelperne/

 27. Hvordan kan mistillit utvikle tillit?

  har tillit i samfunnet. Derfor høres det ut som et paradoks at REK vurderer prosjektene gjennom en godt systematisert mistillit ... av regional forskningsetiske komité (REK) Midt-Norge, forklarer oss at nettopp fordi REK gjennomfører vurderinger basert på systematisk

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/Hvordan kan mistillit utvikle tillit?/

 28. Forskningsetikk – på ramme alvor

  forskningsetisk komité for medisin og helsefag (REK). Noen ganger gjør allikevel REK en vurdering som sier at prosjektet ikke hører ... prosjekt vil ligge i en «gråsone» for om de skal behandles i REK. Fordi grenseoppgangen er uklar, vil det oppstå dilemma. Dette

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Forskningsetikk – på ramme alvor/

 29. Vi trenger forskningen

  Vi trenger forskningen Forskerne kunne redesignet studien og fått den godkjent, mener Bjørn Myskja, ... redesignet studien og fått den godkjent, mener Bjørn Myskja, medlem av REK Midt.  MYSKJA VAR MED Å BEHANDLE SØKNADEN fra Salvesen og hans

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-1/Vi trenger forskningen/

 30. Påskunda vaksineutprøvinga

  Påskunda vaksineutprøvinga REK sør-øst godkjende den store utprøvinga av Ebola-vaksine i Guinea trass i at det mangla publiserte ... fase I-utprøvingar starta først i oktober 2014. Søknaden til REK sør-øst viste til forsøk på dyr og upubliserte resultat frå fase

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/Påskunda vaksineutprøvinga/

 31. 2018-4

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal sørge for at forskning innenfor deres virkeområde har forholdt ... forholdt seg til etikk og lovverk før oppstart. Nå opplever flere av REK-ene at antallet saker og kompleksiteten på sakene de behandler

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/

 32. Kritiske til samisk forskningsveto

  politisert, utdyper Berge Solberg som er nestleder i NEM. Foreslår REK Nord Forslaget til retningslinjer inneholder også krav om medinnflytelse ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Nord får styrket sin kompetanse og dermed kan forvalte et slikt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Kritiske til samisk forskningsveto/

 33. Forskningsetikken er truet

  ingen erfaring med prosessen fram mot en slik tillatelse. Kjenner REK godt Mange av disse stipendiatene skal bli forskere og veiledere ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i flere år. Forskningsfeltet er blant annet ungdoms-kroppsbilde

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/Forskningsetikken er truet/

 34. Én søknad til én portal

  Regional komité for medisinsk- og helsefaglig forsknings-etikk (REK); av og til også fra andre myndigheter. I og med at prosjektene ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). I denne databasen, populært kalt SPREK-portalen, er alle prosjekt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Én søknad til én portal/

 35. Skal lete etter nåla i høystakken

  Professoren i klinisk epidemiologi er også leder for HUNT biobank. Rek har godkjent Regional etiske komité i Midt-Norge har vurdert ... det samtykket som deltakerne har gitt til bruk av materialet. REK mener videre at prosjektet ikke får diagnostiske eller behandlingsmessige

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-1/Skal lete etter nåla i høystakken/

 36. Å vite eller ikke vite…

  forskere og de regionale etiske komiteene (REK) som godkjenner forskningen. Det var REK som i 2014 tok initiativ til å utarbeide ... til å harmonisere behandlingen av genetiske prosjekter i de sju REK'ene, og dermed også gi bedre forutsigbarhet for forskere. – Etikken

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Å vite eller ikke vite…/

 37. Det skjøre samtykket

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) og interesserer seg for samtykker i forskningen, og ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), viser at den gjennomsnittlige lengden på slike skriv økte fra

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 38. Barn og unge må få bestemme mer

  medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) et møte, Storfellesmøtet. Fast programpost er at REK'ene legger frem saker til felles diskusjon ... Selvbestemmelsesrett I etterkant av Storfellesmøtet mottok NEM et brev fra REK sør-øst med nærmere utredning av problemstillingen. Der argumenteres

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/

 39. – Dette kan ramme viljen til å delta i forskning

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – noen ganger også fra Datatilsynet. Dette er et forsinkende ... Forslaget om å avvikle kravet om etisk forhåndsgodkjenning fra REK er imidlertid kontroversielt. Høringsrunden er nylig avsluttet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/– Dette kan ramme viljen til å delta i forskning/

 40. Flere doktorgrader stoppet ved UiO

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). De fleste prosjektene var del av et nylig avsluttet stipendprogram ... granskingsrapporten. Undersøkelsene avdekket at det også manglet REK-godkjenning i enkelte andre prosjekter under andre prosjektledere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Flere doktorgrader stoppet ved UiO/

 41. Var usikre på bruk av kontrollgruppe i Ebola-forsking

  Vi var veldig i tvil om dette, seier Britt Ingjerd Nesheim i REK sør-øst. Vaksineringa starta i april 2015. I den eine gruppa ... for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge (REK sør-øst) studien. Komiteen strevde med fråga om å nytte eit randomisert

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/Var usikre på bruk av kontrollgruppe i Ebola-forsking/

 42. Historieforskning: To prosjekter

  verdenskrig var dårlig helse en begrunnelse for benådingen. Til REK ble det for Hagn søkt om tilgang til hans obduksjonsrapport fra ... Hagn ble imidlertid utgitt mens saken var til behandling hos REK.  Saken om Paal Bergs biografi  Paal Berg var høyesterettsjustitiarius

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/Historieforskning: To prosjekter/

 43. 2019-3

  Forskningsetikk nr. 3, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... ved Universitetet i Oslo. Knut Ruyter er tidligere direktør ved REK sørøst. Allerede før han startet i ny jobb, hadde han fått flere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/

 44. Mye arbeid gjenstår

  og helsefaglig forskning (REK). Ruyter er leder for sekretariatet for fire av disse komiteene i REK sør-øst. NEM er nå også en ... en klageinstans for prosjekter som behandles av REK.  Ruyter mener den nye loven tydeliggjør hvem som bærer ansvaret for at forskningsetikken

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Mye arbeid gjenstår/

 45. 2016-3

  2016-3 I dette nummeret kan du lese om alt fra endringer i forskningsetikkloven til kunstige hjerter drevet av plutonium. Forskere ... regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vil sette en stopper for potensielle spekulasjoner om deres

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/

 46. Lot seg ikke friste av gaver og gevinster

  komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge (REK Midt). Han understreker at insentiver ikke må påvirke folk til ... av betaling for forskningsdeltagelse. Lundestad forteller at REK Midt med jevne mellomrom behandler søknader hvor insentiver inngår

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Lot seg ikke friste av gaver og gevinster/

 47. Nå telte de meg også!

  medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) da de behandlet søknadene i 2016. REK godkjente delvis prosjektene, men avslo blant ... som dreide seg om bruk av kontrollgruppe. Grete Dyb er leder i REK sør-øst B som behandlet søknaden om avhengighetsstudien. – Vi

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Nå telte de meg også!/

 48. Stipendiaten

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Men jeg vil kalle meg nybegynner innen feltet da jeg begynte ... intervensjonen ville være bra for helsevesen og pasienter. Da vi søkte REK om etisk godkjenning, skrev de at vi måtte tydeliggjøre veldig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Stipendiaten/

 49. Mer bruk av honorar

  Mer bruk av honorar - Vårt hovedanliggende vil være å vurdere om og hvordan honorering påvirker ... avventet vår tilrådning inntil prosjektet har vært vurdert av REK, forklarer Kvalheim. Vigdis Kvalheim mener å se en ny utvikling;

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Mer bruk av honorar/

 50. Mener barn bør få ta forskningsvalg selv

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Sør-Øst B. – Regelverket fører til at det blir et vakuum når ... år selv å samtykke til spesielle typer forskningsprosjekter. REK og Den nasjonale forskningsetiske komiteen for medisin og helsefag

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Mener barn bør få ta forskningsvalg selv/