Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  helsefaglig forskningsetikk (REK) Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal vurdere om forskningsprosjekt ... helseopplysninger, skal det søkes om forhåndsgodkjenning fra REK. Fremleggingsplikten omfatter også pilotstudier og utprøvende

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Forskningsetiske enheter/Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk/

 2. Helseforskningsloven

  regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). ”Etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig  forskning” Jus ... utfylle og konkretisere hva som er etisk forsvarlig forskning. REK skal forhåndsgodkjenne forskningsprosjekter (§10) og skal i den

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/

 3. Forskningsetikkens politikk

  regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK har mange saker, og pleier å fordele til de enkelte medlemmene ... medlemmene å være saksordfører. For dette prosjektet har REK-medlem og overlege Juliette Lege vært saksordfører. I møtet gjør hun rede

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Forskningsetikkens politikk/

 4. Personopplysninger

  opplysninger, må du ha godkjenning fra REK. Hvis du skal forske på anonyme opplysninger, er tillatelse fra REK ikke nødvendig, med mindre ... et); og behandlingen skal vanligvis forhåndsgodkjennes av en REK eller Datatilsynet/Personvernombudet for forskning.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personopplysninger/

 5. Personvern

  kreves tillatelse fra en en regional forskningsetisk komité (REK) eller (konsesjon) fra Datatilsynet for å kunne behandle dem ... komiteene (REK), gjøres tiltakene i veiledningen obligatoriske for forskere som får sitt prosjekt godkjent av en REK.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personvern/

 6. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven Lov av 23. februar 2017 om organisering av forskningsetisk arbeid, trådte i kraft 1. ... regionale forskningsetiske komiteene for medisin og helsefag (REK). REKene arbeider etter helseforskningsloven, og deres hovedoppgave

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Forskningsetikkloven/

 7. Forskningsansvarlig

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan også pålegge forskningsansvarlig plikter i forbindelse med ... protokoller som faller inn under loven og som skal godkjennes av REK. Dette skal sørge for at prosjektene både er ønsket av institusjonen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/Forskningsansvarlig/

 8. Miniguide til undervisningsopplegg

  Miniguide til undervisningsopplegg Underviser du i forskningsetikk? Her er en kort oversikt over relevante ... tilfeller forhåndsgodkjenning av forskningen.  Her vil særlig NSD og REK være aktuelle, alt etter fagfelt. Dette er noe man i undervisningen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Miniguide til undervisningsopplegg /

 9. Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett

  Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett [Den følgende teksten er et ... bli brukt i forskning uten hans samtykke, etter godkjenning av REK, så fremt han ikke ønsket å reservere seg mot dette i Reservasjonsregisteret

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett/

 10. Legemiddelutprøving

  forhåndgodkjennes av SLV i tillegg til forhåndsgodkjenning av REK. Kliniske utprøvinger eller studier på legemidler i mennesker ... forhåndgodkjennes av SLV i tillegg til forhåndsgodkjenning av REK. Oppdrag eller uavhengig forskning? I hovedsak har oppdragsforskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Legemiddelutprøving/

 11. Forskningsbiobanker

  tilknyttet biobank skal være godkjent av Regionale etiske komiteer (REK). Alle biobanker skal registreres i Biobankregisteret ved Folkehelseinstituttet ... i enkelte situasjoner være et alternativ som blir godkjent av REK og av Datatilsynet. Passivt samtykke kan være et alternativ til

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Forskningsbiobanker/

 12. Rusmisbrukere

  Rusmisbrukere I utgangspunktet er forskning på rusmidler og rusmisbrukere underlagt nøyaktig de samme ... legges frem for en regional komité for medisinsk forskningstikk (REK) (og derved reguleres av lov om etikk og redelighet i forskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Rusmisbrukere/

 13. Metoder for etisk vurdering

  Metoder for etisk vurdering Når man skal gjøre etiske vurderinger anvender man alltid eksplisitt ... prinsippbasert etikk I komitéarbeidet er etiske retningslinjer viktig. REK-enes arbeid bygger på Verdens legeforenings Helsinkideklarasjon

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Metoder for etisk vurdering/