Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. – Granskingsutvalget burde tatt flere saker

  – Granskingsutvalget burde tatt flere saker Torkild Vinther har vært med fra første møte i Granskingsutvalget ... «den store forfalskningssaken», «kreftforsknings­saken», «plagiatsaken» eller lignende. Vinther mener det er spesielt uheldig å

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/– Granskingsutvalget burde tatt flere saker/

 2. «Experiment eleven»

  «Experiment eleven» - mørke hemmeligheter bak oppfinnelsen av vidundermedisin Dette er historien ... muligheter for og rettigheter på patenter, spørsmål vedrørende plagiat og kreditering og ikke minst rettigheter ved samarbeid innenfor

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/«Experiment eleven»/

 3. «God tro» ikke lenger godt nok

  «God tro» ikke lenger godt nok Forskere skal ikke lenger kunne skylde på manglende kjennskap ... «småskalajuks». –Vil det si at uredelighetssaker er det samme som plagiat og fusk? Eller kan de også omfatte for eksempel samtykke, samfunnsansvar

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/«God tro» ikke lenger godt nok/

 4. 40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt

  40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt Det visar den siste delrapporten frå RINO-prosjektet – om ... fann eit haldningshierarki, der fabrikkering, forfalsking og plagiat vart rekna som dei mest alvorlege overtrampa. Strategisk bruk

  /Aktuelt/Nyheter/2019/40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt/

 5. Årets aktiviteter og resultater

  Årets aktiviteter og resultater Våre faste oppgaver, gitt av Kunnskapsdepartementet, fremhever at FEK: ... Jacob Hølen og Torkild Vinther Forskningsetikk, uredelighet, plagiat Innledning til antologien Vitenskapelig (u)redelighet. Cappelen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2016/Årets aktiviteter og resultater/

 6. Årets aktiviteter og resultater

  Tema Kanal Hva er plagiat i forskning? Torkild Vinther, Vidar Enebakk, Helene Ingierd Debatt om plagiatbegreper i forskning. Morgenbladet ... «medforfatterdskap» løftet fram som sentralt i arbeidet med å forebygge plagiat og andre former for uredelighet. I arbeidet med revisjonen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årets aktiviteter og resultater/

 7. Årsrapport 2013

  Årsrapport 2013 Årsrapporten følger krav angitt i Forskrift om behandling av etikk og redelighet ... september, med temaene registerforskning/biobankforskning, plagiat og internettforskning. Workshop-delen av forumet var viet innspill

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2013/

 8. Brasil–Norge

  Brasil–Norge Nei, det gjelder ikke fotballkamp denne gangen. Vi snakker om en helt annen kamp, det gjelder faktisk ikke ... forskning av beste kvalitet. Fra tid til annen hører vi om plagiat og uredelighetssaker som tyder på at noen velger snarveier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Brasil–Norge/

 9. D. Forskersamfunnet (25-33)

  framtidige arbeider praktiserer god henvisningsskikk.[32] 27. Plagiat Plagiat er uakseptabelt og inne­bærer et alvorlig brudd på anerkjente ... forskningsinstitusjonene har et ansvar for å forebygge og forhindre plagiat Plagiat i forskningsetisk forstand er å ta noe fra andre og presentere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/D. Forskersamfunnet (25-33)/

 10. Debatt: Hva er plagiat i forskning?

  Debatt: Hva er plagiat i forskning? Plagiatbegrepet i forskningsetikken har sin egen begrunnelse og må ikke likestilles med ... med «plagiat» innenfor andre områder, skriver Helene Ingierd, Torkild Vinther og Vidar Enebakk i et innlegg i Morgenbladet. Innlegg

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Debatt: Hva er plagiat i forskning?/

 11. Én uredelighetssak i 2008

  Én uredelighetssak i 2008 Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) behandlet ... sak med påstander om uredelighet. Denne saken endte med at plagiat ble påvist. Granskingsutvalgets årsmelding 2008 er i anonymisert

  /Aktuelt/Nyheter/Én uredelighetssak i 2008/

 12. Etiske brot utan konsekvensar

  tilvisingar. Den andre forskaren ei bok med vitskapeleg uheiderleg plagiat. Frå Universitetet i Oslo kjem ingen tiltak eller sanksjonar ... universitetet sitt rådgjevande organ for forskingsetikk. Den eine plagiatsaka gjeld Nina Witoszek, ein av forskingsleiarane ved Senter

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Etiske brot utan konsekvensar/

 13. Fire stemmer om forskningsetikk

  Fire stemmer om forskningsetikk Kurs i forskningsetikk gir knagger for god forståelse, men det er først ... derimot – som gjelder mer «klipp og lim» og grenseoppgangen mot plagiat, er det ikke mye prat om. Vi leser jo at det er blitt mer og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/Fire stemmer om forskningsetikk/

 14. Forfatteren som lever av plagiat

  Forfatteren som lever av plagiat Forfatteren som lever av plagiat En amerikaner, med pseudonymet Ed Dante, tjener sine penger

  /Aktuelt/Nyheter/Forfatteren som lever av plagiat/

 15. Forfatteren som lever av plagiat

  Forfatteren som lever av plagiat En amerikaner, med pseudonymet Ed Dante, tjener sine penger på studenter som ikke greier levere

  /Aktuelt/Nyheter/Forfatteren som lever av plagiat/

 16. Forord

  Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) ble oppnevnt av Kirke-, ... medforfatterskap og god henvisningsskikk kommer før retningslinjene om plagiat og vitenskapelig redelighet. Oslo, april 2016 Bjørn Hvinden

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/Forord/

 17. Forskningens verdier

  Forskningens verdier Moderne vitenskap oppstod under den vitenskapelige revolusjon (ca 1550 - 1750). ... ved referanser, og i regler for forfatterskap og publisering. Plagiat av andres arbeider virker ødeleggende for den tilliten vitenskapssamfunnet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningens verdier/

 18. Forskningsetikk i Kroatia

  side 23). Hun forteller at de ønsket i prosjektet å studere plagiat i vitenskapelige artikler i det medisinske tidsskriftet Croatian ... ut noe om forskeres holdning til plagiat, se sammenheng mellom holdning og forekomst av plagiat og til sist utvikle software (PDS)

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2009-3-4/Forskningsetikk i Kroatia/

 19. Forskningsetikk i nyhetsbildet

  Det har vært mange oppslag ( høsten 2011) om den påståtte plagiatsaken ved Høgskolen i Oslo og Akershus i forbindelse med at Granskingsutvalget ... desember sto en lengre artikkel i Dagens næringsliv : Bitter plagiatstrid på BI. Det skal leveres en ferdig rapport fra Granskingsutvalget

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Forskningsetikk i nyhetsbildet/

 20. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven Lov av 23. februar 2017 om organisering av forskningsetisk arbeid, trådte i kraft 1. mai ... (GRU). Uredelighet som omfatter fabrikasjon, forfalskning og plagiat (FFP) regnes som alvorlig. I lovens forarbeider er det i tillegg

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Forskningsetikkloven/

 21. Forskningsetisk forum – god start for det nye nettverket

  Forskningsetisk forum – god start for det nye nettverket Veilederrollen, forskning på utsatte grupper, konfidensialitet ... erfaringer, for eksempel om forfatterskap eller hva som utgjør et plagiat Retningslinjer i aktiv bruk, men også i kontinuerlig utvikling

  /Aktuelt/Nyheter/Forskningsetisk forum – god start for det nye nettverket/

 22. Forskningsetisk forum 2012 – god start for det nye nettverket

  Forskningsetisk forum 2012 – god start for det nye nettverket Veilederrollen, forskning på utsatte grupper, ... erfaringer, for eksempel om forfatterskap eller hva som utgjør et plagiat Retningslinjer i aktiv bruk, men også i kontinuerlig utvikling

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Forskningsetisk forum 2012 – god start for det nye nettverket/

 23. Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat

  2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat - Personopplysningsloven er en forskningsvennlig lov, sier ... bolkene): Internettforskning Registerforskning/biobankforskning Plagiat Juridiske rammer, muligheter og begrensninger for internettforskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat/

 24. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

  Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap ... Medforfatterskap og 26) God henvisningsskikk kommer før 27) Plagiat og 28) Vitenskapelig redelighet.

  /Aktuelt/Publikasjoner/Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/

 25. Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig?

  Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig? Plagiat er å kopiere tanker og tekst fra andre og utgi det som sitt eget. Det er ... tatt i plagiat, ikke benekter dette, men bare søker å finne unnskyldninger. To saker          De to store plagiatsakene Granskingsutvalget

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig?/