Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
  1. D. Forskersamfunnet (25-33)

    framtidige arbeider praktiserer god henvisningsskikk.[32] 27. Plagiat Plagiat er uakseptabelt og inne­bærer et alvorlig brudd på anerkjente ... forskningsinstitusjonene har et ansvar for å forebygge og forhindre plagiat Plagiat i forskningsetisk forstand er å ta noe fra andre og presentere

    /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/D. Forskersamfunnet (25-33)/

  2. Forord

    Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) ble oppnevnt av Kirke-, ... medforfatterskap og god henvisningsskikk kommer før retningslinjene om plagiat og vitenskapelig redelighet. Oslo, april 2016 Bjørn Hvinden

    /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/Forord/