Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Mistenker mørketall på plagiat

  Mistenker mørketall på plagiat Plagiat. Forskningsetisk komitéleder og professor Bjørn Hvinden sier ... Mistenker mørketall på plagiat Plagiat. Forskningsetisk komitéleder og professor Bjørn Hvinden sier i et intervju med nettavisen

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Mistenker mørketall på plagiat/

 2. Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig?

  Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig? Plagiat er å kopiere tanker og tekst fra andre og utgi det som sitt eget. Det er ... tatt i plagiat, ikke benekter dette, men bare søker å finne unnskyldninger. To saker          De to store plagiatsakene Granskingsutvalget

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig?/

 3. Granskingsutvalget: Ikke plagiat

  Granskingsutvalget: Ikke plagiat Det foreligger ikke alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis, og dermed ingen vitenskapelig ... Dette er konklusjonen til Granskingsutvalget i en sak om mulig plagiat i forskning ved NLA Høgskolen AS. Institusjonen får kritikk

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Granskingsutvalget: Ikke plagiat/

 4. Forfatteren som lever av plagiat

  Forfatteren som lever av plagiat Forfatteren som lever av plagiat En amerikaner, med pseudonymet Ed Dante, tjener sine penger

  /Aktuelt/Nyheter/Forfatteren som lever av plagiat/

 5. Forfatteren som lever av plagiat

  Forfatteren som lever av plagiat En amerikaner, med pseudonymet Ed Dante, tjener sine penger på studenter som ikke greier levere

  /Aktuelt/Nyheter/Forfatteren som lever av plagiat/

 6. Debatt: Hva er plagiat i forskning?

  Debatt: Hva er plagiat i forskning? Plagiatbegrepet i forskningsetikken har sin egen begrunnelse og må ikke likestilles med ... med «plagiat» innenfor andre områder, skriver Helene Ingierd, Torkild Vinther og Vidar Enebakk i et innlegg i Morgenbladet. Innlegg

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Debatt: Hva er plagiat i forskning?/

 7. Seminar om plagiat - Forholdet mellom forskningsetikk og opphavsrett

  Seminar: Plagiat. Forholdet mellom forskningsetikk og opphavsrett Ole Andreas Rognstand og Ragnvald Kalleberg diskuterer plagiat ... innledningene Kalleberg vil drøfte plagiat og plagiering i et forskningsetisk perspektiv. Plagiat består i å overta andres ideer og

  /Aktuelt/Nyheter/Seminar om plagiat - Forholdet mellom forskningsetikk og opphavsrett /

 8. Rapport fra sakkyndig utvalg angående forståelse av begrepet "plagiat"

  Rapport fra sakkyndig utvalg angående forståelse av begrepet "plagiat" I forbindelse med sak om plagiering ved BI ble det nedsatt ... nærmere redegjøre for uredelighetsnormens "objektive side", plagiatbegrepet. Rapport fra sakkyndig utvalg av 27. mai 2011

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Uttalelser/Rapport fra sakkyndig utvalg angående forståelse av begrepet "plagiat"/

 9. Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat

  2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat - Personopplysningsloven er en forskningsvennlig lov, sier ... bolkene): Internettforskning Registerforskning/biobankforskning Plagiat Juridiske rammer, muligheter og begrensninger for internettforskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat/

 10. Vinther (2015)

  Vinther, Torkild (2015). "Skjønnsutøvelse i stadfesting av plagiat". I: Hallvard Fossheim & Helene Ingierd (red.) Etisk skjønn ... no/etisk-skjonn-i-forskning/skjonnsutovelse-i-stadfesting-av-plagiat

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Vinther (2015)/

 11. Forskningsetikk i Kroatia

  side 23). Hun forteller at de ønsket i prosjektet å studere plagiat i vitenskapelige artikler i det medisinske tidsskriftet Croatian ... ut noe om forskeres holdning til plagiat, se sammenheng mellom holdning og forekomst av plagiat og til sist utvikle software (PDS)

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2009-3-4/Forskningsetikk i Kroatia/

 12. Uttalelse i sak om mulig vitenskapelig uredelighet ved NLA Høgskolen AS

  Høgskolen AS har opptrådt vitenskapelig uredelig i form av plagiat og brudd på god henvisningsskikk. Saken ble behandlet ved NLA ... institusjon om brudd på forskningsetiske retningslinjer i form av plagiat, brudd på god henvisningsskikk og ukollegial oppførsel. NLA

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse i sak om mulig vitenskapelig uredelighet ved NLA Høgskolen AS/

 13. Program Forskningsetisk forum 2013

  11:50: Spørsmål og diskusjon 12:10: Lunsj 12:45: Plagiat Hvordan definere plagiat? Hvor går grensen mellom plagiering og dårlig henvisningsskikk ... noe er plagiat? 12:45: Plagiatbegrepet – i spennet mellom forskningsetikk og juss, Ole-Andreas Rognstad, UiO 13:05: Plagiat: Plagsom

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Program Forskningsetisk forum 2013/

 14. Sak om plagiering i doktoravhandling

  i avhandlingen ikke innebar plagiat, mindretallet mente det forekom en rekke tilfelle av plagiat i avhandlingen. Rektor på BI ... av et ”ad hoc-utvalg” som utredet prinsipielle sider ved plagiatbegrepet, deretter har to av disse tre gitt uttalelse om i alt 175

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Sak om plagiering i doktoravhandling/

 15. Plagiering, men ikke vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling

  Plagiering, men ikke vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling Et særskilt klageutvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet ... Granskingsutvalget og klageutvalget er enige om at det foreligger plagiat i avhandlingen, men vurderingene av om forskeren har handlet

  /Aktuelt/Nyheter/Plagiering, men ikke vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling/

 16. Plagiering i doktoravhandling

  avhandlingen ikke innebar plagiat. Mindretallet mente derimot at det forekom en rekke tilfelle av plagiat i avhandlingen. Rektor ... av det offentlige Granskningsutvalget for 175 tilfeller av plagiat og vitenskapelig uredelighet, i forbindelse BI-doktor jukset

  /Aktuelt/Nyheter/Plagiering i doktoravhandling/

 17. Forskningsetikk i nyhetsbildet

  Det har vært mange oppslag ( høsten 2011) om den påståtte plagiatsaken ved Høgskolen i Oslo og Akershus i forbindelse med at Granskingsutvalget ... desember sto en lengre artikkel i Dagens næringsliv : Bitter plagiatstrid på BI. Det skal leveres en ferdig rapport fra Granskingsutvalget

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Forskningsetikk i nyhetsbildet/

 18. Plagiering eller ”bare” tvilsom praksis

  galt og defineres som uredelighet. Men hvor går grensen mellom plagiat og tvilsom praksis? En som har arbeidet mye med temaet, er ... til Universitetet i Oslo for å foredra om sine erfaringer. Plagiat har blitt et økende problem i vitenskapelig arbeid også i Norge

  /Aktuelt/Nyheter/Plagiering eller ”bare” tvilsom praksis/

 19. Én uredelighetssak i 2008

  Én uredelighetssak i 2008 Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) behandlet ... sak med påstander om uredelighet. Denne saken endte med at plagiat ble påvist. Granskingsutvalgets årsmelding 2008 er i anonymisert

  /Aktuelt/Nyheter/Én uredelighetssak i 2008/

 20. Nytt nummer av Forskningsetikk: Datadeling

  Nytt nummer av Forskningsetikk: Datadeling Kunnskapsdeling er tema i årets andre nummer av Forskningsetikk. Kan ... insentivstrukturen ”Den barmhjertige samaritan” Debatt: Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig? Hvordan kan du vite om noe

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk: Datadeling/

 21. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

  Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap ... Medforfatterskap og 26) God henvisningsskikk kommer før 27) Plagiat og 28) Vitenskapelig redelighet.

  /Aktuelt/Publikasjoner/Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/

 22. Presenterte forskningsetiske problemstillinger på global konferanse

  at deres egne institusjoner i stor grad satser på plagiatkontrollprogrammer (i tillegg til undervisning) som en løsning for å ... bidratt til en uheldig juridifisering av vitenskapsmoralen. Har plagiat blitt omdefinert fra å være et alvorlig forskningsetisk normbrudd

  /Aktuelt/Nyheter/Presenterte forskningsetiske problemstillinger på global konferanse/

 23. Nytt nummer av Forskningsetikk

  Nytt nummer av Forskningsetikk Kunnskapsdeling er tema i årets andre nummer av Forskningsetikk. Datadeling ved samarbeid ... insentivstrukturen ”Den barmhjertige samaritan” Debatt: Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig? Hvordan kan du vite om noe

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 24. D. Forskersamfunnet (25-33)

  framtidige arbeider praktiserer god henvisningsskikk.[32] 27. Plagiat Plagiat er uakseptabelt og inne­bærer et alvorlig brudd på anerkjente ... forskningsinstitusjonene har et ansvar for å forebygge og forhindre plagiat Plagiat i forskningsetisk forstand er å ta noe fra andre og presentere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/D. Forskersamfunnet (25-33)/

 25. Etiske brot utan konsekvensar

  tilvisingar. Den andre forskaren ei bok med vitskapeleg uheiderleg plagiat. Frå Universitetet i Oslo kjem ingen tiltak eller sanksjonar ... universitetet sitt rådgjevande organ for forskingsetikk. Den eine plagiatsaka gjeld Nina Witoszek, ein av forskingsleiarane ved Senter

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Etiske brot utan konsekvensar/

 26. Uredelig forskning lever videre

  ikke har sett varselet. Men det kan også være snakk om plagiat. Sitatplagiat «Det er mulig å plagiere fra alle deler av og faser ... fastslår at plagiatbegrepet, som inngår i forskningens uredelighetstriangel (falsifisering, fabrikkering, plagiat), på ingen måte

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Uredelig forskning lever videre/

 27. Statusrapport - forskningsetikk i Norge

  For første gang på 20 år er status for forskningsetikk kartlagt i Norge. Nå legges første ... ulike praksisene vi har undersøkt, som hvor mange som vedgår plagiat eller forfalskning av forskningsresultater, og hvilke holdninger

  /Aktuelt/Statusrapport - forskningsetikk i Norge/

 28. Hva er etisk skjønn i forskning?

  Hva er etisk skjønn i forskning? - Vi er avhengige av skjønn i det meste vi foretar oss. Ikke bare hjertekirurgi ... forskningsresultater? Hvordan bruke skjønn for å stadfeste plagiat i forskning? Slike vurderinger krever skjønn. For å kunne gjøre

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Hva er etisk skjønn i forskning?/

 29. Plagiering – det dummeste du kan gjøre som forsker?

  sjekke om du finner identiske treff. Da har du funnet et mulig plagiat. Karl-Theodor zu Guttenberg Høres dette tullet ut? Da bør du ... Tyskland. Der har det nærmest blitt en folkesport å avdekke plagiater. Det hele begynte med avsløringen av at doktorgradsavhandlingen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/Plagiering – det dummeste du kan gjøre som forsker?/

 30. Uredelighet i forskning - guide for internasjonal håndtering

  Uredelighet i forskning - guide for internasjonal håndtering Organisasjonen for økonomisk samarbeid og ... Uredelighet i forskning, slik som fabrikkering, falsifisering og plagiat, er et problem som kan undergrave tilliten til forskning og

  /Aktuelt/Nyheter/Uredelighet i forskning - guide for internasjonal håndtering/

 31. 40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt

  40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt Det visar den siste delrapporten frå RINO-prosjektet – om ... fann eit haldningshierarki, der fabrikkering, forfalsking og plagiat vart rekna som dei mest alvorlege overtrampa. Strategisk bruk

  /Aktuelt/Nyheter/2019/40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt/

 32. Leder: Akademisk rundvask

  Leder: Akademisk rundvask Det er på tide å riste tepper og hente fram både grønnsåpe og lut ... (UiO) så langt i år. I den ene saken konkluderte utvalget med plagiat, i den andre med kritikkverdig mangel på kildehenvisninger

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Leder: Akademisk rundvask/

 33. Forord

  Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) ble oppnevnt av Kirke-, ... medforfatterskap og god henvisningsskikk kommer før retningslinjene om plagiat og vitenskapelig redelighet. Oslo, april 2016 Bjørn Hvinden

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/Forord/

 34. Ti tips for å unngå røvertidsskriftene

  endringer være påkrevet før du får publisere. (Blir det påpekt plagiat, slik som i tilfellet med Aftenpostens journalister, bør det ... ikke være tilstrekkelig å skulle gjøre noen endringer ettersom plagiat er helt uakseptabelt.) 10. Vær etter snar. Hva når du innser

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Ti tips for å unngå røvertidsskriftene/

 35. Konflikt og forskningsetikk

  eksempel når det gjelder grensen for når vi tar i bruk ordet ”plagiat”). Likeså kan arbeidet i forskningsetiske utvalg og råd effektiviseres ... sjusk og småjuks, til alvorlig forfalskning, fabrikkering, plagiat o.a., begått med forsett eller grovt uaktsomt (det forskningsetikkloven

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Konflikt og forskningsetikk/

 36. Hvordan behandle de verste i klassen?

  Hvordan behandle de verste i klassen? Hva er plagiering? Hva kan man gjøre med det? Against Plagiarism er en svært ... et synspunkt man kan stille spørsmål ved. Elektronisk plagiatavsløring Bruk av tekstgjenkjennelsesprogrammet «Cross Check», som

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Hvordan behandle de verste i klassen?/

 37. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre og mer spennende forskning. ... instrumentene her i Norden, særlig gjelder dette definisjonen av plagiat, avslutter Lunde.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 38. Sett og hørt

  Sett og hørt Her får du et utvalg nyheter om forskningsetikk, blant annet: Facebook får ikke til å ... hvor de definerer og forklarer forskningsetiske begreper som plagiat, fabrikkering og falsifisering. Initiativet kommer som følge

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Sett og hørt/

 39. Ny bok om redelighet og uredelighet

  Vitenskapelig (u)redelighet Antologi 2016. Redigert av Torkild Vinther, Vidar Enebakk og Jacob Hølen. De ... uredelighet dreier seg om FFP: forfalskning, fabrikkering og plagiat. Men det er ikke enighet om hvorvidt uredelighet er noe mer

  /Aktuelt/Publikasjoner/Ny bok om redelighet og uredelighet/

 40. Årets aktiviteter og resultater

  Tema Kanal Hva er plagiat i forskning? Torkild Vinther, Vidar Enebakk, Helene Ingierd Debatt om plagiatbegreper i forskning. Morgenbladet ... «medforfatterdskap» løftet fram som sentralt i arbeidet med å forebygge plagiat og andre former for uredelighet. I arbeidet med revisjonen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årets aktiviteter og resultater/

 41. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven Lov av 23. februar 2017 om organisering av forskningsetisk arbeid, trådte i kraft 1. mai ... (GRU). Uredelighet som omfatter fabrikasjon, forfalskning og plagiat (FFP) regnes som alvorlig. I lovens forarbeider er det i tillegg

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Forskningsetikkloven/

 42. Fotnoter og forskningsetikk i humsam-fagene

  Fotnoter og forskningsetikk i humsam-fagene Plagiat og forskningsjuks har ført til en rekke skandaleoppslag i senere år, og sanksjonene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/Fotnoter og forskningsetikk i humsam-fagene/

 43. Ny bok om redelighet og uredelighet

  Ny bok om redelighet og uredelighet Hvordan kan vi fremme god vitenskapelig praksis? Hva innebærer det at forskning ... uredelighet dreier seg om FFP: forfalskning, fabrikkering og plagiat. Men det er ikke enighet om hvorvidt uredelighet er noe mer

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Ny bok om redelighet og uredelighet/

 44. Brasil–Norge

  Brasil–Norge Nei, det gjelder ikke fotballkamp denne gangen. Vi snakker om en helt annen kamp, det gjelder faktisk ikke ... forskning av beste kvalitet. Fra tid til annen hører vi om plagiat og uredelighetssaker som tyder på at noen velger snarveier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Brasil–Norge/

 45. Fusk og plagiering

  Leksikon er plagiat: «Plagiat brukes om å ettergjøre andres verk på en utilbørlig måte og utgi dette som sitt eget. Plagiat er ikke ... mann til slave. I de forskningsetiske regelverk brukes ordet 'plagiat' i en betydning som omfatter langt mer enn en ettergjøring

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Redelighet og kollegialitet/Fusk og plagiering/

 46. Lei av uklare tilbaketrekkinger

  Lei av uklare tilbaketrekkinger «Denne artikkelen har blitt trukket tilbake av forfatterne, på grunn av ... av tilbaketrekking i tidsskriftets historie. Én på grunn av plagiat i 2005, og to i 2006 på grunn av forfalskede data, i forbindelse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-3/Lei av uklare tilbaketrekkinger/

 47. Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018

  Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018 Offentlig protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking ... personvernreglene. C. Saksnr. 2018/308 – Henvendelse om mulig plagiat av idé/metode/algoritme Henvendelser om mulige brudd på anerkjente

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Granskingsutvalget-protokoller/Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018/

 48. «Experiment eleven»

  «Experiment eleven» - mørke hemmeligheter bak oppfinnelsen av vidundermedisin Dette er historien ... muligheter for og rettigheter på patenter, spørsmål vedrørende plagiat og kreditering og ikke minst rettigheter ved samarbeid innenfor

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/«Experiment eleven»/

 49. Kan språket avsløre fusk i forskning?

  Kan språket avsløre fusk i forskning? Har forskningsjuksere enn spesiell måte å skrive ... å skjule strategisk kildeforvrengning og enkelte former for plagiat er å bevisst oppgi feilaktige eller ufullstendige kildehenvisninger

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Kan språket avsløre fusk i forskning?/

 50. Hvordan kan du vite om noe er sant?

  Hvordan kan du vite om noe er sant? Veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter, ledere, konsulenter ... etikk. Her var det mye mer å ta tak i. Han har fokusert på plagiat, juks og fusk blant forskere, og med rette snakker han om utfordringer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Hvordan kan du vite om noe er sant?/