Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Sett og hørt

  Sett og hørt Her får du et utvalg nyheter om forskningsetikk, blant annet: Facebook får ikke til å ... hvor de definerer og forklarer forskningsetiske begreper som plagiat, fabrikkering og falsifisering. Initiativet kommer som følge

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Sett og hørt/

 2. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken en ... knyttet til prosjektet. Det skal også være originalt arbeid, ikke plagiat eller stofftyveri. – Tidligere var etikk et seleksjonskriterium

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 3. Møte i Granskingsutvalget 26. april 2018

  Møte i Granskingsutvalget 26. april 2018 Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet ... behandling av sak om mulig vitenskapelig uredelighet – tekst- og idéplagiat Granskingsutvalget diskuterte rapporten fra Høgskolen i Sørøst

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Granskingsutvalget-protokoller/Møte i Granskingsutvalget 26. april 2018/

 4. Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018

  Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018 Offentlig protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking ... personvernreglene. C. Saksnr. 2018/308 – Henvendelse om mulig plagiat av idé/metode/algoritme Henvendelser om mulige brudd på anerkjente

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Granskingsutvalget-protokoller/Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018/

 5. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

  Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap ... Medforfatterskap og 26) God henvisningsskikk kommer før 27) Plagiat og 28) Vitenskapelig redelighet.

  /Aktuelt/Publikasjoner/Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/

 6. 40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt

  40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt Det visar den siste delrapporten frå RINO-prosjektet – om ... fann eit haldningshierarki, der fabrikkering, forfalsking og plagiat vart rekna som dei mest alvorlege overtrampa. Strategisk bruk

  /Aktuelt/Nyheter/2019/40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt/

 7. – Granskingsutvalget burde tatt flere saker

  – Granskingsutvalget burde tatt flere saker Torkild Vinther har vært med fra første møte i Granskingsutvalget ... «den store forfalskningssaken», «kreftforsknings­saken», «plagiatsaken» eller lignende. Vinther mener det er spesielt uheldig å

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/– Granskingsutvalget burde tatt flere saker/

 8. Veileder for rapportering til Granskingsutvalget

  Forskningsetikkloven § 8 andre ledd nevner falsifikasjon, fabrikasjon og plagiat (kjent som FFP), samt «andre alvorlige brudd på anerkjente ... av resultater flere ganger som tilsynelatende nye (såkalt selvplagiat) ­ Registrering og lagring av resultater og forskningsmateriale

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Veileder for rapportering til Granskingsutvalget/

 9. Ti tips for å unngå røvertidsskriftene

  endringer være påkrevet før du får publisere. (Blir det påpekt plagiat, slik som i tilfellet med Aftenpostens journalister, bør det ... ikke være tilstrekkelig å skulle gjøre noen endringer ettersom plagiat er helt uakseptabelt.) 10. Vær etter snar. Hva når du innser

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Ti tips for å unngå røvertidsskriftene/

 10. Statusrapport - forskningsetikk i Norge

  For første gang på 20 år er status for forskningsetikk kartlagt i Norge. Nå legges første ... ulike praksisene vi har undersøkt, som hvor mange som vedgår plagiat eller forfalskning av forskningsresultater, og hvilke holdninger

  /Aktuelt/Statusrapport - forskningsetikk i Norge/

 11. Slurv kan bli stemplet som uredelig

  Slurv kan bli stemplet som uredelig Norske forskere risikerer nå at slurv og forglemmelser blir gransket som ... klageutvalg om på vedtaket. Utvalgets medlemmer var usikre på om plagiatet var forsettlig eller grovt uaktsomt, slik lovens definisjon

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Slurv kan bli stemplet som uredelig/

 12. Årets aktiviteter og resultater

  Årets aktiviteter og resultater Våre faste oppgaver, gitt av Kunnskapsdepartementet, fremhever at FEK: ... Jacob Hølen og Torkild Vinther Forskningsetikk, uredelighet, plagiat Innledning til antologien Vitenskapelig (u)redelighet. Cappelen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2016/Årets aktiviteter og resultater/

 13. Uredelig forskning lever videre

  ikke har sett varselet. Men det kan også være snakk om plagiat. Sitatplagiat «Det er mulig å plagiere fra alle deler av og faser ... fastslår at plagiatbegrepet, som inngår i forskningens uredelighetstriangel (falsifisering, fabrikkering, plagiat), på ingen måte

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Uredelig forskning lever videre/

 14. Ny bok om redelighet og uredelighet

  Ny bok om redelighet og uredelighet Hvordan kan vi fremme god vitenskapelig praksis? Hva innebærer det at forskning ... uredelighet dreier seg om FFP: forfalskning, fabrikkering og plagiat. Men det er ikke enighet om hvorvidt uredelighet er noe mer

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Ny bok om redelighet og uredelighet/

 15. Ny bok om redelighet og uredelighet

  Vitenskapelig (u)redelighet Antologi 2016. Redigert av Torkild Vinther, Vidar Enebakk og Jacob Hølen. De ... uredelighet dreier seg om FFP: forfalskning, fabrikkering og plagiat. Men det er ikke enighet om hvorvidt uredelighet er noe mer

  /Aktuelt/Publikasjoner/Ny bok om redelighet og uredelighet/

 16. Etiske brot utan konsekvensar

  tilvisingar. Den andre forskaren ei bok med vitskapeleg uheiderleg plagiat. Frå Universitetet i Oslo kjem ingen tiltak eller sanksjonar ... universitetet sitt rådgjevande organ for forskingsetikk. Den eine plagiatsaka gjeld Nina Witoszek, ein av forskingsleiarane ved Senter

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Etiske brot utan konsekvensar/

 17. «God tro» ikke lenger godt nok

  «God tro» ikke lenger godt nok Forskere skal ikke lenger kunne skylde på manglende kjennskap ... «småskalajuks». –Vil det si at uredelighetssaker er det samme som plagiat og fusk? Eller kan de også omfatte for eksempel samtykke, samfunnsansvar

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/«God tro» ikke lenger godt nok/

 18. Leder: Akademisk rundvask

  Leder: Akademisk rundvask Det er på tide å riste tepper og hente fram både grønnsåpe og lut ... (UiO) så langt i år. I den ene saken konkluderte utvalget med plagiat, i den andre med kritikkverdig mangel på kildehenvisninger

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Leder: Akademisk rundvask/

 19. Mistenker mørketall på plagiat

  Mistenker mørketall på plagiat Plagiat. Forskningsetisk komitéleder og professor Bjørn Hvinden sier ... Mistenker mørketall på plagiat Plagiat. Forskningsetisk komitéleder og professor Bjørn Hvinden sier i et intervju med nettavisen

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Mistenker mørketall på plagiat/

 20. Hvordan behandle de verste i klassen?

  Hvordan behandle de verste i klassen? Hva er plagiering? Hva kan man gjøre med det? Against Plagiarism er en svært ... et synspunkt man kan stille spørsmål ved. Elektronisk plagiatavsløring Bruk av tekstgjenkjennelsesprogrammet «Cross Check», som

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/Hvordan behandle de verste i klassen?/

 21. Årets aktiviteter og resultater

  Tema Kanal Hva er plagiat i forskning? Torkild Vinther, Vidar Enebakk, Helene Ingierd Debatt om plagiatbegreper i forskning. Morgenbladet ... «medforfatterdskap» løftet fram som sentralt i arbeidet med å forebygge plagiat og andre former for uredelighet. I arbeidet med revisjonen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årets aktiviteter og resultater/

 22. Vedrørende henvendelse om etisk vurdering av visse forhold i konsekvensutgreiing av deponering av gruveavfall (Saksnr. 2015/478)

  Vedrørende henvendelse om etisk vurdering av visse forhold i konsekvensutgreiing av deponering av gruveavfall ... forskningsetiske aspekter. Dels handler det om påstander om plagiat og mangelfull henvisning, dels om påstander om slett forskningsarbeid

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vedrørende henvendelse om etisk vurdering av visse forhold i konsekvensutgreiing av deponering av gruveavfall (Saksnr. 2015/478)/

 23. Vinther (2015)

  Vinther, Torkild (2015). "Skjønnsutøvelse i stadfesting av plagiat". I: Hallvard Fossheim & Helene Ingierd (red.) Etisk skjønn ... no/etisk-skjonn-i-forskning/skjonnsutovelse-i-stadfesting-av-plagiat

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Vinther (2015)/

 24. Gråsoner i akademisk siteringspraksis

  inkludere en kildehenvisning. Spinat som viktig kilde for jern Plagiat eller bare lat? Det enkle er ikke alltid det beste Ærlighet ... vanligste, og forsøke å vise noen av konsekvensene av dem. Plagiat eller bare lat? Jeg kan naturligvis velge å la setningen stå

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Redelighet og kollegialitet/Gråsoner i akademisk siteringspraksis/

 25. Referat fra møte i NEM 20.10.2015

  Referat fra møte i NEM 20.10.2015 Møte i NEM, tirsdag 20.10.2015, kl. 10:00 ‑ 15:00 i Kongens gate 14. ... vitenskapelig praksis, typisk forfalskning, falsifikasjon og plagiat. Bruusgaard og Hølen får fullmakt til å sluttføre arbeidet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 20.10.2015/

 26. Fotnoter og forskningsetikk i humsam-fagene

  Fotnoter og forskningsetikk i humsam-fagene Plagiat og forskningsjuks har ført til en rekke skandaleoppslag i senere år, og sanksjonene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/Fotnoter og forskningsetikk i humsam-fagene/

 27. Møte i NENT 19. januar 2015

  Møte i NENT 19. januar 2015 Til stede: Lise Øvreås, Øyvind Mikkelsen, Gunnar Hartvigsen, Ernst ... for Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Plagiat Forskeren har ansvar for å respektere andres forskningsresultater

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NENT-referater/Møte i NENT 19. januar 2015/

 28. Kan språket avsløre fusk i forskning?

  Kan språket avsløre fusk i forskning? Har forskningsjuksere enn spesiell måte å skrive ... å skjule strategisk kildeforvrengning og enkelte former for plagiat er å bevisst oppgi feilaktige eller ufullstendige kildehenvisninger

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Kan språket avsløre fusk i forskning?/

 29. Høringsuttalelse fra De nasjonale forskningsetiske komiteene til Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i forskningsetikkloven

  «uredelighetsnormen» og «plagiatnormen», og brudd med disse skal angivelig merkes med «uredelighetstempel» og «plagiatstempel» (s. 56–58). ... retningslinjer inneholder imidlertid ikke normer for uredelighet og plagiat, men snarere henvisninger til brudd med redelighetsnormer eller

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringsuttalelse fra De nasjonale forskningsetiske komiteene til Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i forskningsetikkloven/

 30. Hva er etisk skjønn i forskning?

  Hva er etisk skjønn i forskning? - Vi er avhengige av skjønn i det meste vi foretar oss. Ikke bare hjertekirurgi ... forskningsresultater? Hvordan bruke skjønn for å stadfeste plagiat i forskning? Slike vurderinger krever skjønn. For å kunne gjøre

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Hva er etisk skjønn i forskning?/

 31. Lei av uklare tilbaketrekkinger

  Lei av uklare tilbaketrekkinger «Denne artikkelen har blitt trukket tilbake av forfatterne, på grunn av ... av tilbaketrekking i tidsskriftets historie. Én på grunn av plagiat i 2005, og to i 2006 på grunn av forfalskede data, i forbindelse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-3/Lei av uklare tilbaketrekkinger/

 32. Debatt: Hva er plagiat i forskning?

  Debatt: Hva er plagiat i forskning? Plagiatbegrepet i forskningsetikken har sin egen begrunnelse og må ikke likestilles med ... med «plagiat» innenfor andre områder, skriver Helene Ingierd, Torkild Vinther og Vidar Enebakk i et innlegg i Morgenbladet. Innlegg

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Debatt: Hva er plagiat i forskning?/

 33. Granskingsutvalget: Ikke plagiat

  Granskingsutvalget: Ikke plagiat Det foreligger ikke alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis, og dermed ingen vitenskapelig ... Dette er konklusjonen til Granskingsutvalget i en sak om mulig plagiat i forskning ved NLA Høgskolen AS. Institusjonen får kritikk

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Granskingsutvalget: Ikke plagiat/

 34. Uttalelse i sak om mulig vitenskapelig uredelighet ved NLA Høgskolen AS

  Høgskolen AS har opptrådt vitenskapelig uredelig i form av plagiat og brudd på god henvisningsskikk. Saken ble behandlet ved NLA ... institusjon om brudd på forskningsetiske retningslinjer i form av plagiat, brudd på god henvisningsskikk og ukollegial oppførsel. NLA

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse i sak om mulig vitenskapelig uredelighet ved NLA Høgskolen AS/

 35. Referat NESH-møte 27. mai 2014

  Referat NESH-møte 27. mai 2014   Møtet fant sted i Kongens gate 14, Oslo, kl 10:00-16:30 Til stede: ... delvis som definisjoner av de grunnleggende begrepene, som ”plagiat” og ”uredelighet”, som et grunnlag for de lokale institusjonenes

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat NESH-møte 27. mai 2014/

 36. Forfatteren som lever av plagiat

  Forfatteren som lever av plagiat Forfatteren som lever av plagiat En amerikaner, med pseudonymet Ed Dante, tjener sine penger

  /Aktuelt/Nyheter/Forfatteren som lever av plagiat/

 37. Nytt nummer av Forskningsetikk: Datadeling

  Nytt nummer av Forskningsetikk: Datadeling Kunnskapsdeling er tema i årets andre nummer av Forskningsetikk. Kan ... insentivstrukturen ”Den barmhjertige samaritan” Debatt: Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig? Hvordan kan du vite om noe

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk: Datadeling/

 38. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre og mer spennende forskning. ... instrumentene her i Norden, særlig gjelder dette definisjonen av plagiat, avslutter Lunde.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 39. Årsrapport 2013

  Årsrapport 2013 Årsrapporten følger krav angitt i Forskrift om behandling av etikk og redelighet ... september, med temaene registerforskning/biobankforskning, plagiat og internettforskning. Workshop-delen av forumet var viet innspill

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2013/

 40. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 22.1.2014

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi ... Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi; Big Data, plagiat; forskningsetikk i utdanningen; overvåkningsteknolgi; forholdet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NENT-referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 22.1.2014/

 41. Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat

  2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat - Personopplysningsloven er en forskningsvennlig lov, sier ... bolkene): Internettforskning Registerforskning/biobankforskning Plagiat Juridiske rammer, muligheter og begrensninger for internettforskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat/

 42. Nytt nummer av Forskningsetikk

  Nytt nummer av Forskningsetikk Kunnskapsdeling er tema i årets andre nummer av Forskningsetikk. Datadeling ved samarbeid ... insentivstrukturen ”Den barmhjertige samaritan” Debatt: Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig? Hvordan kan du vite om noe

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 43. Hvordan kan du vite om noe er sant?

  Hvordan kan du vite om noe er sant? Veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter, ledere, konsulenter ... etikk. Her var det mye mer å ta tak i. Han har fokusert på plagiat, juks og fusk blant forskere, og med rette snakker han om utfordringer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Hvordan kan du vite om noe er sant?/

 44. Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig?

  Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig? Plagiat er å kopiere tanker og tekst fra andre og utgi det som sitt eget. Det er ... tatt i plagiat, ikke benekter dette, men bare søker å finne unnskyldninger. To saker          De to store plagiatsakene Granskingsutvalget

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig?/

 45. Brasil–Norge

  Brasil–Norge Nei, det gjelder ikke fotballkamp denne gangen. Vi snakker om en helt annen kamp, det gjelder faktisk ikke ... forskning av beste kvalitet. Fra tid til annen hører vi om plagiat og uredelighetssaker som tyder på at noen velger snarveier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Brasil–Norge/

 46. Program Forskningsetisk forum 2013

  11:50: Spørsmål og diskusjon 12:10: Lunsj 12:45: Plagiat Hvordan definere plagiat? Hvor går grensen mellom plagiering og dårlig henvisningsskikk ... noe er plagiat? 12:45: Plagiatbegrepet – i spennet mellom forskningsetikk og juss, Ole-Andreas Rognstad, UiO 13:05: Plagiat: Plagsom

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Program Forskningsetisk forum 2013/

 47. Presenterte forskningsetiske problemstillinger på global konferanse

  at deres egne institusjoner i stor grad satser på plagiatkontrollprogrammer (i tillegg til undervisning) som en løsning for å ... bidratt til en uheldig juridifisering av vitenskapsmoralen. Har plagiat blitt omdefinert fra å være et alvorlig forskningsetisk normbrudd

  /Aktuelt/Nyheter/Presenterte forskningsetiske problemstillinger på global konferanse/

 48. Rapport fra sakkyndig utvalg angående forståelse av begrepet "plagiat"

  Rapport fra sakkyndig utvalg angående forståelse av begrepet "plagiat" I forbindelse med sak om plagiering ved BI ble det nedsatt ... nærmere redegjøre for uredelighetsnormens "objektive side", plagiatbegrepet. Rapport fra sakkyndig utvalg av 27. mai 2011

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Uttalelser/Rapport fra sakkyndig utvalg angående forståelse av begrepet "plagiat"/

 49. Plagiering, men ikke vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling

  Plagiering, men ikke vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling Et særskilt klageutvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet ... Granskingsutvalget og klageutvalget er enige om at det foreligger plagiat i avhandlingen, men vurderingene av om forskeren har handlet

  /Aktuelt/Nyheter/Plagiering, men ikke vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling/

 50. Referat fra møte i NEM 5.september 2012

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, 5.september 2012 Referat ... forskningsetiske komiteer (FEK), deriblant foresåtende møter om plagiat, stråling og etikk i phd-utdanningen. FEK jobber for tiden

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 5.september 2012 /