Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Mistenker mørketall på plagiat

  Mistenker mørketall på plagiat Plagiat. Forskningsetisk komitéleder og professor Bjørn Hvinden sier ... Mistenker mørketall på plagiat Plagiat. Forskningsetisk komitéleder og professor Bjørn Hvinden sier i et intervju med nettavisen

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Mistenker mørketall på plagiat/

 2. Granskingsutvalget: Ikke plagiat

  Granskingsutvalget: Ikke plagiat Det foreligger ikke alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis, og dermed ingen vitenskapelig ... Dette er konklusjonen til Granskingsutvalget i en sak om mulig plagiat i forskning ved NLA Høgskolen AS. Institusjonen får kritikk

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Granskingsutvalget: Ikke plagiat/

 3. Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig?

  Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig? Plagiat er å kopiere tanker og tekst fra andre og utgi det som sitt eget. Det er ... tatt i plagiat, ikke benekter dette, men bare søker å finne unnskyldninger. To saker          De to store plagiatsakene Granskingsutvalget

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig?/

 4. Forfatteren som lever av plagiat

  Forfatteren som lever av plagiat Forfatteren som lever av plagiat En amerikaner, med pseudonymet Ed Dante, tjener sine penger

  /Aktuelt/Nyheter/Forfatteren som lever av plagiat/

 5. Forfatteren som lever av plagiat

  Forfatteren som lever av plagiat En amerikaner, med pseudonymet Ed Dante, tjener sine penger på studenter som ikke greier levere

  /Aktuelt/Nyheter/Forfatteren som lever av plagiat/

 6. Debatt: Hva er plagiat i forskning?

  Debatt: Hva er plagiat i forskning? Plagiatbegrepet i forskningsetikken har sin egen begrunnelse og må ikke likestilles med ... med «plagiat» innenfor andre områder, skriver Helene Ingierd, Torkild Vinther og Vidar Enebakk i et innlegg i Morgenbladet. Innlegg

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Debatt: Hva er plagiat i forskning?/

 7. Rapport fra sakkyndig utvalg angående forståelse av begrepet "plagiat"

  Rapport fra sakkyndig utvalg angående forståelse av begrepet "plagiat" I forbindelse med sak om plagiering ved BI ble det nedsatt ... nærmere redegjøre for uredelighetsnormens "objektive side", plagiatbegrepet. Rapport fra sakkyndig utvalg av 27. mai 2011

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Uttalelser/Rapport fra sakkyndig utvalg angående forståelse av begrepet "plagiat"/

 8. Seminar om plagiat - Forholdet mellom forskningsetikk og opphavsrett

  Seminar: Plagiat. Forholdet mellom forskningsetikk og opphavsrett Ole Andreas Rognstand og Ragnvald Kalleberg diskuterer plagiat ... innledningene Kalleberg vil drøfte plagiat og plagiering i et forskningsetisk perspektiv. Plagiat består i å overta andres ideer og

  /Aktuelt/Nyheter/Seminar om plagiat - Forholdet mellom forskningsetikk og opphavsrett /

 9. Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat

  2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat - Personopplysningsloven er en forskningsvennlig lov, sier ... bolkene): Internettforskning Registerforskning/biobankforskning Plagiat Juridiske rammer, muligheter og begrensninger for internettforskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat/

 10. Vinther (2015)

  Vinther, Torkild (2015). "Skjønnsutøvelse i stadfesting av plagiat". I: Hallvard Fossheim & Helene Ingierd (red.) Etisk skjønn ... no/etisk-skjonn-i-forskning/skjonnsutovelse-i-stadfesting-av-plagiat

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Vinther (2015)/

 11. Forskningsetikk i Kroatia

  side 23). Hun forteller at de ønsket i prosjektet å studere plagiat i vitenskapelige artikler i det medisinske tidsskriftet Croatian ... ut noe om forskeres holdning til plagiat, se sammenheng mellom holdning og forekomst av plagiat og til sist utvikle software (PDS)

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2009-3-4/Forskningsetikk i Kroatia/

 12. Uttalelse i sak om mulig vitenskapelig uredelighet ved NLA Høgskolen AS

  Høgskolen AS har opptrådt vitenskapelig uredelig i form av plagiat og brudd på god henvisningsskikk. Saken ble behandlet ved NLA ... institusjon om brudd på forskningsetiske retningslinjer i form av plagiat, brudd på god henvisningsskikk og ukollegial oppførsel. NLA

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse i sak om mulig vitenskapelig uredelighet ved NLA Høgskolen AS/

 13. Presseklipp - uke 1 og 2

  Psykologtidsskriftet kjørte nærmere 1000 artikler gjennom et plagiatkontrollprogram. - Norske forskere slurver med referansene, mener pedagogikkprofessor ... og utland. «Plagiatkontrollen» Psykologtidsskriftet kjørte nærmere 1000 artikler gjennom et plagiatkontrollprogram. Er det vi ikke

  /Aktuelt/Ukens presseklipp/Presseklipp - uke 1 og 2/

 14. Sak om plagiering i doktoravhandling

  i avhandlingen ikke innebar plagiat, mindretallet mente det forekom en rekke tilfelle av plagiat i avhandlingen. Rektor på BI ... av et ”ad hoc-utvalg” som utredet prinsipielle sider ved plagiatbegrepet, deretter har to av disse tre gitt uttalelse om i alt 175

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Sak om plagiering i doktoravhandling/

 15. Program Forskningsetisk forum 2013

  11:50: Spørsmål og diskusjon 12:10: Lunsj 12:45: Plagiat Hvordan definere plagiat? Hvor går grensen mellom plagiering og dårlig henvisningsskikk ... noe er plagiat? 12:45: Plagiatbegrepet – i spennet mellom forskningsetikk og juss, Ole-Andreas Rognstad, UiO 13:05: Plagiat: Plagsom

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Program Forskningsetisk forum 2013/

 16. Presseklipp uke 37

  liste over tilbaketrukkede artikler er doblet på tre år. Hva er plagiat i forskning? Og blir forskere fordervet av å samarbeide med ... Hva er plagiat i forskning? Plagiatbegrepet i forskningsetikken har sin egen begrunnelse og må ikke likestilles med «plagiat» innenfor

  /Aktuelt/Ukens presseklipp/Presseklipp uke 37/

 17. Plagiering, men ikke vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling

  Plagiering, men ikke vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling Et særskilt klageutvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet ... Granskingsutvalget og klageutvalget er enige om at det foreligger plagiat i avhandlingen, men vurderingene av om forskeren har handlet

  /Aktuelt/Nyheter/Plagiering, men ikke vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling/

 18. Plagiering i doktoravhandling

  avhandlingen ikke innebar plagiat. Mindretallet mente derimot at det forekom en rekke tilfelle av plagiat i avhandlingen. Rektor ... av det offentlige Granskningsutvalget for 175 tilfeller av plagiat og vitenskapelig uredelighet, i forbindelse BI-doktor jukset

  /Aktuelt/Nyheter/Plagiering i doktoravhandling/

 19. Forskningsetikk i uken som gikk - uke 12

  12 NTNU forsvarer oljeforskningen, UiS-forsker får refs for plagiat og svenskene utreder registerforskningen. Hver uke gir vi deg ... petroleumsforskning er etisk og miljømessig forsvarlig. Fra Forskerforum Plagiat-refs til UiS-forsker Styret ved Universitetet i Stavanger gir

  /Aktuelt/Ukens presseklipp/Forskningsetikk i uken som gikk - uke 12/

 20. Presseklipp uke 35

  kirurg anklaget for forskningsfusk. Plagiatdebatten fortsetter: Er forskningsetikkens plagiatbegrep vanskelig og uklart? Få med deg ... forskning.no. Les også: Why Replication Matters. Uklart plagiatbegrep - Er det egentlig så farlig å plagiere? Svaret beror naturligvis

  /Aktuelt/Ukens presseklipp/Presseklipp uke 35/

 21. Presseklipp uke 36

  Presseklipp uke 36 Witoszek-saken: Plagiat, men er det uredelighet, arbeidsuhell eller bare tull? Etikkstrid rundt NTNUs forskerreise ... forskningsleder ved Senter for utvikling og miljø, har begått plagiat. Den profilerte samfunnsdebattanten mener det hele dreier seg

  /Aktuelt/Ukens presseklipp/Presseklipp uke 36/

 22. Presseklipp uke 34

  Presseklipp uke 34 Plagiat: NESH-leder mistenker mørketall. Professor vil ha mer fokus på phd-plagiat. Masterstudent fikk annullert ... fra forskningsetikkens verden. Mistenker mørketall på plagiat Plagiat. Forskningsetisk komitéleder og professor Bjørn Hvinden

  /Aktuelt/Ukens presseklipp/Presseklipp uke 34/

 23. Presseklipp uke 33

  Presseklipp uke 33 Plagiat i forskning er tema både i Morgenbladet og Aftenposten denne uken. Og hvor mange forskere trengs egentlig ... Også forskere har problemer med grensen mellom inspirasjon og plagiat, skriver Morgenbladet. Kronikk: Å skrive selv eller skrive

  /Aktuelt/Ukens presseklipp/Presseklipp uke 33/

 24. Forskningsetikk i nyhetsbildet

  Det har vært mange oppslag ( høsten 2011) om den påståtte plagiatsaken ved Høgskolen i Oslo og Akershus i forbindelse med at Granskingsutvalget ... desember sto en lengre artikkel i Dagens næringsliv : Bitter plagiatstrid på BI. Det skal leveres en ferdig rapport fra Granskingsutvalget

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Forskningsetikk i nyhetsbildet/

 25. Presseklipp uke 34

  enn 80 artikler. Debatten om plagiat i forskning og journalistikk fortsetter. Men hva er plagiat og hva er "inspirasjon"? Få med ... Publiseringsetikk Forutsetningen for at en tekst kan stemples som plagiat, må vel være at tekstens sjanger, og sammenhengen den står

  /Aktuelt/Ukens presseklipp/Presseklipp uke 34/