Hopp til innhold

Meny

Mente du: kvalitativ metode
  1. Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

    Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB) Vi har nå lagt til nye diskusjonseksempler i FBIB, ... refleksjon og diskusjon om forskningsetiske spørsmål. Kvantitativ metode: berekning av manglande verdiar Humant biologisk materiale

    /Aktuelt/Nyheter/Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)/

  2. Statistikklovutvalget understreker behovet for faglig uavhengighet i SSB

    i statistikkproduksjonen, herunder valg av datagrunnlag og metoder samt når og hvordan resultatene formidles. Det samme gjelder ... statistikken fikk i annen halvdel av 1800-tallet preg av å være en kvantitativ vitenskap for å beskrive ulike samfunnsforhold. Statistikken

    /Aktuelt/Nyheter/2018/Statistikklovutvalget understreker behovet for faglig uavhengighet i SSB/