Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken ... forskningsprosjekter. Hvem har ansvaret da? Oppdateringen av NESHs internettretningslinjer var en urovekkende lang og vanskelig prosess, forklarte

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 2. Ny veileder for internettforskning

  La frem ny veileder: - Er internett som et torg, eller heller en kafé? Forskningsetikken på nett er den samme som ellers, men ... la frem ny veileder for internettforskning. - Forskningsetikken er den samme for forskning på internett som ellers, påpekte Elisabeth

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Ny veileder for internettforskning/

 3. Ny bok om redelighet og uredelighet

  Ny bok om redelighet og uredelighet Hvordan kan vi fremme god vitenskapelig praksis? Hva innebærer det ... Vitenskapelig (u)redelighet, som kan lastes ned gratis på internett. Tekstsamlingen inneholder bidrag fra flere forskere som representerer

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Ny bok om redelighet og uredelighet/

 4. La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere

  La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere Forkastelig og uetisk, mener kritikerne. Offentlig tilgjengelig ... utviklingen av NESHs Etiske retningslinjer for forskning på Internett og mener argumentet til Kirkegaard ikke holder. – Dette handler

  /Aktuelt/Nyheter/2016/La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere/

 5. Årsrapport 2015

  Årsrapport 2015 Også i 2015 har FEK i høy grad bidratt til å oppfylle målsetningen om ... forskningens samfunnsansvar vitenskapelig uredelighet big data/internettforskning proporsjonalitetsvurdering og akseptabel risiko Disse

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Årsrapport 2015/

 6. Dette skaper etisk hodebry for forskerne i 2016

  påpeker Ingierd. 3. Internett og ekstremisme Forskning på ekstremisme og terrorisme, som ofte skjer via internett, er blant de etisk ... forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). – Internettforskning er utfordrende i seg selv, ikke minst når det gjelder

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Dette skaper etisk hodebry for forskerne i 2016/

 7. Høringssvar, forskningsetiske retningslinjer for NENT, NESH og Internettforskning

  Høringssvar, forskningsetiske retningslinjer for NENT, NESH og Internettforskning Her legger vi ut alle høringssvar til reviderte forskningsetiske ... og NESH (inkludert Etiske rentningslinjer for forskning på Internett). Det er kommet inn svar fra institusjoner, grupper og enkeltpersoner

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Høringssvar, forskningsetiske retningslinjer for NENT, NESH og Internettforskning/

 8. Debatt: Hva er plagiat i forskning?

  Debatt: Hva er plagiat i forskning? Plagiatbegrepet i forskningsetikken har sin egen begrunnelse og må ikke ... eller har hentet stoffet fra andre steder, for eksempel fra Internett. Forskere skal med andre ord praktisere god henvisningsskikk

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Debatt: Hva er plagiat i forskning?/

 9. Forskningsetiske retningslinjer ute på høring

  Forskningsetiske retningslinjer ute på høring Retningslinjene skal være gode verktøy ... juss og teologi (NESH) etiske retningslinjer for forskning på Internett (NESH) Retningslinjene omhandler standarder for god forskningspraksis

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Forskningsetiske retningslinjer ute på høring/

 10. Kronikk: Forskerne ser deg

  kronikken. Kronikk publisert på forskning.no, 28.3.2015 På Internett produserer og deler vi informasjon om våre liv som aldri før ... dem man forsker på? Dette er viktige etiske spørsmål i internettforskning, et relativt nytt felt i hurtig utvikling. Svarene på

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Kronikk: Forskerne ser deg/

 11. Ny bok: Internet Research Ethics

  Ny bok: Internet Research Ethics Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis. Antologien Internet ... etiske dilemmaer vi møter ved forskning på og med Internett. Internettboka 26. mars ble Internet Research Ethics lansert på et

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny bok: Internet Research Ethics/

 12. Internettforskning – hva er rett på nett?

  Internettforskning – hva er rett på nett? Hvilken rolle spille forskningsetikk på Internett hvor sosiale identiteter er flytende ... publisert på forskning.no, 24.3.2015 Er du på Internett når du er på Internett? Det er i så fall ikke like opplagt for forskere

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Internettforskning – hva er rett på nett?/

 13. Big data utfordrer krav til anonymisering

  står det i de nye etiske retningslinjene for forskning på Internett. – Det hviler et stort ansvar på forskerne, som må erkjenne ... De nasjonale forskningsetiske komiteene med en bok om internettforskning, på Cappelen Damm. Helene Ingierd, sekretariatsleder for

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Big data utfordrer krav til anonymisering/

 14. Nye etiske retningslinjer for forskning på Internett

  Oppdaterer retningslinjene for Internettforskning Ulike tilnærminger til Internett reiser vidt forskjellige etiske spørsmål for ... knyttet til Internett. Nærmere bestemt gjelder dette forskning på Internett som struktur og teknologi, bruken av Internett som redskap

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Nye etiske retningslinjer for forskning på Internett/

 15. Registerforskning – gullgruve med utfordringer

  Registerforskning – gullgruve med utfordringer Norge er i en særstilling med sine detaljerte og grundige registre ... Den nye forordningen har til hensikt å være mer tilpasset Internett, Big data, og andre tekniske nyvinninger de siste 15-20 årene

  /Aktuelt/Nyheter/Registerforskning – gullgruve med utfordringer/

 16. Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner - Barn er eksperter på eget liv. Derfor bør de inkluderes i ... og barns bruk av internett. "Når så du porno sist - og hva følte du da?" Forskning på barns bruk av Internett Elisabeth Staksrud

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 17. Det er ikke størrelsen det kommer an på

  dag legger vi igjen en masse digitale spor: gjennom bruk av internett og mobiltelefoner, kredittkorttransaksjoner og passering av ... mulig. Hva slags data er det for eksempel OK å samle inn fra Internett uten å spørre avsenderen om lov? - Et viktig prinsipp er hvilket

  /Aktuelt/Nyheter/Det er ikke størrelsen det kommer an på/

 18. Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden

  Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden Foreldre overvurderer de personlige fordelene og undervurderer ... enkelte vil dermed få muligheten til å sitte hjemme og via Internett sette seg nærmere inn i hva han eller hun har samtykket til

  /Aktuelt/Nyheter/Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden/

 19. Nytt nummer av Forskningsetikk

  første utgave er et temanummer med høyaktuelt stoff: Internett-forskning og etiske dilemma, sier redaktør Lise Ekern. Komiteene ... Regelverket for Internett-forskning: Ikke akkurat krystallklart Et annet privatliv Blogg og private tekster på Internett - ikke til

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 20. Lange linjer for forskningsetikken

  Lange linjer for forskningsetikken Forskningsmeldingen: Bio- og nanoteknologi, genetikk, urfolksrelaterte temaer, ... genetikk, urfolksrelaterte temaer, forskning på sosiale medier og Internett fremheves som områder der forskningsetikk er spesielt viktig

  /Aktuelt/Nyheter/Lange linjer for forskningsetikken/

 21. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  Internettforskning: Etikk - juss ... Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer En ny relasjonell identitet, flytende grenser mellom offentlig og privat ... da NSD, NENT og NESH inviterte til dagskonferanse om Internettforskning 7. februar.

  /Aktuelt/Nyheter/Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 22. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer En ny relasjonell identitet, flytende grenser mellom offentlig og privat ... dagskonferanse om Internettforskning 7. februar. Hvilke muligheter og utfordringer ligger i å bruke data samlet inn på internett? - Norske

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 23. Nettforskning og 22. juli

  Internettforskning og 22. juli Hvordan ivareta anonymitet og personvern når det går et uklart skille mellom offentlig og privat ... 22. juli 2011 er den første store katastrofen i Norge hvor internett har vært den sentrale formidlingskanalen for berørte, myndighetene

  /Aktuelt/Nyheter/Nettforskning og 22. juli/

 24. Referat fra idédugnader

  Referat fra idédugnader Her finner du oppsummering fra idédugnaden i grupper fra Forskningsetisk forum ... Forskningsetisk forum prioritere først? Undervisningsformer Internett Open access Personvern Veilederrollen Oppdragsforskning Etiske

  /Aktuelt/Nyheter/Referat fra idédugnader /

 25. Pandemidebatten er ikke død

  Pandemidebatten er ikke død Vel 50 personer hadde møtt fram på Litteraturhuset for å ... All kommunikasjon til myndighetene fra FHI er nå lagt ut på internett, og viser FHIs råd underveis i pandemiens forløp. Lærte: Informasjonen

  /Aktuelt/Nyheter/Pandemidebatten er ikke død/