Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Årets aktiviteter

  Ny og revidert utgave av Forskningsetisk veileder for internettforskning (NESH) I 2019 lanserte NESH en ny og revidert utgave av ... av Forskningsetisk veileder for internettforskning. Veilederen utfyller og viser til NESHs Forskningsetiske retningslinjer for

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/Årets aktiviteter/

 2. Årsrapport 2019

  Årsrapport 2019 Her finner du en forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du kan også ... og forskningsetikk, som «Forskningsetisk veileder for internettforskning» (NESH 2019) og «Forskningsetisk betenkning om kunstig

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/

 3. Forskeren som ble igjen i kulden

  Forskeren som ble igjen i kulden Selv etter at den kalde krigen var slutt, kjempet biologen Jakob Segal med nebb og klør ... KGB-offiseren Vladimir Putin, og desinformatørene har med internett og sosiale medier fått verktøy deres forgjengere bare kunne

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Forskeren som ble igjen i kulden/

 4. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  Forskningsetisk veileder for internettforskning Utgitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora ... den bygger på NESHs Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2003). Formålet med veilederen er å gi hjelp til forskningsetisk

  /Aktuelt/Publikasjoner/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 5. Høringsuttalelse om NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

  Høringsuttalelse til NOU 2018:7 Statistikklovutvalget Her er De nasjonale forskningsetiske komiteenes ... denne sammenheng er NESH forskningsetiske Veileder for Internettforskning (2004), som revideres i disse dager. Forslaget fra Statistikklovutvalget

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringsuttalelse om NOU 2018:7 Statistikklovutvalget/

 6. Referat fra møte i NESH 13. juni 2019

  Referat fra møte i NESH 13. juni 2019 Tid: 09:30 -16:30 Sted: Trondheim Tilstede: Elisabeth Staksrud ... henvendelsen.   7. Veileder for internettforskning (norsk og engelsk)  NESHs «Veileder for internettforskning» foreligger i ny utgave

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 13. juni 2019/

 7. Ingen veit kva forsking er

  Ingen veit kva forsking er Det finnast ingen norsk definisjon av forsking som det er brei semje om i forskarsamfunnet. ... press frå aktørar som spreier store mengder desinformasjon på internett. «Det er uakseptabelt å kalle noko for forsking dersom det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Ingen veit kva forsking er/

 8. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken ... forskningsprosjekter. Hvem har ansvaret da? Oppdateringen av NESHs internettretningslinjer var en urovekkende lang og vanskelig prosess, forklarte

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 9. Årets aktiviteter

  Årets aktiviteter og resultater Virksomhetsleders overordnede vurdering er at FEK i høy grad ... helseforskningslovens formål og virkeområde (NEM) Veileder om forskning på internett (NESH) (oppdatert utgave) Veileder om framgangsmåten ved funn

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Årets aktiviteter/

 10. Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme

  Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme (2018/113) Den nasjonale forskningsetiske komité ... Relevant i denne sammenheng er også NESHs nye Veileder for internettforskning (2018, kommer), samt vurderinger i liknende saker og tidligere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme/

 11. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  framgangs­måten når det gjelder å informere om pågående forskning på internett, og hvordan kan forskeren sikre at de man forsker på, ikke ... Ny veileder for internettforskning NESH ga i høst ut en ny forskningsetisk veileder for internettforskning, som erstatter tidligere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 12. Referat møte i NEM 21. juni, 2018

  Referat fra møte i NEM 21. juni, 2018 Sted: Kongensgt. 14, Oslo. Tid: kl 10.30-15.30 Til stede: Grete Dyb; Thorleiv ... med ferdigstillingen av «Forskningsetisk veileder for Internettforskning» på NESH-møte 1. mars 2018 ble det konkludert at mange

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 21. juni, 2018/

 13. Tror Bitcoin-tekonologi kan skape revolusjon

  hindre. Jeg tror vi lever i en tid som kan sammenlignes med internettets første fase. van Rossum mener det er en trend at folk som ... Tilsvarende mener Frøystad at dagens løsninger for mikrobetaling på internett er fullt brukbare i stedet for å etablere en egen blokkjedeøkonomi

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Tror Bitcoin-tekonologi kan skape revolusjon/

 14. Sett og hørt

  Sett og hørt Mister finansiering etter mobbesak En kvinnelig toppforsker som tidligere var ansatt ved Institute of Cancer ... lanserte omtrent samtidig Forskningsetisk veileder for internettforskning. Produktene kan lastes ned på www.etikkom.no.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Sett og hørt/

 15. Referat fra NESH-møte 14.09.2018

  Referat fra NESH-møte 14.09.2018 Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo. Dato: Fredag ... for 2019 ble flyttet til sak 8.   3. NESH veileder for internettforskning Vidar og Elisabeth redegjorde for innspurten på arbeidet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 14.09.2018/

 16. Ny veileder for internettforskning

  La frem ny veileder: - Er internett som et torg, eller heller en kafé? Forskningsetikken på nett er den samme som ellers, men ... la frem ny veileder for internettforskning. - Forskningsetikken er den samme for forskning på internett som ellers, påpekte Elisabeth

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Ny veileder for internettforskning/

 17. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  Forskningsetisk veileder for internettforskning Veileder for internettforskning fra Den nasjonale forskningsetiske komité for ... den bygger på NESHs Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2003). [1] Formålet med veilederen er å gi hjelp til forskningsetisk

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 18. Referat fra NESH-møte 07.06.2018

  Referat fra NESH-møte 07.06.2018 Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Oslo. Til stede: Elisabeth Staksrud ... videre saksgang intern i FEK.  5. NESHs Veileder for Internettforskning NESH drøftet utkast til veileder og konkluderte med at

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 07.06.2018/

 19. Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi

  - Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi En kjemiker, en traumeforsker og en medieforsker ... nå har vi oversikt over problemstillinger ved forskning på internett så kommer det noe nytt. Vi opplever også på en ny måte at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi/

 20. Offentlig finansiert forskning til salgs

  Offentlig finansiert forskning til salgs Publisere eller patentere? Forske på det som trengs, eller det som ... Årdal. – Hvem som helst kan starte en datamaskin, koble seg på internett, og programmere. Å utvikle legemidler tar 10-15 år, og det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Offentlig finansiert forskning til salgs/

 21. Årets aktiviteter og resultater

  helseforskningsloven, forskning på skjeletter og forskning på internett. Bladet fikk i mai ny redaktør. Ida Irene Bergstrøm fungerer ... miljøer, og disse har vært på høring. NESHs Veileder for Internettforskning ble ferdigbehandlet av NESH på møte 30. november 2017

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2017/Årets aktiviteter og resultater/

 22. Forskningsetisk forum 2018

  Tema for årets forum var GDPR og personvern, og opplæringsansvar. Her finner du program og tilgjengelige ... Elisabeth Staksrud (UiO, NESH): Forskningsetisk veileder for Internettforskning 14:15-14:30 Kaffepause Del 3: Institusjonenes ansvar for

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Forskningsetisk forum 2018/

 23. Samlet blod for fremtiden

  Samlet blod for fremtiden Den verste epidemien menneskeheten har sett inspirerte en global innsamlingsaksjon – av blod. ... rasisme – der urfolk ble ansett som levninger fra fortiden. Da internett bredte om seg, spredtes også forståelsen om hva som hadde

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/Samlet blod for fremtiden/

 24. Referat NESH 01 03 2018

  Referat fra NESH-møte 01.03.2018 Sted: KS Agenda, Vika, Oslo Dato: Torsdag 1. mars 2018, kl. 09:00-15:00 ... uredelighetssaker ved institusjonene og i GRU. 6. Veileder for Internettforskning Elisabeth orienterte kort om arbeidet med veilederen.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat NESH 01 03 2018/

 25. Referat fra NESH-møte 28.11.2017

  Referat fra NESH-møte 28.11.2017 Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo Dato: ... forskningsformidling. • Arbeidet med NESHs veileder for internettforskning er nesten ferdig og vil blir presentert av Elisabeth Staksrud

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 28.11.2017/