Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe

  ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. ... fall på hvilke måter?  Les også: Internettbrukere og internettforskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe/

 2. Bioteknologi og genteknologi

  Bioteknologi og genteknologi Utviklingen og forskningen innen moderne bioteknologi og genteknologi spenner over ... økt tilbud av selvtester markedsført for eksempel gjennom Internett, hvor en ikke har noe tilbud om genetisk veiledning og oppfølging

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Bioteknologi og genteknologi/

 3. Fusk og plagiering

  finnes undersøkelser om utbredelsen, men reelt vet vi ikke hva internett betyr for omfanget av plagiering. Er antallet tilfeller plagiering ... Hvor mye ble det kopiert før internett?Det finnes mange myter og udokumenterte påstander om internettets rolle her, men få vitenskapelige

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Redelighet og kollegialitet/Fusk og plagiering/

 4. Internettbrukere og internettforskning

  Internettbrukere og InternettforskningInternettforskning” kan bety både forskning på Internett og forskning ved hjelp av Internett (Internett ... annen måte, selv om forskningens objekt ikke er Internett). Forskning på Internett kan angå aktiviteter som publisering/deling av

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Internettbrukere og internettforskning/

 5. Open Access-publisering

  vitenskapelige tidsskriftsartikler være åpent og fritt tilgjengelige på internett? Hvilke dilemmaer reises, og hvilke interesser berøres av ... access Hva er open access, og hva er fordelene med open access? Internett gir muligheter for meget effektiv spredning av forskning og

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Open Access-publisering /

 6. Personer med psykisk lidelse

  Personer med psykisk lidelse Psykiske lidelser kan komme til uttrykk i et spenn fra mild angst og moderat depresjon ... aktuelt er forskning på chattesteder for sårbare grupper på Internett. Diskusjonsfora, som det ikke er uvanlig at pasienter og andre

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Personer med psykisk lidelse/

 7. Spørreundersøkelser

  Spørreundersøkelser Spørreundersøkelser (intervju-undersøkelser, surveyer, meningsmålinger) ... angir svarene, i et spørreskjema sendt i posten eller over internett. Innledning Sikring av individuell anonymitet Gruppemessig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Spørreundersøkelser/

 8. Trollkvinnens læregutt

  Trollkvinnens læregutt [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt ... i sin trykte oppgave, kanskje vil også noen bli lagt ut på internett. Etter å ha vært litt sammen med gruppen, får han god kontakt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Trollkvinnens læregutt/