Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Regelverket for Internett-forskning

  Regelverket for Internett-forskning: Ikke akkurat krystallklart Enorme datamengder blir en utfordring for flere enn forskere ... snart kommer en strøm av henvendelser om reglene for Internett-forskning. Et regelverk å vise til har de. Men det er ikke akkurat

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Regelverket for Internett-forskning/

 2. Blogg og private tekster på Internett

  Blogg og private tekster på Internett - ikke til fri bruk for forsker Respekt for informantene og ivaretakelse av etiske verdier ... nok, sier Marika Lüders, forsker ved SINTEF. Aktiviteter på Internett betyr mye i dagens samfunn. På få år har bruk av nettmedier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Blogg og private tekster på Internett/

 3. Forskere bør ikke tyvlytte på Internett

  Forskere bør ikke tyvlytte på Internett Sitter vi og snakker med en venn på kafé, forventer vi ikke at en forsker som overhører ... eller Twitter-meldinger? Les også: Grublet over gråsoner Internett kan framstå som et eldorado for forskere. Store mengder informasjon

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Forskere bør ikke tyvlytte på Internett/

 4. Satser på gratis nettbøker

  Satser på gratis nettbøker En bok om internettforskning og etikk blir sannsynligvis den første boka som publiseres Open Access ... Access, det vil si gratis tilgjengelig via Internett, på et norsk akademisk forlag. Boka Internet Research Ethics tar for seg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/Satser på gratis nettbøker/

 5. 2003-1

  2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? Ny biobanklov ... 2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? Ny biobanklov med

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2003-1/

 6. Viktig å beskytte forskerne også

  – Viktig å beskytte forskerne også Når internett er kilde til data, risikerer enkelte forskere å utsette seg selv for omfattende ... omfattende hets. Les også hovedsaken: Internett: Offentlig, men ikke fritt vilt I 2000 deltok professor Charles Ess på et av de første

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Viktig å beskytte forskerne også/

 7. 2017-3

  skrive i vei om ekstremister basert på kilder de finner på internett, mens forskere underlegges strenge regler og må anonymisere ... og bilde. Kanskje kan nye retningslinjer for forskning på internett løse noen av problemene forskerne står overfor. Eller kanskje

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/

 8. Leder: Hemmligheter i offentlighetens tid

  om mine betroelser. tadig flere bruker sosiale medier på Internett som en slags moderne dagbok. Frustrasjoner og følelser, sunnhet ... entrer deres nettverden og observerer og rapporterer derfra. Internett kan framstå som et informasjons­eldorado for forskere, og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Leder: Hemmligheter i offentlighetens tid/

 9. Offentlig - men ikke fritt vilt

  Internett: Offentlig, men ikke fritt vilt Du kan ikke uten videre forskes på på Facebook, men hva hvis du begynte å hetse folkegrupper ... innleggene dine? Forskere sliter med grenseoppgangene, når internett er kilde til data. Erfarne forskere kontakter meg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Offentlig - men ikke fritt vilt/

 10. Forskning på barns nettvaner

  Forskning på barns nettvaner - etisk utfordrende Forskning på Internettadferd stiller forskeren overfor flere dilemma; spesielt når mange ... samarbeider sammen om en større undersøkelse på barn og deres Internett-vaner. Målet har vært å få barnet selv i tale. Det er nemlig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/

 11. Sett & hørt

  Kilde: www.nature.com Oppdaterer retningslinjene for internettforskning Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap ... knyttet til Internett. Retningslinjene gjelder forskning på Internett som struktur og teknologi, bruken av Internett som redskap

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/Sett & hørt/

 12. Grublet over gråsoner

  over gråsoner De store gråsonene knyttet til personvern og Internett kan hindre nyttig og interessant forskning, mener Niamh Ní ... Stadig nye utfordringer Ní Bhroin tror forskere som forsker på Internett, alltid vil møte nye etiske utfordringer. – Vi må ikke være

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Grublet over gråsoner/

 13. Et annet privatliv

  Et annet privatliv Internett har endret privatlivet vårt. Få er i tvil om det. Men hvordan foregår endringen, og hvor langt kan ... forskere har allerede begynt letingen etter hva denne nye Internett- og smarttelefon-påvirkede identiteten vår er for noe. Om kort

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Et annet privatliv/

 14. Nytt EU-regelverk på vei

  Nytt EU-regelverk på vei EU-kommisjonen har foreslått en ny forordning for bruk av data som inneholder informasjon ... det nåværende regelverket er utdatert, særlig i forhold til Internett. De store amerikanske selskapene, som for eksempel Google

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Nytt EU-regelverk på vei/

 15. Nettdebatten etter 22. juli

  veien har de møtt på flere utfordringer som kjennetegner internettforskning. Hvordan verne om informantens personvern på en arena ... deltakere som allerede er aktive i meningsutvekslinger på internett, ser vi det som mest brukervennlig å gi deltakerene selv kontrollen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Nettdebatten etter 22. juli/

 16. Sett og hørt

  Sett og hørt Mister finansiering etter mobbesak En kvinnelig toppforsker som tidligere var ansatt ved Institute of Cancer ... lanserte omtrent samtidig Forskningsetisk veileder for internettforskning. Produktene kan lastes ned på www.etikkom.no.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Sett og hørt/

 17. Vår, fusk og fanteri

  Vår, fusk og fanteri Redaktøren av Forskningsetikk har ordet Vi forbinder vår med eksamenstid – blant ... alle ting. Det handler om «klipp og lim» av tekst hentet fra Internett, til dels uten å oppgi kilder. – Det er jo tragikomisk at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-2/Vår, fusk og fanteri/

 18. Ut å gå

  Ut å gå UT Å GÅ – det er som å høre foreldre til sitt unge avkom eller Fabian Stang i ... og James Watson, har begge lagt ut sitt personlige genom på Internett. Men Watson ville ikke vise hele sitt genom. Den delen som

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Ut å gå/

 19. Staten snakker med to tunger

  overgrep skjer mot barn og ungdom – i hjemmet, på skolen og på internett. Men omfanget vet vi nesten ingenting om. Når to forskere ... foreldrene må skrive under på at barna kan delta. Hva skjer på Internett? I alt 10 000 norske 10. klassinger er trukket ut til å delta

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Staten snakker med to tunger/

 20. Leder: Tellekanter og juksefanter

  Leder: Tellekanter og juksefanter Det er ikke lenger greit å forske for skrivebordsskuffen. Resultatene skal ... press om å skrive saker som genererer et visst antall klikk på Internett. Jeg har følt meg overmannet av kravet om å produsere altfor

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/Leder: Tellekanter og juksefanter/

 21. Hva er Big data?

  Hva er Big data? Begrepet «Big data» brukes om mye og betydningen er vag. Even Westvang er et kjent navn ... vag. Even Westvang er et kjent navn i deler av Norges Internett-verden. Han er formgiver og utvikler og har siden 1995 stått bak

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Hva er Big data?/

 22. Nytt på Nytt

  Nytt på Nytt Neida, dette er ingen reklame for ukens populære fredagsprogram på NRK 1. Ordene er mer ... første utgave er et temanummer med høyaktuelt stoff: Internett-forskning og etiske dilemma. Komiteene og Norsk samfunnsvitenskapelig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Nytt på Nytt/

 23. Hvorfor debatteres bare det minst farlige?

  det holder bare med gener og mikroorganismer bestilt via internett, grunnleggende kunnskap om genteknologi og et enkelt laboratorium ... tidsskrift. Forskningsresultater blir også lagt rett ut på Internett. Det er utrolig hvor enkelt det er å få tak i det meste av

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Hvorfor debatteres bare det minst farlige?/

 24. På vei ut av det lukkede universet

  Akershus. Å gjøre forskning gratis tilgjengelig for alle via Internett, såkalt Open Access (OA), har blitt et politisk mål på internasjonalt ... lett tilgjengelig og billig, og at distribusjonsmåten – altså Internett – er genial, forklarer Røeggen. – Når forretningsmodellen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/På vei ut av det lukkede universet/

 25. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  framgangs­måten når det gjelder å informere om pågående forskning på internett, og hvordan kan forskeren sikre at de man forsker på, ikke ... Ny veileder for internettforskning NESH ga i høst ut en ny forskningsetisk veileder for internettforskning, som erstatter tidligere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/