Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  Forskningsetisk veileder for internettforskning Veileder for internettforskning fra Den nasjonale forskningsetiske komité for ... den bygger på NESHs Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2003). [1] Formålet med veilederen er å gi hjelp til forskningsetisk

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 2. Internett – www. etikkom.no

  Internett – www. etikkom.no Nettredaktør: Sigrid Skavlid Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er felles informasjonskanal

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Internett – www. etikkom.no/

 3. Regelverket for Internett-forskning

  Regelverket for Internett-forskning: Ikke akkurat krystallklart Enorme datamengder blir en utfordring for flere enn forskere ... snart kommer en strøm av henvendelser om reglene for Internett-forskning. Et regelverk å vise til har de. Men det er ikke akkurat

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Regelverket for Internett-forskning/

 4. Internettbrukere og internettforskning

  Internettbrukere og InternettforskningInternettforskning” kan bety både forskning på Internett og forskning ved hjelp av Internett (Internett ... annen måte, selv om forskningens objekt ikke er Internett). Forskning på Internett kan angå aktiviteter som publisering/deling av

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Internettbrukere og internettforskning/

 5. Ny veileder for internettforskning

  La frem ny veileder: - Er internett som et torg, eller heller en kafé? Forskningsetikken på nett er den samme som ellers, men ... la frem ny veileder for internettforskning. - Forskningsetikken er den samme for forskning på internett som ellers, påpekte Elisabeth

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Ny veileder for internettforskning/

 6. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  Forskningsetisk veileder for internettforskning Utgitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora ... den bygger på NESHs Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2003). Formålet med veilederen er å gi hjelp til forskningsetisk

  /Aktuelt/Publikasjoner/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 7. Internettforskning – hva er rett på nett?

  Internettforskning – hva er rett på nett? Hvilken rolle spille forskningsetikk på Internett hvor sosiale identiteter er flytende ... publisert på forskning.no, 24.3.2015 Er du på Internett når du er på Internett? Det er i så fall ikke like opplagt for forskere

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Internettforskning – hva er rett på nett?/

 8. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer En ny relasjonell identitet, flytende grenser mellom offentlig og privat ... dagskonferanse om Internettforskning 7. februar. Hvilke muligheter og utfordringer ligger i å bruke data samlet inn på internett? - Norske

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 9. 6. Bruk av sitater som er hentet fra Internett

  6. Bruk av sitater fra Internett Forskning på, med eller via Internett kan også gjøre bruk av sitater. Sitater forstås her i ... lokasjonsdata/steddata, bilder, video og så videre. Ved bruk av sitater fra Internett i forbindelse med offentliggjøring av forskningsresultater

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/6. Bruk av sitater som er hentet fra Internett/

 10. Høringssvar, forskningsetiske retningslinjer for NENT, NESH og Internettforskning

  Høringssvar, forskningsetiske retningslinjer for NENT, NESH og Internettforskning Her legger vi ut alle høringssvar til reviderte forskningsetiske ... og NESH (inkludert Etiske rentningslinjer for forskning på Internett). Det er kommet inn svar fra institusjoner, grupper og enkeltpersoner

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Høringssvar, forskningsetiske retningslinjer for NENT, NESH og Internettforskning/

 11. Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat

  Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat - Personopplysningsloven er en forskningsvennlig ... lovverket ikke henger med på den teknologiske utviklingen. Internettforskning var ett av temaene på Forskningsetisk forum 2013. Segadal

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat/

 12. Uttalelse om forskning på metaforer på Internett (2015/295)

  Uttalelse om forskning på metaforer på Internett (2015/295) Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora ... Hedmark angående et prosjekt om forskning på metaforbruk på Internett. Etter noen runder med veiledning ble en mer omfattende henvendelse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på metaforer på Internett (2015/295)/

 13. Uttalelse om internettforskning på Piratpartiet (Saksnr. 2014/159)

  Uttalelse om internettforskning på Piratpartiet (Saksnr. 2014/159) Henvender ønsker å analysere debatter og diskursive mønstre

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om internettforskning på Piratpartiet (Saksnr. 2014/159)/

 14. Blogg og private tekster på Internett

  Blogg og private tekster på Internett - ikke til fri bruk for forsker Respekt for informantene og ivaretakelse av etiske verdier ... nok, sier Marika Lüders, forsker ved SINTEF. Aktiviteter på Internett betyr mye i dagens samfunn. På få år har bruk av nettmedier

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Blogg og private tekster på Internett/

 15. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  Internettforskning: Etikk - juss ... Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer En ny relasjonell identitet, flytende grenser mellom offentlig og privat ... da NSD, NENT og NESH inviterte til dagskonferanse om Internettforskning 7. februar.

  /Aktuelt/Nyheter/Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 16. Seminar om internettforskning: Etikk – Juss - Forskererfaringer

  Seminar om Internettforskning: Etikk – Juss - Forskererfaringer Tid og sted: 7. februar 2013, klokken 10.00 – 16.30 ved Radisson ... (innen 15. januar 2013). Begrenset antall plasser. Forskning på Internett har pågått i mange år, men må likevel betraktes som et relativt

  /Aktuelt/Seminar om internettforskning: Etikk – Juss - Forskererfaringer/

 17. Nye etiske retningslinjer for forskning på Internett

  Oppdaterer retningslinjene for Internettforskning Ulike tilnærminger til Internett reiser vidt forskjellige etiske spørsmål for ... knyttet til Internett. Nærmere bestemt gjelder dette forskning på Internett som struktur og teknologi, bruken av Internett som redskap

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Nye etiske retningslinjer for forskning på Internett/

 18. Forskere bør ikke tyvlytte på Internett

  Forskere bør ikke tyvlytte på Internett Sitter vi og snakker med en venn på kafé, forventer vi ikke at en forsker som overhører ... eller Twitter-meldinger? Les også: Grublet over gråsoner Internett kan framstå som et eldorado for forskere. Store mengder informasjon

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Forskere bør ikke tyvlytte på Internett/

 19. Sorgstøtte på Internett (Saksnr. 2012/210)

  Sorgstøtte på Internett (Saksnr. 2012/210) Last ned brevet som pdf Henvendelsen kommer fra Iren Johnsen ved Senter for Krisepsykologi ... og gjelder innhenting av data fra lukket diskusjonsforum på internett for foreldre/etterlatte som har mistet et barn. Grunnen til

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Sorgstøtte på Internett (Saksnr. 2012/210)/

 20. En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft

  En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft NEM 2013/56, REK sør-øst A 2012/2026 ... livsstilsendring gitt av trenet helsepersonell. Intervensjonen gis på Internett gjennom "Min journal"-datasystemet der pasientene logger seg

  /Søk i NEMs vedtak/En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft/

 21. Klagesak: En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft. (Saksnr. 2013/56)

  Klagesak: En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft. (Saksnr. 2013/56) ... livsstilsendring gitt av trenet helsepersonell. Intervensjonen gis på Internett gjennom "Min journal"-datasystemet der pasientene logger seg

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft. (Saksnr. 2013/56)/

 22. Innledning

  Internetts egenart og raske endringstakt gjør at det oppstår nye og særegne spørsmål hvor forskeren må reflektere over ulike og ... «Etiske retningslinjer for forskning på Internett» fra 2003. Innledning Internetts egenart og raske endringstakt gjør at det

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/Innledning/

 23. 3. Barns krav på beskyttelse

  3. Barns ... til å bli hørt, også i forskningen. Dette gjelder også Internettforskning med barn og unge. Slik forskning reiser spesielle utfordringer ... beskyttelse ved å samle inn data om Internett ved hjelp av etablerte metoder utenfor Internett.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/3. Barns krav på beskyttelse/

 24. Internet Research Ethics

  Fossheim og Helene Ingierd (red.), Cappelen Damm Akademisk. Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis ... adresserer etiske utfordringer som oppstår ved forskning på Internett og ved bruk av Big Data i forskning. Når bør fritt og informert

  /Aktuelt/Publikasjoner/Internet Research Ethics/

 25. Definisjoner

  studentarbeider i form av avhandlinger på master- og ph.d.-nivå.  «Internett» betegner i utgangspunktet et globalt datanettverk for kommunikasjon ... kommunikasjon og spredning av informasjon. I utvidet betydning kan «Internett» referere til teknologisk systemer og enheter (ting), ulike

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/Definisjoner/

 26. 2003-1

  2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? Ny biobanklov ... 2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? Ny biobanklov med

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2003-1/

 27. 7. Tilbakeføring av resultater

  7. Tilbakeføring av resultater Mange sosiale og kulturelle bevegelser på Internett er bygget på ... Tilbakeføring av resultater Mange sosiale og kulturelle bevegelser på Internett er bygget på normer om åpenhet, informasjonsfrihet og deling

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/7. Tilbakeføring av resultater/

 28. Satser på gratis nettbøker

  Satser på gratis nettbøker En bok om internettforskning og etikk blir sannsynligvis den første boka som publiseres Open Access ... Access, det vil si gratis tilgjengelig via Internett, på et norsk akademisk forlag. Boka Internet Research Ethics tar for seg

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/Satser på gratis nettbøker/

 29. 5. Hensynet til tredjepart

  Hensynet til tredjepart Ulike former for interaksjon på Internett vil også ofte gjøre at man direkte eller indirekte vil samle ... virkninger på tredjepart (punkt 11).  Forskning på, via og med Internett vil ofte kunne inkludere data fra andre enn informantene.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/5. Hensynet til tredjepart/

 30. Viktig å beskytte forskerne også

  – Viktig å beskytte forskerne også Når internett er kilde til data, risikerer enkelte forskere å utsette seg selv for omfattende ... omfattende hets. Les også hovedsaken: Internett: Offentlig, men ikke fritt vilt I 2000 deltok professor Charles Ess på et av de første

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Viktig å beskytte forskerne også/

 31. Big data utfordrer krav til anonymisering

  står det i de nye etiske retningslinjene for forskning på Internett. – Det hviler et stort ansvar på forskerne, som må erkjenne ... De nasjonale forskningsetiske komiteene med en bok om internettforskning, på Cappelen Damm. Helene Ingierd, sekretariatsleder for

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Big data utfordrer krav til anonymisering/

 32. Nytt nummer av Forskningsetikk

  første utgave er et temanummer med høyaktuelt stoff: Internett-forskning og etiske dilemma, sier redaktør Lise Ekern. Komiteene ... Regelverket for Internett-forskning: Ikke akkurat krystallklart Et annet privatliv Blogg og private tekster på Internett - ikke til

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 33. Kronikk: Forskerne ser deg

  kronikken. Kronikk publisert på forskning.no, 28.3.2015 På Internett produserer og deler vi informasjon om våre liv som aldri før ... dem man forsker på? Dette er viktige etiske spørsmål i internettforskning, et relativt nytt felt i hurtig utvikling. Svarene på

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Kronikk: Forskerne ser deg/

 34. Ny bok: Internet Research Ethics

  Ny bok: Internet Research Ethics Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis. Antologien Internet ... etiske dilemmaer vi møter ved forskning på og med Internett. Internettboka 26. mars ble Internet Research Ethics lansert på et

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny bok: Internet Research Ethics/

 35. Bladet Forskningsetikk

  Bladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2011. Nytt av året var at vi valgte å produsere temanummer fra ... og kan bestilles fra nettsiden. Bladet kan lastes ned fra Internett.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Bladet Forskningsetikk/

 36. 2017-3

  skrive i vei om ekstremister basert på kilder de finner på internett, mens forskere underlegges strenge regler og må anonymisere ... og bilde. Kanskje kan nye retningslinjer for forskning på internett løse noen av problemene forskerne står overfor. Eller kanskje

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/

 37. Boklansering: Internet Research Ethics

  med lansering av boka Internet Research Ethics. <br><br>Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis ... adresserer etiske utfordringer som oppstår ved forskning på Internett og ved bruk av Big Data i forskning. Boklansering: Internet

  /Aktuelt/Boklansering: Internet Research Ethics/

 38. Fagbladet Forskningsetikk

  Fagbladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2010. På grunn av at Forskningsetiske komiteer var 20 år, ... og kan bestilles fra nettsiden.   Bladet kan lastes ned fra Internett.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Fagbladet Forskningsetikk /

 39. Uttalelse om studien «”United we Stand”: Framing Myalgic Encephalomyelitis in a Virtual Symbolic Community» (sak 2015/21)

  om en nylig publisert artikkel[1] basert på forskning via Internett på ulike blogger og nettfora knyttet til diagnosen ME (myalgisk ... spørsmål om samtykke enda mer relevant. Vurdering Forskning på Internett er utfordrende, spesielt når det gjelder spørsmål om samtykke

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om studien «”United we Stand”: Framing Myalgic Encephalomyelitis in a Virtual Symbolic Community» (sak 2015/21)/

 40. Leder: Hemmligheter i offentlighetens tid

  om mine betroelser. tadig flere bruker sosiale medier på Internett som en slags moderne dagbok. Frustrasjoner og følelser, sunnhet ... entrer deres nettverden og observerer og rapporterer derfra. Internett kan framstå som et informasjons­eldorado for forskere, og

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Leder: Hemmligheter i offentlighetens tid/

 41. Offentlig - men ikke fritt vilt

  Internett: Offentlig, men ikke fritt vilt Du kan ikke uten videre forskes på på Facebook, men hva hvis du begynte å hetse folkegrupper ... innleggene dine? Forskere sliter med grenseoppgangene, når internett er kilde til data. Erfarne forskere kontakter meg

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Offentlig - men ikke fritt vilt/

 42. Forskning på barns nettvaner

  Forskning på barns nettvaner - etisk utfordrende Forskning på Internettadferd stiller forskeren overfor flere dilemma; spesielt når mange ... samarbeider sammen om en større undersøkelse på barn og deres Internett-vaner. Målet har vært å få barnet selv i tale. Det er nemlig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/

 43. Sett & hørt

  Kilde: www.nature.com Oppdaterer retningslinjene for internettforskning Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap ... knyttet til Internett. Retningslinjene gjelder forskning på Internett som struktur og teknologi, bruken av Internett som redskap

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/Sett & hørt/

 44. Program Forskningsetisk forum 2013

  komiteene Sentrale forskningsetiske utfordringer 10.10: Internettforskning Er det forskjell på en publisert artikkel og en tekst ... kan man samle inn på Internett? 10:10: Juridiske rammer - muligheter og begrensninger for internettforskning, Katrine Segadal, NSD

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Program Forskningsetisk forum 2013/

 45. Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Barn i forskning - etiske dimensjoner Antologi, 2013. Hallvard Fossheim, Jacob Hølen, Helene Ingierd (red.). Barn ... Mossige og Elisabeth Backe-Hansen Forskning på barns bruk av internett Elisabeth Staksrud Legemiddelstudier med barn Kjersti Bakken

  /Aktuelt/Publikasjoner/Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 46. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  belastninger for personene det forskes på (punkt 14).  Forskning på Internett tar ofte utgangspunkt i samhandling i digitale fora (Twitter ... kallenavn) er en viktig side ved enkelte former for samhandling på Internett. Ofte brukes slike pseudonymer på tvers av ulike fora og i

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 47. 1. Offentlig eller privat?

  det gjelder informasjon om atferd som formildes og lagres på Internett. Forskeren må derfor ta hensyn til at det kan være en forskjell ... diffust. Én grunn er at individer som publiserer informasjon på Internett selv kan ha en forståelse av at informasjonen er privat selv

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/1. Offentlig eller privat?/

 48. Grublet over gråsoner

  over gråsoner De store gråsonene knyttet til personvern og Internett kan hindre nyttig og interessant forskning, mener Niamh Ní ... Stadig nye utfordringer Ní Bhroin tror forskere som forsker på Internett, alltid vil møte nye etiske utfordringer. – Vi må ikke være

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Grublet over gråsoner/

 49. Et annet privatliv

  Et annet privatliv Internett har endret privatlivet vårt. Få er i tvil om det. Men hvordan foregår endringen, og hvor langt kan ... forskere har allerede begynt letingen etter hva denne nye Internett- og smarttelefon-påvirkede identiteten vår er for noe. Om kort

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Et annet privatliv/

 50. ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe

  ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. ... fall på hvilke måter?  Les også: Internettbrukere og internettforskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe/

 51. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora - NESH

  Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora - NESH NESH har utviklet retningslinjer for ... teologi. NESH har også laget egne retningslinjer for internettforskning. NESH svarer på henvendelser fra enkeltforskere og fo

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Hvem er forskningsetiske komiteer?/Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora - NESH/

 52. Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

  Forskningsetisk bibliotek (FBIB) FBIB er en nettressurs som har formål å bidra til refleksjon og debatt ... oppgave for redaksjonsrådet for etikkom.no (beskrevet under Internett-etikkom.no [lenke]) er å bestemme retning og delta i arbeidet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Forebygging og undervisning/Forskningsetisk bibliotek (FBIB)/

 53. The Archive in Motion - delprosjekt om 22. juli og arkivering

  The Archive in Motion - delprosjekt om 22. juli og arkivering Nasjonalbiblioteket ved Yngvil Beyer YouTube-filmer, ... tid jobbet med lagring av materiale publisert ved bruk av Internett. I arbeidet med å samle inn og behandle dokumentasjon av hendelsene

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Koordinering av 22.juli-forskning/Prosjekter/Andre prosjekter/The Archive in Motion - delprosjekt om 22. juli og arkivering/

 54. Nettforskning og 22. juli

  Internettforskning og 22. juli Hvordan ivareta anonymitet og personvern når det går et uklart skille mellom offentlig og privat ... 22. juli 2011 er den første store katastrofen i Norge hvor internett har vært den sentrale formidlingskanalen for berørte, myndighetene

  /Aktuelt/Nyheter/Nettforskning og 22. juli/

 55. 2. Informert og fritt samtykke

  Denne generelle hovedregelen gjelder også for forskning på/via Internett. Det er flere vanskeligheter forbundet med å innhente samtykke ... til planlegging av forskningen. Innhenting av samtykke over Internett krever også en større innsats for å sikre kvaliteten på samtykket

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/2. Informert og fritt samtykke/

 56. Fagbladet Forskningsetikk

  Fagbladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut tre ganger i 2012 hvorav ... og kan bestilles fra nettsiden. Bladet kan lastes ned fra Internett. Leserundersøkelse Det ble gjennomført en leserundersøkelse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon /Fagbladet Forskningsetikk/

 57. NECORE

  Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7 Forskningsprogram ved Institutt for fredsforskning ... Som kilder skal forskerne bruke: medietekster (trykt, TV og Internett), sosiale medier (Twitter og Facebook), intervjuer og fokusgrupper

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Koordinering av 22.juli-forskning/Prosjekter/Andre prosjekter/NECORE/

 58. Om koordineringsfunksjonen

  Om koordineringsfunksjonen Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i samråd med Kunnskapsdepartementet å ... knyttet til forskningen. Vi har arrangert møter om bruk av internett som kilde i 22. juli-forskningen om reaksjonene i befolkningen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Koordinering av 22.juli-forskning/Om koordineringsfunksjonen/

 59. Nytt EU-regelverk på vei

  Nytt EU-regelverk på vei EU-kommisjonen har foreslått en ny forordning for bruk av data som inneholder informasjon ... det nåværende regelverket er utdatert, særlig i forhold til Internett. De store amerikanske selskapene, som for eksempel Google

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Nytt EU-regelverk på vei/

 60. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Sigrid Skavlid Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er felles ... nye brukere. Stadig flere bruker mobiltelefon til å surfe på Internett. 2300 personer brukte mobiltelefon ved besøk på etikkom i

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Nettstedet etikkom.no/

 61. Årsrapport 2015

  Årsrapport 2015 Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Årsrapporten består ... forskningens samfunnsansvar vitenskapelig uredelighet big data/internettforskning proporsjonalitetsvurdering og akseptabel risiko Disse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/

 62. Nettdebatten etter 22. juli

  veien har de møtt på flere utfordringer som kjennetegner internettforskning. Hvordan verne om informantens personvern på en arena ... deltakere som allerede er aktive i meningsutvekslinger på internett, ser vi det som mest brukervennlig å gi deltakerene selv kontrollen

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Nettdebatten etter 22. juli/

 63. Referat fra møtet 22. mars 2017

  Internasjonalt samarbeid - Ferdigstilling av retningslinjer for Internettforskning (før sommeren) - Arrangere åpen møte om interessekonflikter ... fellesuttalelsen fra FEK, 5. Diskusjonssak om retningslinjer for internettforskning Sekretariatsleder orienterte, sammen med Elisabeth Staksrud

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møtet 22. mars 2017/

 64. Klagesak - Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning (saksnr. 2012/213)

  fordeler og begrensninger med persontilpassede kostråd via internett. Kostrådene er bla basert på genetisk analyse. NEM deler REKs ... bekymring med å gi individtilpassete helserelaterte kostråd på internett. Sårbare personer kan bli inkludert, uten at de kan følges

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak - Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning (saksnr. 2012/213)/

 65. Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning

  fordeler og begrensninger med persontilpassede kostråd via internett. Kostrådene er bla basert på genetisk analyse. NEM deler REKs ... bekymring med å gi individtilpassete helserelaterte kostråd på internett. Sårbare personer kan bli inkludert, uten at de kan følges

  /Søk i NEMs vedtak/Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning/

 66. Rapportering

  forskning.no. Vi arrangerte rett før jul eit seminar om internettforsking og 22. juli på Litteraturhuset. Seminaret var vellukka ... finansieringsmiljø og godkjenningsinstansar. Formidling på internett og i media og gjennom foredrag på relevante arenaer rundt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Koordinering av 22.juli-forskning/Sentrale dokumenter/Rapportering/

 67. Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner - Barn er eksperter på eget liv. Derfor bør de inkluderes i ... og barns bruk av internett. "Når så du porno sist - og hva følte du da?" Forskning på barns bruk av Internett Elisabeth Staksrud

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 68. Dei nasjonale forskingsetiske komiteane sin bruk av cookies/informasjonskapslar

  tenester knytt til aktivitetar på nettstaden og bruken av Internett. Google kan og overføre denne informasjonen til ein tredjepart ... nettstad for informasjon, råd og rettleiing om sikker bruk av Internett, finn du meir informasjon om korleis du administrer informasjonskapslar

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Dei nasjonale forskingsetiske komiteane sin bruk av cookies/informasjonskapslar/

 69. Forskningsetisk frokost: Nettforskning og 22. juli

  Forskningsetisk frokost: Nettforskning og 22. juli Litteraturhuset, Amalie Skram - onsdag 19. desember kl. 08.30-10.00. ... 22. juli 2011 er den første store katastrofen i Norge hvor internett har vært den sentrale formidlingskanalen for berørte, myndighetene

  /Aktuelt/Forskningsetisk frokost: Nettforskning og 22. juli/

 70. Dette skaper etisk hodebry for forskerne i 2016

  påpeker Ingierd. 3. Internett og ekstremisme Forskning på ekstremisme og terrorisme, som ofte skjer via internett, er blant de etisk ... forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). – Internettforskning er utfordrende i seg selv, ikke minst når det gjelder

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Dette skaper etisk hodebry for forskerne i 2016/

 71. NESH

  NESH NESH arbeider med forskningsetiske spørsmål innenfor fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, ... samfunnsvitenskap og humaniora og egne retningslinjer for internettforskning. I 2012 er det satt i gang et arbeid med revidering av

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Om oss/NESH/

 72. Årsrapport 2015

  Årsrapport 2015 Også i 2015 har FEK i høy grad bidratt til å oppfylle målsetningen om ... forskningens samfunnsansvar vitenskapelig uredelighet big data/internettforskning proporsjonalitetsvurdering og akseptabel risiko Disse

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Årsrapport 2015/

 73. Lange linjer for forskningsetikken

  Lange linjer for forskningsetikken Forskningsmeldingen: Bio- og nanoteknologi, genetikk, urfolksrelaterte temaer, ... genetikk, urfolksrelaterte temaer, forskning på sosiale medier og Internett fremheves som områder der forskningsetikk er spesielt viktig

  /Aktuelt/Nyheter/Lange linjer for forskningsetikken/

 74. Sett og hørt

  Sett og hørt Mister finansiering etter mobbesak En kvinnelig toppforsker som tidligere var ansatt ved Institute of Cancer ... lanserte omtrent samtidig Forskningsetisk veileder for internettforskning. Produktene kan lastes ned på www.etikkom.no.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Sett og hørt/

 75. Koordineringsarbeidet med 22. juli-forsking

  Koordineringsarbeidet med 22. juli-forsking Dei nasjonale forskingsetiske komiteane fekk våren 2012 i oppdrag å ... forskning.no. Vi arrangerte rett før jul eit seminar om internettforsking og 22. juli på Litteraturhuset. Seminaret var vellukka

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Om oss/Koordineringsarbeidet med 22. juli-forsking/