Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Regelverket for Internett-forskning

  Regelverket for Internett-forskning: Ikke akkurat krystallklart Enorme datamengder blir en utfordring for flere enn forskere ... snart kommer en strøm av henvendelser om reglene for Internett-forskning. Et regelverk å vise til har de. Men det er ikke akkurat

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Regelverket for Internett-forskning/

 2. Blogg og private tekster på Internett

  Blogg og private tekster på Internett - ikke til fri bruk for forsker Respekt for informantene og ivaretakelse av etiske verdier ... nok, sier Marika Lüders, forsker ved SINTEF. Aktiviteter på Internett betyr mye i dagens samfunn. På få år har bruk av nettmedier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Blogg og private tekster på Internett/

 3. Forskere bør ikke tyvlytte på Internett

  Forskere bør ikke tyvlytte på Internett Sitter vi og snakker med en venn på kafé, forventer vi ikke at en forsker som overhører ... eller Twitter-meldinger? Les også: Grublet over gråsoner Internett kan framstå som et eldorado for forskere. Store mengder informasjon

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Forskere bør ikke tyvlytte på Internett/

 4. 2003-1

  2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? Ny biobanklov ... 2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? Ny biobanklov med

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2003-1/

 5. Satser på gratis nettbøker

  Satser på gratis nettbøker En bok om internettforskning og etikk blir sannsynligvis den første boka som publiseres Open Access ... Access, det vil si gratis tilgjengelig via Internett, på et norsk akademisk forlag. Boka Internet Research Ethics tar for seg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/Satser på gratis nettbøker/

 6. Viktig å beskytte forskerne også

  – Viktig å beskytte forskerne også Når internett er kilde til data, risikerer enkelte forskere å utsette seg selv for omfattende ... omfattende hets. Les også hovedsaken: Internett: Offentlig, men ikke fritt vilt I 2000 deltok professor Charles Ess på et av de første

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Viktig å beskytte forskerne også/

 7. 2017-3

  skrive i vei om ekstremister basert på kilder de finner på internett, mens forskere underlegges strenge regler og må anonymisere ... og bilde. Kanskje kan nye retningslinjer for forskning på internett løse noen av problemene forskerne står overfor. Eller kanskje

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/

 8. Leder: Hemmligheter i offentlighetens tid

  om mine betroelser. tadig flere bruker sosiale medier på Internett som en slags moderne dagbok. Frustrasjoner og følelser, sunnhet ... entrer deres nettverden og observerer og rapporterer derfra. Internett kan framstå som et informasjons­eldorado for forskere, og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Leder: Hemmligheter i offentlighetens tid/

 9. Offentlig - men ikke fritt vilt

  Internett: Offentlig, men ikke fritt vilt Du kan ikke uten videre forskes på på Facebook, men hva hvis du begynte å hetse folkegrupper ... innleggene dine? Forskere sliter med grenseoppgangene, når internett er kilde til data. Erfarne forskere kontakter meg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Offentlig - men ikke fritt vilt/

 10. Forskning på barns nettvaner

  Forskning på barns nettvaner - etisk utfordrende Forskning på Internettadferd stiller forskeren overfor flere dilemma; spesielt når mange ... samarbeider sammen om en større undersøkelse på barn og deres Internett-vaner. Målet har vært å få barnet selv i tale. Det er nemlig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/

 11. Sett & hørt

  Kilde: www.nature.com Oppdaterer retningslinjene for internettforskning Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap ... knyttet til Internett. Retningslinjene gjelder forskning på Internett som struktur og teknologi, bruken av Internett som redskap

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/Sett & hørt/

 12. Grublet over gråsoner

  over gråsoner De store gråsonene knyttet til personvern og Internett kan hindre nyttig og interessant forskning, mener Niamh Ní ... Stadig nye utfordringer Ní Bhroin tror forskere som forsker på Internett, alltid vil møte nye etiske utfordringer. – Vi må ikke være

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Grublet over gråsoner/

 13. Et annet privatliv

  Et annet privatliv Internett har endret privatlivet vårt. Få er i tvil om det. Men hvordan foregår endringen, og hvor langt kan ... forskere har allerede begynt letingen etter hva denne nye Internett- og smarttelefon-påvirkede identiteten vår er for noe. Om kort

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Et annet privatliv/

 14. Nytt EU-regelverk på vei

  Nytt EU-regelverk på vei EU-kommisjonen har foreslått en ny forordning for bruk av data som inneholder informasjon ... det nåværende regelverket er utdatert, særlig i forhold til Internett. De store amerikanske selskapene, som for eksempel Google

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Nytt EU-regelverk på vei/

 15. Nettdebatten etter 22. juli

  veien har de møtt på flere utfordringer som kjennetegner internettforskning. Hvordan verne om informantens personvern på en arena ... deltakere som allerede er aktive i meningsutvekslinger på internett, ser vi det som mest brukervennlig å gi deltakerene selv kontrollen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Nettdebatten etter 22. juli/

 16. Sett og hørt

  Sett og hørt Mister finansiering etter mobbesak En kvinnelig toppforsker som tidligere var ansatt ved Institute of Cancer ... lanserte omtrent samtidig Forskningsetisk veileder for internettforskning. Produktene kan lastes ned på www.etikkom.no.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Sett og hørt/

 17. Vår, fusk og fanteri

  Vår, fusk og fanteri Redaktøren av Forskningsetikk har ordet Vi forbinder vår med eksamenstid – blant ... alle ting. Det handler om «klipp og lim» av tekst hentet fra Internett, til dels uten å oppgi kilder. – Det er jo tragikomisk at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-2/Vår, fusk og fanteri/

 18. Ut å gå

  Ut å gå UT Å GÅ – det er som å høre foreldre til sitt unge avkom eller Fabian Stang i ... og James Watson, har begge lagt ut sitt personlige genom på Internett. Men Watson ville ikke vise hele sitt genom. Den delen som

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Ut å gå/

 19. Staten snakker med to tunger

  overgrep skjer mot barn og ungdom – i hjemmet, på skolen og på internett. Men omfanget vet vi nesten ingenting om. Når to forskere ... foreldrene må skrive under på at barna kan delta. Hva skjer på Internett? I alt 10 000 norske 10. klassinger er trukket ut til å delta

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Staten snakker med to tunger/

 20. Leder: Tellekanter og juksefanter

  Leder: Tellekanter og juksefanter Det er ikke lenger greit å forske for skrivebordsskuffen. Resultatene skal ... press om å skrive saker som genererer et visst antall klikk på Internett. Jeg har følt meg overmannet av kravet om å produsere altfor

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/Leder: Tellekanter og juksefanter/

 21. Hva er Big data?

  Hva er Big data? Begrepet «Big data» brukes om mye og betydningen er vag. Even Westvang er et kjent navn ... vag. Even Westvang er et kjent navn i deler av Norges Internett-verden. Han er formgiver og utvikler og har siden 1995 stått bak

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Hva er Big data?/

 22. Nytt på Nytt

  Nytt på Nytt Neida, dette er ingen reklame for ukens populære fredagsprogram på NRK 1. Ordene er mer ... første utgave er et temanummer med høyaktuelt stoff: Internett-forskning og etiske dilemma. Komiteene og Norsk samfunnsvitenskapelig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Nytt på Nytt/

 23. Hvorfor debatteres bare det minst farlige?

  det holder bare med gener og mikroorganismer bestilt via internett, grunnleggende kunnskap om genteknologi og et enkelt laboratorium ... tidsskrift. Forskningsresultater blir også lagt rett ut på Internett. Det er utrolig hvor enkelt det er å få tak i det meste av

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Hvorfor debatteres bare det minst farlige?/

 24. På vei ut av det lukkede universet

  Akershus. Å gjøre forskning gratis tilgjengelig for alle via Internett, såkalt Open Access (OA), har blitt et politisk mål på internasjonalt ... lett tilgjengelig og billig, og at distribusjonsmåten – altså Internett – er genial, forklarer Røeggen. – Når forretningsmodellen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/På vei ut av det lukkede universet/

 25. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  framgangs­måten når det gjelder å informere om pågående forskning på internett, og hvordan kan forskeren sikre at de man forsker på, ikke ... Ny veileder for internettforskning NESH ga i høst ut en ny forskningsetisk veileder for internettforskning, som erstatter tidligere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 26. Deltagende observasjon

  Deltagende observasjon DELTAGENDE OBSERVASJON Forfatter: Katrine Fangen Forlag: Fagbokforlaget, 2. utgave Antall ... webetnografi;– en metodologisk tilnærming til menneskers virke på Internett. Feltarbeidets etikk er presentert som et eget kapittel, men

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/Deltagende observasjon/

 27. Hopper over de store utfordringene

  Hopper over de store utfordringene «Hjelp, jeg skal på feltarbeid!» er en nyttig bok for studenter ... samhandlingsdata. Boka har et eget kapittel om forskning på internett, og det er viktig i og med at flere og flere studenter vender

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Hopper over de store utfordringene/

 28. Grenselause data

  Forskarar er interesserte i alt frå data om åtferda vår på internett og dei kommersielle transaksjonane vi gjer, til data frå ulike ... dette feltet. NESH, som har hatt retningsliner for forsking på internett sidan 2003, har altså ikkje så mange søsken utanfor landegrensene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Grenselause data/

 29. Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning

  Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning Norge er ikke EU-medlem. Derfor må vi stå på ... tilpasset dagens teknologiske virkelighet med blant annet Internett og Big data. Samtidig er det et ønske at den som blir registrert

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning/

 30. Plagiering og anden videnskabelig uredelighet - fra etikk til jura

  Plagiering og anden videnskabelig uredelighet - fra etikk til jura Forfattere: David Favrholdt, Anders Smith & Ellen ... fremstilling som bl.a. inneholder omtale av plagiering via Internett og av Karsten Alnæs saken i Norge; om plagiering kontra god

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Plagiering og anden videnskabelig uredelighet - fra etikk til jura/

 31. Forskningsetikk i Kroatia

  Forskningsetikk i Kroatia Kroatia er ganske nye i sitt arbeid med etikk. Men interessen er stor. Universitetet i Split ... Den andre varianten skulle søke etter sammenlignbar tekst på Internett (engelskspråklig). Resultat 84 artikler fra CMJ ble testet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2009-3-4/Forskningsetikk i Kroatia/

 32. Tror Bitcoin-tekonologi kan skape revolusjon

  hindre. Jeg tror vi lever i en tid som kan sammenlignes med internettets første fase. van Rossum mener det er en trend at folk som ... Tilsvarende mener Frøystad at dagens løsninger for mikrobetaling på internett er fullt brukbare i stedet for å etablere en egen blokkjedeøkonomi

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/Tror Bitcoin-tekonologi kan skape revolusjon/

 33. Dinosaurene som forsvant

  seg rike på vitenskapelig publisering i vår tid. For nå er internett kommet; en elektronisk «meteor». – Jeg bruker dette bildet ... ikke dem jeg snakker om. Min forskning hadde vært fattig uten internett. Jeg har mer enn 1000 særtrykk hentet ned fra nettet. Disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Dinosaurene som forsvant/

 34. Ønsker ikke absolutt taushetsplikt

  Ønsker ikke absolutt taushetsplikt – Mye av det jeg kommer over er interessant for politiet. Men jeg er helt avhengig ... besøker strippeklubber i Russland eller ser på nakne damer på Internett. – Mye av det jeg kommer over er interessant for politiet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Ønsker ikke absolutt taushetsplikt/

 35. Forskningens anonyme kommentarfelt

  PubPeer er å forbigå alle problemene nevnt oven ved hjelp av internett. For samfunnets og forskningens skyld. – Dårlig forskning ... tror at anonym varsling på PubPeer har noe for seg. – Å bruke internett til dette, jeg kan se det gode i det. Forutsetningen er at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Forskningens anonyme kommentarfelt/

 36. Bruk av dyremodeller - for å trene vekk feil

  Bruk av dyremodeller - for å trene vekk feil Ved å bruke gode alternativer, kan man i enkelte tilfeller ... engelsk, forklarer hun – og den er i dag gratis tilgjengelig på Internett for brukere over hele verden. På denne måten kunne vi nå flest

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Bruk av dyremodeller - for å trene vekk feil/

 37. Røvertidsskrifter truer vitenskapens legitimitet

  Røvertidsskrifter truer vitenskapens legitimitet Bibliotekarer slåss i kommentarfeltene og twitrer under ... kunne ringe til bordeller. Eller internett, som vi kan bruke for å stjele identiteter. Internett er bra likevel liksom. OA muliggjør

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Røvertidsskrifter truer vitenskapens legitimitet/

 38. Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi

  - Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi En kjemiker, en traumeforsker og en medieforsker ... nå har vi oversikt over problemstillinger ved forskning på internett så kommer det noe nytt. Vi opplever også på en ny måte at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi/

 39. Samlet blod for fremtiden

  Samlet blod for fremtiden Den verste epidemien menneskeheten har sett inspirerte en global innsamlingsaksjon – av blod. ... rasisme – der urfolk ble ansett som levninger fra fortiden. Da internett bredte om seg, spredtes også forståelsen om hva som hadde

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/Samlet blod for fremtiden/

 40. Uetisk ikke å bruke registre?

  Uetisk ikke å bruke registre? «Tenk deg at du har det beste teleskopet i verden og kan se deler av ... datainnsamlingen ble gjort i 2002. Trolig er god tilgang hos NSD via Internett en del av forklaringen på at det nå skrives flere enn 200

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Uetisk ikke å bruke registre?/

 41. Krigen om sannheten

  Krigen om sannheten Debatten om forskningen på ME (myalgisk encefalopati) – kronisk utmattelsessyndrom – handler ... skrevet om ME både i medisinske tidsskrifter, aviser og på Internett. Radio og TV har lagd reportasjer, og det er holdt møter rundt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Krigen om sannheten/

 42. Skal lete etter nåla i høystakken

  Skal lete etter nåla i høystakken NTNU-forskere skal nå ut på jakt etter en sjelden ... Hveem. – Slik informasjon er allerede i dag mulig å kjøpe via internett hvis man skulle ønske det. Lagres i USA Ved store befolkningsundersøkelser

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-1/Skal lete etter nåla i høystakken/

 43. Blir vi sykere av informasjon?

  Blir vi sykere av informasjon? ”Alle” vil at pasientene skal få tilgang på sin egen elektroniske pasientjournal. ... som allerede har gjort pasientjournalene tilgjengelig via internett, særlig Danmark og Storbritannia.   – Ingenting tilsier at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Blir vi sykere av informasjon?/

 44. Gratis til enhver pris?

  Open Access på norsk: Gratis til enhver pris? Norske myndigheter er opptatt av at vitenskapelige artikler skal være ... hva som fremmer gode redaksjonelle ­modeller, mener Haug. Internett har brakt med seg en ­mediekrise i form av tapte inntekter

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Gratis til enhver pris?/

 45. – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen

  – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen Feil eller regelrett fusk slipper stadig vekk gjennom forskningens ... forfatteren, er det én ting. Hvis man må stå frem med fullt navn på internett med sin mistanke, vil de aller fleste la være, resonnerer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen/

 46. Forskningsetikk mer enn bare kakepynt

  Forskningsetikk mer enn bare kakepynt De nasjonale forskningsetiske komiteene har for første gang fått en direktør. ... som hindrer sykdom, er basert på forskning. At telefonene, Internett og mange av de tekniske tingene vi bruker hver eneste dag

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Forskningsetikk mer enn bare kakepynt/

 47. Ingen veit kva forsking er

  Ingen veit kva forsking er Det finnast ingen norsk definisjon av forsking som det er brei semje om i forskarsamfunnet. ... press frå aktørar som spreier store mengder desinformasjon på internett. «Det er uakseptabelt å kalle noko for forsking dersom det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Ingen veit kva forsking er/

 48. Forskeren som ble igjen i kulden

  Forskeren som ble igjen i kulden Selv etter at den kalde krigen var slutt, kjempet biologen Jakob Segal med nebb og klør ... KGB-offiseren Vladimir Putin, og desinformatørene har med internett og sosiale medier fått verktøy deres forgjengere bare kunne

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Forskeren som ble igjen i kulden/

 49. Steg for steg – kes be kes – et forskningsetisk reisebrev

  Steg for steg – kes be kes – et forskningsetisk reisebrev Fattige land har 80 % av all sykdom i verden, men bare 10 % ... de sitter på en veranda på den spanske solkysten. Bare internett-tilgang er nødvendig. Derfor vurderte Senter for internasjonal

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-2/Steg for steg – kes be kes – et forskningsetisk reisebrev/

 50. Big data utfordrer forskningen

  Big data utfordrer forskningen Stadig mer av ditt og andres liv foregår på nettet. For forskere er det viktig ... i denne studien av mange forskjellige typer data. Også Internett-data. De følger politiske nett-steder i Norge, politiske partier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Big data utfordrer forskningen/