Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  Forskningsetisk veileder for internettforskning Veileder for internettforskning fra Den nasjonale forskningsetiske komité for ... den bygger på NESHs Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2003). [1] Formålet med veilederen er å gi hjelp til forskningsetisk

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 2. Internett – www. etikkom.no

  Internett – www. etikkom.no Nettredaktør: Sigrid Skavlid Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er felles informasjonskanal

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Internett – www. etikkom.no/

 3. Regelverket for Internett-forskning

  Regelverket for Internett-forskning: Ikke akkurat krystallklart Enorme datamengder blir en utfordring for flere enn forskere ... snart kommer en strøm av henvendelser om reglene for Internett-forskning. Et regelverk å vise til har de. Men det er ikke akkurat

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Regelverket for Internett-forskning/

 4. Internettbrukere og internettforskning

  Internettbrukere og InternettforskningInternettforskning” kan bety både forskning på Internett og forskning ved hjelp av Internett (Internett ... annen måte, selv om forskningens objekt ikke er Internett). Forskning på Internett kan angå aktiviteter som publisering/deling av

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Internettbrukere og internettforskning/

 5. Ny veileder for internettforskning

  La frem ny veileder: - Er internett som et torg, eller heller en kafé? Forskningsetikken på nett er den samme som ellers, men ... la frem ny veileder for internettforskning. - Forskningsetikken er den samme for forskning på internett som ellers, påpekte Elisabeth

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Ny veileder for internettforskning/

 6. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  Forskningsetisk veileder for internettforskning Utgitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora ... den bygger på NESHs Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2003). Formålet med veilederen er å gi hjelp til forskningsetisk

  /Aktuelt/Publikasjoner/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 7. Internettforskning – hva er rett på nett?

  Internettforskning – hva er rett på nett? Hvilken rolle spille forskningsetikk på Internett hvor sosiale identiteter er flytende ... publisert på forskning.no, 24.3.2015 Er du på Internett når du er på Internett? Det er i så fall ikke like opplagt for forskere

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Internettforskning – hva er rett på nett?/

 8. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer En ny relasjonell identitet, flytende grenser mellom offentlig og privat ... dagskonferanse om Internettforskning 7. februar. Hvilke muligheter og utfordringer ligger i å bruke data samlet inn på internett? - Norske

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 9. 6. Bruk av sitater som er hentet fra Internett

  6. Bruk av sitater fra Internett Forskning på, med eller via Internett kan også gjøre bruk av sitater. Sitater forstås her i ... lokasjonsdata/steddata, bilder, video og så videre. Ved bruk av sitater fra Internett i forbindelse med offentliggjøring av forskningsresultater

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/6. Bruk av sitater som er hentet fra Internett/

 10. Høringssvar, forskningsetiske retningslinjer for NENT, NESH og Internettforskning

  Høringssvar, forskningsetiske retningslinjer for NENT, NESH og Internettforskning Her legger vi ut alle høringssvar til reviderte forskningsetiske ... og NESH (inkludert Etiske rentningslinjer for forskning på Internett). Det er kommet inn svar fra institusjoner, grupper og enkeltpersoner

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Høringssvar, forskningsetiske retningslinjer for NENT, NESH og Internettforskning/

 11. Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat

  Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat - Personopplysningsloven er en forskningsvennlig ... lovverket ikke henger med på den teknologiske utviklingen. Internettforskning var ett av temaene på Forskningsetisk forum 2013. Segadal

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Forskningsetisk forum 2013 - Internettforskning, register- og biobankforskning og plagiat/

 12. Uttalelse om forskning på metaforer på Internett (2015/295)

  Uttalelse om forskning på metaforer på Internett (2015/295) Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora ... Hedmark angående et prosjekt om forskning på metaforbruk på Internett. Etter noen runder med veiledning ble en mer omfattende henvendelse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på metaforer på Internett (2015/295)/

 13. Uttalelse om internettforskning på Piratpartiet (Saksnr. 2014/159)

  Uttalelse om internettforskning på Piratpartiet (Saksnr. 2014/159) Henvender ønsker å analysere debatter og diskursive mønstre

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om internettforskning på Piratpartiet (Saksnr. 2014/159)/

 14. Blogg og private tekster på Internett

  Blogg og private tekster på Internett - ikke til fri bruk for forsker Respekt for informantene og ivaretakelse av etiske verdier ... nok, sier Marika Lüders, forsker ved SINTEF. Aktiviteter på Internett betyr mye i dagens samfunn. På få år har bruk av nettmedier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Blogg og private tekster på Internett/

 15. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  Internettforskning: Etikk - juss ... Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer En ny relasjonell identitet, flytende grenser mellom offentlig og privat ... da NSD, NENT og NESH inviterte til dagskonferanse om Internettforskning 7. februar.

  /Aktuelt/Nyheter/Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 16. Seminar om internettforskning: Etikk – Juss - Forskererfaringer

  Seminar om Internettforskning: Etikk – Juss - Forskererfaringer Tid og sted: 7. februar 2013, klokken 10.00 – 16.30 ved Radisson ... (innen 15. januar 2013). Begrenset antall plasser. Forskning på Internett har pågått i mange år, men må likevel betraktes som et relativt

  /Aktuelt/Seminar om internettforskning: Etikk – Juss - Forskererfaringer/

 17. Nye etiske retningslinjer for forskning på Internett

  Oppdaterer retningslinjene for Internettforskning Ulike tilnærminger til Internett reiser vidt forskjellige etiske spørsmål for ... knyttet til Internett. Nærmere bestemt gjelder dette forskning på Internett som struktur og teknologi, bruken av Internett som redskap

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Nye etiske retningslinjer for forskning på Internett/

 18. Forskere bør ikke tyvlytte på Internett

  Forskere bør ikke tyvlytte på Internett Sitter vi og snakker med en venn på kafé, forventer vi ikke at en forsker som overhører ... eller Twitter-meldinger? Les også: Grublet over gråsoner Internett kan framstå som et eldorado for forskere. Store mengder informasjon

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Forskere bør ikke tyvlytte på Internett/

 19. Sorgstøtte på Internett (Saksnr. 2012/210)

  Sorgstøtte på Internett (Saksnr. 2012/210) Last ned brevet som pdf Henvendelsen kommer fra Iren Johnsen ved Senter for Krisepsykologi ... og gjelder innhenting av data fra lukket diskusjonsforum på internett for foreldre/etterlatte som har mistet et barn. Grunnen til

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Sorgstøtte på Internett (Saksnr. 2012/210)/

 20. En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft

  En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft NEM 2013/56, REK sør-øst A 2012/2026 ... livsstilsendring gitt av trenet helsepersonell. Intervensjonen gis på Internett gjennom "Min journal"-datasystemet der pasientene logger seg

  /Søk i NEMs vedtak/En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft/

 21. Klagesak: En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft. (Saksnr. 2013/56)

  Klagesak: En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft. (Saksnr. 2013/56) ... livsstilsendring gitt av trenet helsepersonell. Intervensjonen gis på Internett gjennom "Min journal"-datasystemet der pasientene logger seg

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft. (Saksnr. 2013/56)/

 22. Innledning

  Internetts egenart og raske endringstakt gjør at det oppstår nye og særegne spørsmål hvor forskeren må reflektere over ulike og ... «Etiske retningslinjer for forskning på Internett» fra 2003. Innledning Internetts egenart og raske endringstakt gjør at det

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/Innledning/

 23. 3. Barns krav på beskyttelse

  3. Barns ... til å bli hørt, også i forskningen. Dette gjelder også Internettforskning med barn og unge. Slik forskning reiser spesielle utfordringer ... beskyttelse ved å samle inn data om Internett ved hjelp av etablerte metoder utenfor Internett.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/3. Barns krav på beskyttelse/

 24. Internet Research Ethics

  Fossheim og Helene Ingierd (red.), Cappelen Damm Akademisk. Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis ... adresserer etiske utfordringer som oppstår ved forskning på Internett og ved bruk av Big Data i forskning. Når bør fritt og informert

  /Aktuelt/Publikasjoner/Internet Research Ethics/

 25. Definisjoner

  studentarbeider i form av avhandlinger på master- og ph.d.-nivå.  «Internett» betegner i utgangspunktet et globalt datanettverk for kommunikasjon ... kommunikasjon og spredning av informasjon. I utvidet betydning kan «Internett» referere til teknologisk systemer og enheter (ting), ulike

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/Definisjoner/

 26. Satser på gratis nettbøker

  Satser på gratis nettbøker En bok om internettforskning og etikk blir sannsynligvis den første boka som publiseres Open Access ... Access, det vil si gratis tilgjengelig via Internett, på et norsk akademisk forlag. Boka Internet Research Ethics tar for seg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/Satser på gratis nettbøker/

 27. 2003-1

  2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? Ny biobanklov ... 2003-1 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Internettforskning - hvordan ivareta etiske prinsipper? Ny biobanklov med

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2003-1/

 28. 7. Tilbakeføring av resultater

  7. Tilbakeføring av resultater Mange sosiale og kulturelle bevegelser på Internett er bygget på ... Tilbakeføring av resultater Mange sosiale og kulturelle bevegelser på Internett er bygget på normer om åpenhet, informasjonsfrihet og deling

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/7. Tilbakeføring av resultater/

 29. 5. Hensynet til tredjepart

  Hensynet til tredjepart Ulike former for interaksjon på Internett vil også ofte gjøre at man direkte eller indirekte vil samle ... virkninger på tredjepart (punkt 11).  Forskning på, via og med Internett vil ofte kunne inkludere data fra andre enn informantene.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/5. Hensynet til tredjepart/

 30. Viktig å beskytte forskerne også

  – Viktig å beskytte forskerne også Når internett er kilde til data, risikerer enkelte forskere å utsette seg selv for omfattende ... omfattende hets. Les også hovedsaken: Internett: Offentlig, men ikke fritt vilt I 2000 deltok professor Charles Ess på et av de første

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Viktig å beskytte forskerne også/

 31. Big data utfordrer krav til anonymisering

  står det i de nye etiske retningslinjene for forskning på Internett. – Det hviler et stort ansvar på forskerne, som må erkjenne ... De nasjonale forskningsetiske komiteene med en bok om internettforskning, på Cappelen Damm. Helene Ingierd, sekretariatsleder for

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Big data utfordrer krav til anonymisering/

 32. Kronikk: Forskerne ser deg

  kronikken. Kronikk publisert på forskning.no, 28.3.2015 På Internett produserer og deler vi informasjon om våre liv som aldri før ... dem man forsker på? Dette er viktige etiske spørsmål i internettforskning, et relativt nytt felt i hurtig utvikling. Svarene på

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Kronikk: Forskerne ser deg/

 33. Nytt nummer av Forskningsetikk

  første utgave er et temanummer med høyaktuelt stoff: Internett-forskning og etiske dilemma, sier redaktør Lise Ekern. Komiteene ... Regelverket for Internett-forskning: Ikke akkurat krystallklart Et annet privatliv Blogg og private tekster på Internett - ikke til

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 34. Ny bok: Internet Research Ethics

  Ny bok: Internet Research Ethics Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis. Antologien Internet ... etiske dilemmaer vi møter ved forskning på og med Internett. Internettboka 26. mars ble Internet Research Ethics lansert på et

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny bok: Internet Research Ethics/

 35. Bladet Forskningsetikk

  Bladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2011. Nytt av året var at vi valgte å produsere temanummer fra ... og kan bestilles fra nettsiden. Bladet kan lastes ned fra Internett.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Bladet Forskningsetikk/

 36. 2017-3

  skrive i vei om ekstremister basert på kilder de finner på internett, mens forskere underlegges strenge regler og må anonymisere ... og bilde. Kanskje kan nye retningslinjer for forskning på internett løse noen av problemene forskerne står overfor. Eller kanskje

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/

 37. Uttalelse om studien «”United we Stand”: Framing Myalgic Encephalomyelitis in a Virtual Symbolic Community» (sak 2015/21)

  om en nylig publisert artikkel[1] basert på forskning via Internett på ulike blogger og nettfora knyttet til diagnosen ME (myalgisk ... spørsmål om samtykke enda mer relevant. Vurdering Forskning på Internett er utfordrende, spesielt når det gjelder spørsmål om samtykke

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om studien «”United we Stand”: Framing Myalgic Encephalomyelitis in a Virtual Symbolic Community» (sak 2015/21)/

 38. Boklansering: Internet Research Ethics

  med lansering av boka Internet Research Ethics. <br><br>Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis ... adresserer etiske utfordringer som oppstår ved forskning på Internett og ved bruk av Big Data i forskning. Boklansering: Internet

  /Aktuelt/Boklansering: Internet Research Ethics/

 39. Fagbladet Forskningsetikk

  Fagbladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2010. På grunn av at Forskningsetiske komiteer var 20 år, ... og kan bestilles fra nettsiden.   Bladet kan lastes ned fra Internett.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Fagbladet Forskningsetikk /

 40. Leder: Hemmligheter i offentlighetens tid

  om mine betroelser. tadig flere bruker sosiale medier på Internett som en slags moderne dagbok. Frustrasjoner og følelser, sunnhet ... entrer deres nettverden og observerer og rapporterer derfra. Internett kan framstå som et informasjons­eldorado for forskere, og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Leder: Hemmligheter i offentlighetens tid/

 41. Offentlig - men ikke fritt vilt

  Internett: Offentlig, men ikke fritt vilt Du kan ikke uten videre forskes på på Facebook, men hva hvis du begynte å hetse folkegrupper ... innleggene dine? Forskere sliter med grenseoppgangene, når internett er kilde til data. Erfarne forskere kontakter meg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Offentlig - men ikke fritt vilt/

 42. Forskning på barns nettvaner

  Forskning på barns nettvaner - etisk utfordrende Forskning på Internettadferd stiller forskeren overfor flere dilemma; spesielt når mange ... samarbeider sammen om en større undersøkelse på barn og deres Internett-vaner. Målet har vært å få barnet selv i tale. Det er nemlig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/

 43. Sett & hørt

  Kilde: www.nature.com Oppdaterer retningslinjene for internettforskning Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap ... knyttet til Internett. Retningslinjene gjelder forskning på Internett som struktur og teknologi, bruken av Internett som redskap

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/Sett & hørt/

 44. Program Forskningsetisk forum 2013

  komiteene Sentrale forskningsetiske utfordringer 10.10: Internettforskning Er det forskjell på en publisert artikkel og en tekst ... kan man samle inn på Internett? 10:10: Juridiske rammer - muligheter og begrensninger for internettforskning, Katrine Segadal, NSD

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Program Forskningsetisk forum 2013/

 45. Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Barn i forskning - etiske dimensjoner Antologi, 2013. Hallvard Fossheim, Jacob Hølen, Helene Ingierd (red.). Barn ... Mossige og Elisabeth Backe-Hansen Forskning på barns bruk av internett Elisabeth Staksrud Legemiddelstudier med barn Kjersti Bakken

  /Aktuelt/Publikasjoner/Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 46. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  belastninger for personene det forskes på (punkt 14).  Forskning på Internett tar ofte utgangspunkt i samhandling i digitale fora (Twitter ... kallenavn) er en viktig side ved enkelte former for samhandling på Internett. Ofte brukes slike pseudonymer på tvers av ulike fora og i

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 47. 1. Offentlig eller privat?

  det gjelder informasjon om atferd som formildes og lagres på Internett. Forskeren må derfor ta hensyn til at det kan være en forskjell ... diffust. Én grunn er at individer som publiserer informasjon på Internett selv kan ha en forståelse av at informasjonen er privat selv

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/1. Offentlig eller privat?/

 48. Grublet over gråsoner

  over gråsoner De store gråsonene knyttet til personvern og Internett kan hindre nyttig og interessant forskning, mener Niamh Ní ... Stadig nye utfordringer Ní Bhroin tror forskere som forsker på Internett, alltid vil møte nye etiske utfordringer. – Vi må ikke være

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-2/Grublet over gråsoner/

 49. Et annet privatliv

  Et annet privatliv Internett har endret privatlivet vårt. Få er i tvil om det. Men hvordan foregår endringen, og hvor langt kan ... forskere har allerede begynt letingen etter hva denne nye Internett- og smarttelefon-påvirkede identiteten vår er for noe. Om kort

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Et annet privatliv/

 50. ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe

  ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. ... fall på hvilke måter?  Les også: Internettbrukere og internettforskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe/