Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

  lovendringen. Det søkes om fritak fra kravet om å innhente samtykke fra de aktuelle pasientene. Søknaden ble første gang behandlet ... utfyllende vurdering av hvorfor det ville være vanskelig å innhente samtykke fra pasientene i denne sårbare gruppen. REK sør-øst A behandlet

  /Søk i NEMs vedtak/Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold/

 2. Dyp sårinfeksjon etter hjertekirurgi

  fellesnevnere for risikofaktorer. Det søkes om fritak fra samtykkekravet for å kunne innhente opplysninger fra pasientjournaler. ... det ble innhentet samtykke fra de pasientene som er i live. Det ble gitt fritak fra kravet om å innhente samtykke fra pårørende for

  /Søk i NEMs vedtak/Dyp sårinfeksjon etter hjertekirurgi/

 3. AFIB-ICU Nyoppstått atrieflimmer hos pasienter innlagt i intensivavdeling

  atrieflimmer (NOAF) hos intensivpasienter. Det søkes om fritak fra samtykkekravet for ca. 50 pasienter som skal rekrutteres ved innkomst intensivavdelingen ... at det skulle lages et eget samtykkeskriv til de pårørende, og et eget skjema for ettertidig samtykke fra pasienten der denne har

  /Søk i NEMs vedtak/AFIB-ICU Nyoppstått atrieflimmer hos pasienter innlagt i intensivavdeling/

 4. Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge

  et allerede godkjent prosjekt. Det søkes om fritak fra samtykkekravet for alle pasienter under 18 år som har søkt seg til nasjonal ... sør-øst A den 16.01.2020. REK avslo søknaden, og kravet om samtykke for forskningsdeltakelse ble opprettholdt. Prosjektleder klagde

  /Søk i NEMs vedtak/Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge/

 5. Referat fra møte i NESH 13. desember 2019

  NENT:  Medlem (NENT): Tone Druglitrø  Alle nye medlemmer ble informert i desember 2019 og har takket ja til å delta i utvalget.  ... tilbakemelding vedrørende formuleringer på deres nettsider om samtykke og forskning i barnehage og skole. Vidar følger opp dialogen med

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 13. desember 2019/

 6. Aktuelt

  Bioetiker mener vaksinestudie fra WHO mangler tilstrekkelig informert samtykke. Vatikanet vil ha «algor-etikk» På initiativ fra pave ... Han mener forskerne ikke har innhentet tilstrekkelig informert samtykke fra deltakerne. Verdens helseorganisasjon, WHO, hevder

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Aktuelt/

 7. Mitt dilemma

  Mitt dilemma: «Skulle vi gi opp samarbeidet og dra på sightseeing?» På et lite kontor i Harriet ... notater, men uten noen konsekvent innhenting av samtykke. Fritt informert samtykke er et ufravikelig forskningsetisk prinsipp for

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Mitt dilemma/

 8. Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950 - 2000

  for stor om det blir gitt innsyn i helseopplysningene uten samtykke. NEM gjennomgikk også de tidligere prosjektene klager henviser ... gitt informert samtykke, jf. blant annet forskningsetiske retningslinjer og helseforskningsloven § 13. Kravet om samtykke er ment

  /Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950 - 2000/

 9. – Forskningsetikken er særlig viktig nå

  fra sentrale forskningsetiske krav, slik som kravet om informert samtykke, både i lovverket og i forskningsetikken. I forskningsetikken ... situasjoner der det er mulig å respektere deltakerne uten å innhente samtykke, dersom forskningen også har en nytteverdi som klart overstiger

  /Aktuelt/Nyheter/2020/– Forskningsetikken er særlig viktig nå/

 10. Uttalelse om forskning på formidling ved Bergen Assembly 2019

  om at det her er snakk om forskning. Videre, i skjema for samtykke som benyttes i prosjektet, blir det bedt om tillatelse til ... personvernombud. Det er frivillig for ansatte å delta, noe det er blitt informert om skriftlig i forkant av første intervjurunde. Data skal ikke

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på formidling ved Bergen Assembly 2019/

 11. Forskning på forsøk med leksefri skole i Trondheim

  roller og ansvar, om styring og uavhengighet, om vilkår for samtykke, og om risiko og konsekvenser. Den ene henvenderen spør NESH: ... samme gjelder utformingen av informasjonsbrev som skal sikre samtykke fra respondentene. TK er formelt ansvarlig for spørreundersøkelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Forskning på forsøk med leksefri skole i Trondheim/

 12. Forskningsetikk viktig i nasjonal strategi for KI

  Forskningsetikk viktig tema i fersk strategi for kunstig intelligens I dag la digitaliseringsminister Nikolai ... menneskeverd, lokalisere ansvar, være inspiserbar og bidra til informert samfunnsdebatt. b. Samfunnsovergripende konsekvenser og forskningens

  /Aktuelt/Nyheter/2020/Forskningsetikk viktig i nasjonal strategi for KI/

 13. Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)

  hovedregelen at det skal være gitt et informert samtykke, jf. helseforskningsloven § 13. Kravet om samtykke er ment å forebygge krenkelser ... helseforskningsloven § 35 en mulighet for unntak fra kravet om samtykke, ved at REK kan bestemme at helseopplysninger innsamlet i helse-

  /Søk i NEMs vedtak/Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)/

 14. Faglig prioriterte områder 2020

  Faglig prioriterte områder i 2020 For 2020 har komiteene valgt institusjonenes ansvar for forskningsetikk, og ... utfordringer. Mange er knyttet til muligheten for reelt informert samtykke til bruk av data om oss selv i forskning og muligheten

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Faglig prioriterte områder 2020/

 15. Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019

  ble ønsket velkommen som ny sekretariatsleder i NEM.   Siri informerte om at det forrige møtet i Skjelettutvalget ble avlyst fordi ... begrunnelse i at kravet til informert samtykke ikke er oppfylt. I begrunnelsen heter det at de som skal samtykke må få skriftlig informasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019/

 16. Forskeren som ble igjen i kulden

  Forskeren som ble igjen i kulden Selv etter at den kalde krigen var slutt, kjempet biologen Jakob Segal med nebb og ... at lesere av vitenskapelige artikler både er kritiske og velinformerte og ofte eksperter nettopp på det området de leser om. Derfor

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Forskeren som ble igjen i kulden/

 17. Arbeids- og sosialministeren måtte svare om forskningsetikk

  deres langtidssykemeldte pasienter å delta i forskning uten samtykke, og kan statsråden garantere at dette ikke feilaktig har skjedd ... bruken av forskrift for å omgå det informerte samtykket spesielt. Det informerte samtykket er et hellige gral i forskningsetikken

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Arbeids- og sosialministeren måtte svare om forskningsetikk/

 18. SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom

  begrunnelse i at kravet til informert samtykke ikke er oppfylt. I begrunnelsen heter det at de som skal samtykke må få skriftlig informasjon ... helseopplysninger skal overføres fra Norge til utlandet. Studien er samtykkebasert. Studien fikk etisk forhåndsgodkjenning fra REK den 06

  /Søk i NEMs vedtak/SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom/

 19. Referat fra møte i NEM 4. september, 2019

  innhente samtykke fra den personen som opplysningene gjelder. Dette er imidlertid en annen type samtykke enn samtykke som rettslig ... som startet opp i 2008. Dette prosjektet var opprinnelig samtykkebasert, men Helsedirektoratet ga i brev datert 17.12.2008 dispensasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 4. september, 2019/

 20. Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»

  foreløpige vurdering, har NESH sett på informasjonsskriv, samtykkeerklæring og en etisk egenevaluering. Bakgrunn Prosjektet «Seksåringens ... egenevalueringen skal det gis informasjon og innhentes samtykke fra alle de nevnte gruppene. Samtykket handler ikke bare om behandlingen av personopplysninger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»/

 21. Referat fra møte i NESH 13. juni 2019

  og i forskningsetisk forstand. Det gjelder spesielt fraværet av samtykke i den kvantitative delen. NESH finner at de avveiingene som ... forskningsetiske ansvaret for å informere og kravet om at samtykket skal være informert, fritt og uttrykkelig ikke er tilstrekkelig ivaretatt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 13. juni 2019/

 22. Lege mista jobben etter forskingsprosjekt

  vurdering». Verken legar eller pasientar blei spurde om å gi sitt samtykke til forskinga. Pasientane var langtidssjukemelde, og forskinga ... forskingsetiske ansvaret for å informere og kravet om at samtykke skal vere informert, fritt og uttrykkeleg, er ikkje tilstrekkeleg teke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Lege mista jobben etter forskingsprosjekt/

 23. Referat fra møte i NESH 11. september 2019

  Referat fra møte i NESH 11. september 2019 Tid: 10:00 - 16:00 Sted: Kongens gt. 14, Oslo Tilstede: Ivar Kolstad ... til videre dialog med NESH om mulige løsninger for å sikre samtykke og retten til reservasjon i skoleforskning. Vedtak: Saken ble

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 11. september 2019/

 24. Leder: Forfedre på avveie

  museumsdirektør Martin Biehl at repatriering generelt sett er en anerkjennelse fra museer i dag om at de tar avstand fra tidligere tiders ... (Skjelettutvalget) maner til forsiktighet. Tvunget inn i forskning Samtykke er et aktuelt spørsmål også når myndigheter og offentlig forvaltning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Leder: Forfedre på avveie/

 25. Ropar varsku om forsking i forvaltinga

  langtidssjukemelde pasientar å ta del i forsking – utan å måtte innhente samtykke. For å gi etaten lov til dette, laga Arbeids- og sosialdepartementet ... til statistikk, arkivformål og forsking kan samlast inn utan samtykke dersom innsamlinga har heimel i forskrift. NESH meiner likevel

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Ropar varsku om forsking i forvaltinga/

 26. – Tvilsam utlevering av elevdata

  ikkje-anonyme data frå barn og unge vidare til forskarar. Samtykket frå barna har ikkje vore i samsvar med dei forskingsetiske ... individnivå over ei årrekke. Dette er problematisk, sidan samtykket som er innhenta frå barna ikkje er i samsvar med dei forskingsetiske

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/– Tvilsam utlevering av elevdata/

 27. Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid

  Implisitt: Tilegnet Heyerdahl seg hodeskallene på etisk vis? Samtykke er et annet avgjørende punkt: Har forskningsgruppen gjennomført ... forskningsgruppen opp saken med Skjelettutvalget igjen. Thorsby informerer om tiltak de har gjort for å finne ut av proveniens, og om

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid/

 28. Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål

  Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål Prøver av hårstrå fra «Angela» viste ... Children pris på avsløringene. På sin hjemmeside gir sykehuset anerkjennelse til The Star-reporterne Rachel Mendelson og Michele Henry

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål/

 29. Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv

  for utvidet del. REK stilte som vilkår at det må innhentes samtykke fra deltagerne, utarbeides informasjonsskriv, og sendes inn ... informasjon om barns helse fra samme register må det også innhentes samtykke fra begge foreldrene.  Prosjektgruppen ønsker å se på forekomsten

  /Søk i NEMs vedtak/Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv/

 30. NLP ved Ahus - Bruk av framtidens metoder for analyse av journaltekst

  initialt på REK-godkjenning for bruk av Sepsisregisteret og deltakersamtykket gitt til bruk av journaldata i HUNT IV. REKs vedtak 4 ... dem å treffe spesifikke, begrunnede og informerte valg som basis for å gi og samtykke til helsehjelp. Slike spørsmål er det relevant

  /Søk i NEMs vedtak/NLP ved Ahus - Bruk av framtidens metoder for analyse av journaltekst/

 31. Referat fra møte i NEM 20. juni 2019

  prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet med mulighet for å kunne reservere seg mot deltakelse ... godkjent av REK sør-øst C 19. september 2018 med vilkår om at samtykke skulle innhentes fra begge foreldre dersom foreldrene har delt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 20. juni 2019/

 32. Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen

  innledende informasjonen. Undersøkelsen er imidlertid ikke samtykkebasert i juridisk forstand, og behandlingen av personopplysninger ... forskningsetikken og tilliten til forskningen. b) Informasjon og samtykke fra informantene som deltar i Elevundersøkelsen Både forskere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen/

 33. Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering

  er forpliktet av forskningsetikken. b)      Informasjon og samtykke fra informantene som deltok i Forsøket For NESH tok saken en ... forskernes begrunnelse for at Prosjektet var gjennomført uten samtykke, blant annet med henvisning til at NESH «did not require ethics

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering/

 34. Tricuspidalkirurgi ved Haukeland

  prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet for å kunne reservere seg mot deltakelse.  Prosjektleder ... prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet med mulighet for å kunne reservere seg mot deltakelse

  /Søk i NEMs vedtak/Tricuspidalkirurgi ved Haukeland/

 35. Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom

  utover frist for destruering, og i strid med informasjonen i samtykkeskrivet. Vedtaket ble påklaget. Klager angir at deltagerne i studiene ... hensynet til forskningsdeltagerne og respekten for deres avgitte samtykke mer enn oppveier klagers betraktning. Saken oversendes til

  /Søk i NEMs vedtak/Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom/

 36. Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse

  2019 hvor REK Sør-øst C godkjente studien, med vilkår om at samtykke skulle innhentes fra begge foreldre før registrering av omsøkte ... datatilfanget tilstrekkelig til at anonymitet oppnås. Grunnlaget for samtykke er derfor ikke lenger til stede og klagen tas til følge. Prosjektets

  /Søk i NEMs vedtak/Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse/

 37. Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?

  Sør-øst D godkjente prosjektet med vilkår om at det må innhentes samtykke for pasientene i den prospektive delen av studien dvs. de som ... påklaget med begrunnelse i at det er vanskelig å innhente samtykke for den prospektive delen av prosjektet. REK opprettholdt vedtaket

  /Søk i NEMs vedtak/Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?/

 38. Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

  fortrolighet og ansvarlighet skal følges. Forskningsetisk sett er samtykke en hovedregel når personopplysninger brukes i forskning. Forskere ... til informasjon og samtykke (NESH 2018). Men samtykke er ikke alltid mulig å innhente, og selv når samtykke er mulig, vil det ofte

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens/

 39. Henvendelse angående utstilling av menneskelige levninger (2019/59)

  poengterer henvender at man ikke kan regne med at noen har samtykket til å ha sine organer donert til forskning og utstilling. ... av nyere datering, har personen kraniet tilhørte gitt sitt samtykke til å bli stilt ut? Konklusjon Skjelettutvalget vil anbefale

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse angående utstilling av menneskelige levninger (2019/59)/

 40. Vil bidra til å redde liv med ny app

  lavinntektsland. Forskningen regnes som risikofri, men et krav om samtykke fra både mor og far truet med å stanse prosjektet. Hvert år ... nyfødte i Tanzania, Nepal og Indonesia. Han planla å be om samtykke bare fra barnas mødre og argumenterte med at fedrene som regel

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Vil bidra til å redde liv med ny app/

 41. Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU

  Borge. – Jeg pleier å si at man ikke kan spørre et atom om samtykke, så der slipper forskerne litt unna. For andre kan det oppleves ... dere tenker å gjennomføre forskningen, vi må se alt av samtykkeskjemaer, tillatelser og så videre». Uten klarsignal fra etikkpanelet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU/

 42. Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning

  Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning Søknaden fikk toppscore av det vitenskapelige panelet. ... utgangspunktet, som faktisk var noe av det fagpanelet ga oss anerkjennelse for, understreker Skogen. Han medgir at en mindre kritisk

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning/

 43. 2019-2

  Forskningsetikk nr. 2, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... helsehjelp? Det har betydning for om både mor og far må gi sitt samtykke. Forskningsrådet og EU er de viktigste finansieringskildene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/

 44. Storfellesmøtet 2019

  et 09.30-10.00        Hvilke utfordringer lager dette for samtykket? Gruppediskusjon. 10.00-10.30        Pause, utsjekk 10.30-11 ... Holmen, HUNT/NTNU 11.00-11.30        Hva er samtykket til for? Hvordan vil samtykkene se ut i fremtiden? v/Lars Ursin, NTNU 11.30-12

  /Aktuelt/Storfellesmøtet 2019/

 45. EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern Norway: Diagnostic yield, complications and patient satisfaction.

  EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern ... annen behandling enn normalt for pasientene som også skal avgi samtykke. Prosjektets formål er i protokollen beskrevet ved hver av

  /Søk i NEMs vedtak/EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern Norway: Diagnostic yield, complications and patient satisfaction./

 46. Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo

  godkjente studien, men stilte vilkår bl.a. om innhenting av samtykke for pasienter som i løpet av 2019 blir inkludert i studien ... beskrivelse av insidensen av håndleddsbrudd og at å innhente samtykke er vanskelig da håndleddsbrudd behandles på ulike steder og

  /Søk i NEMs vedtak/Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo/

 47. Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019

  rettsgrunnlag for innhenting av helseopplysninger, enten i samtykke etter helseforskningsloven kap. 4, eller i vedtak om dispensasjon ... anvendelse i samsvar med helseforskningsloven § 14 om bredt samtykke. Vedtak NEM opphever REKs vedtak av 20.11.2018, og sender saken

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019/

 48. Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning Her finner du NENTs innspill til Forskningsrådets ... det gjelder anerkjennelse og kreditering av involvering og bidrag, stiller retningslinjene klare krav til anerkjennelse av økonomisk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 49. NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning Hva slags åpenhet som omtales bør ... det gjelder anerkjennelse og kreditering av involvering og bidrag, stiller retningslinjene klare krav til anerkjennelse av økonomisk

  /Aktuelt/Nyheter/2019/NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 50. Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019

  HMS SAS har klarert studieinformasjon inklusiv tekst til samtykkeerklæring utarbeidet av VIIRAL/Hogne Vik. Denne informasjon er allerede ... informere en del flere enn de som faktisk blir inkludert. Samtykket kan innhentes fra de aktuelle kvinnene ved oppmøte på klinikken

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019/