Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Referat fra møte i NEM 20. juni 2019

  prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet med mulighet for å kunne reservere seg mot deltakelse ... godkjent av REK sør-øst C 19. september 2018 med vilkår om at samtykke skulle innhentes fra begge foreldre dersom foreldrene har delt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 20. juni 2019/

 2. Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen

  innledende informasjonen. Undersøkelsen er imidlertid ikke samtykkebasert i juridisk forstand, og behandlingen av personopplysninger ... forskningsetikken og tilliten til forskningen. b) Informasjon og samtykke fra informantene som deltar i Elevundersøkelsen Både forskere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen/

 3. Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering

  er forpliktet av forskningsetikken. b)      Informasjon og samtykke fra informantene som deltok i Forsøket For NESH tok saken en ... forskernes begrunnelse for at Prosjektet var gjennomført uten samtykke, blant annet med henvisning til at NESH «did not require ethics

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering/

 4. Tricuspidalkirurgi ved Haukeland

  prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet for å kunne reservere seg mot deltakelse.  Prosjektleder ... prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet med mulighet for å kunne reservere seg mot deltakelse

  /Søk i NEMs vedtak/Tricuspidalkirurgi ved Haukeland/

 5. Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom

  utover frist for destruering, og i strid med informasjonen i samtykkeskrivet. Vedtaket ble påklaget. Klager angir at deltagerne i studiene ... hensynet til forskningsdeltagerne og respekten for deres avgitte samtykke mer enn oppveier klagers betraktning. Saken oversendes til

  /Søk i NEMs vedtak/Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom/

 6. Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse

  2019 hvor REK Sør-øst C godkjente studien, med vilkår om at samtykke skulle innhentes fra begge foreldre før registrering av omsøkte ... datatilfanget tilstrekkelig til at anonymitet oppnås. Grunnlaget for samtykke er derfor ikke lenger til stede og klagen tas til følge. Prosjektets

  /Søk i NEMs vedtak/Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse/

 7. Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?

  Sør-øst D godkjente prosjektet med vilkår om at det må innhentes samtykke for pasientene i den prospektive delen av studien dvs. de som ... påklaget med begrunnelse i at det er vanskelig å innhente samtykke for den prospektive delen av prosjektet. REK opprettholdt vedtaket

  /Søk i NEMs vedtak/Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?/

 8. Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

  fortrolighet og ansvarlighet skal følges. Forskningsetisk sett er samtykke en hovedregel når personopplysninger brukes i forskning. Forskere ... til informasjon og samtykke (NESH 2018). Men samtykke er ikke alltid mulig å innhente, og selv når samtykke er mulig, vil det ofte

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens/

 9. Henvendelse angående utstilling av menneskelige levninger (2019/59)

  poengterer henvender at man ikke kan regne med at noen har samtykket til å ha sine organer donert til forskning og utstilling. ... av nyere datering, har personen kraniet tilhørte gitt sitt samtykke til å bli stilt ut? Konklusjon Skjelettutvalget vil anbefale

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse angående utstilling av menneskelige levninger (2019/59)/

 10. Vil bidra til å redde liv med ny app

  lavinntektsland. Forskningen regnes som risikofri, men et krav om samtykke fra både mor og far truet med å stanse prosjektet. Hvert år ... nyfødte i Tanzania, Nepal og Indonesia. Han planla å be om samtykke bare fra barnas mødre og argumenterte med at fedrene som regel

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Vil bidra til å redde liv med ny app/

 11. Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU

  Borge. – Jeg pleier å si at man ikke kan spørre et atom om samtykke, så der slipper forskerne litt unna. For andre kan det oppleves ... dere tenker å gjennomføre forskningen, vi må se alt av samtykkeskjemaer, tillatelser og så videre». Uten klarsignal fra etikkpanelet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU/

 12. Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning

  Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning Søknaden fikk toppscore av det vitenskapelige panelet. ... utgangspunktet, som faktisk var noe av det fagpanelet ga oss anerkjennelse for, understreker Skogen. Han medgir at en mindre kritisk

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning/

 13. 2019-2

  Forskningsetikk nr. 2, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... helsehjelp? Det har betydning for om både mor og far må gi sitt samtykke. Forskningsrådet og EU er de viktigste finansieringskildene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/

 14. Storfellesmøtet 2019

  Årets Storfellesmøte for NEM/REK avholdes på Hell 16.-17. oktober. Tema er fremtidens forskningsetiske ... og uklare betingelser for gjenbruk? Hvordan sikre informert (nok) samtykke i en slik kontekst? Bruk av kunstig intelligens i helseforskning

  /Aktuelt/Storfellesmøtet 2019/

 15. EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern Norway: Diagnostic yield, complications and patient satisfaction.

  EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern ... annen behandling enn normalt for pasientene som også skal avgi samtykke. Prosjektets formål er i protokollen beskrevet ved hver av

  /Søk i NEMs vedtak/EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern Norway: Diagnostic yield, complications and patient satisfaction./

 16. Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo

  godkjente studien, men stilte vilkår bl.a. om innhenting av samtykke for pasienter som i løpet av 2019 blir inkludert i studien ... beskrivelse av insidensen av håndleddsbrudd og at å innhente samtykke er vanskelig da håndleddsbrudd behandles på ulike steder og

  /Søk i NEMs vedtak/Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo/

 17. Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019

  rettsgrunnlag for innhenting av helseopplysninger, enten i samtykke etter helseforskningsloven kap. 4, eller i vedtak om dispensasjon ... anvendelse i samsvar med helseforskningsloven § 14 om bredt samtykke. Vedtak NEM opphever REKs vedtak av 20.11.2018, og sender saken

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019/

 18. Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning Her finner du NENTs innspill til Forskningsrådets ... det gjelder anerkjennelse og kreditering av involvering og bidrag, stiller retningslinjene klare krav til anerkjennelse av økonomisk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 19. NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning Hva slags åpenhet som omtales bør ... det gjelder anerkjennelse og kreditering av involvering og bidrag, stiller retningslinjene klare krav til anerkjennelse av økonomisk

  /Aktuelt/Nyheter/2019/NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 20. Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019

  HMS SAS har klarert studieinformasjon inklusiv tekst til samtykkeerklæring utarbeidet av VIIRAL/Hogne Vik. Denne informasjon er allerede ... informere en del flere enn de som faktisk blir inkludert. Samtykket kan innhentes fra de aktuelle kvinnene ved oppmøte på klinikken

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019/

 21. Referat fra Årskonferansen 2019

  ekspertene skal jobbe, må vi ha en god dialog med ekspertene. Vi informerer ekspertene om hvordan og hva som skal vurderes. Vi tar gjerne ... oppstår underveis i prosjektet, kommenterte Hedlund: – Vi skal informeres om endringer i prosjektet, der skal også dette rapporteres

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 22. Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler

  forskningsdeltakerne har samtykket til deltakelse i MoBa, og det vil derfor ikke innhentes nytt samtykke for dette prosjektet. Prosjektleder ... formål og bruk av data er forsvarlig og forenlig med avgitte samtykker eller samfunnets forventninger til forskningen. Det fremkommer

  /Søk i NEMs vedtak/Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler/

 23. Referat fra NESH-møte 29.3.2019

  Referat fra NESH-møte 29.3.2019 Tid: ‎10‎:‎00 - ‎16‎:‎00 Sted: Park Inn by Radisson Oslo, Øvre ... presenterte saken, som blant annet reiser spørsmål om vilkårene for samtykke, gjenbruk av data i forskning, samt plassering av det forskningsetiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 29.3.2019/

 24. FS-Databasen (innleggelsesregisteret) - som brukt i CVDNOR-prosjektet. Fritak fra taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre

  rettsgrunnlag for innhenting av helseopplysninger, enten i samtykke helseforskningsloven kap. 4. eller i vedtak om dispensasjon fra ... avgrenset anvendelse i samsvar med helseforskningsloven § 14 om bredt samtykke. NEM opphever REKs vedtak av 20.11.2018, og sender saken tilbake

  /Søk i NEMs vedtak/FS-Databasen (innleggelsesregisteret) - som brukt i CVDNOR-prosjektet. Fritak fra taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre/

 25. Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen-eller?

  intervjusettinger ga også visse utfordringer omkring informert samtykke. For eksempel ville det iblant komme folk til og fra intervjuet ... gjort annerledes? Jeg ville vært mer obs på prosessen omkring samtykke. Jeg gjorde både spontane og avtalte intervjuer i hjem og templer

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-1/Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen-eller?/