Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019

  rettsgrunnlag for innhenting av helseopplysninger, enten i samtykke etter helseforskningsloven kap. 4, eller i vedtak om dispensasjon ... anvendelse i samsvar med helseforskningsloven § 14 om bredt samtykke. Vedtak NEM opphever REKs vedtak av 20.11.2018, og sender saken

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019/

 2. Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning Her finner du NENTs innspill til Forskningsrådets ... det gjelder anerkjennelse og kreditering av involvering og bidrag, stiller retningslinjene klare krav til anerkjennelse av økonomisk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 3. NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning Hva slags åpenhet som omtales bør ... det gjelder anerkjennelse og kreditering av involvering og bidrag, stiller retningslinjene klare krav til anerkjennelse av økonomisk

  /Aktuelt/Nyheter/2019/NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 4. Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019

  HMS SAS har klarert studieinformasjon inklusiv tekst til samtykkeerklæring utarbeidet av VIIRAL/Hogne Vik. Denne informasjon er allerede ... informere en del flere enn de som faktisk blir inkludert. Samtykket kan innhentes fra de aktuelle kvinnene ved oppmøte på klinikken

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019/

 5. Referat fra Årskonferansen 2019

  ekspertene skal jobbe, må vi ha en god dialog med ekspertene. Vi informerer ekspertene om hvordan og hva som skal vurderes. Vi tar gjerne ... oppstår underveis i prosjektet, kommenterte Hedlund: – Vi skal informeres om endringer i prosjektet, der skal også dette rapporteres

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 6. Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler

  forskningsdeltakerne har samtykket til deltakelse i MoBa, og det vil derfor ikke innhentes nytt samtykke for dette prosjektet. Prosjektleder ... formål og bruk av data er forsvarlig og forenlig med avgitte samtykker eller samfunnets forventninger til forskningen. Det fremkommer

  /Søk i NEMs vedtak/Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler/

 7. Referat fra NESH-møte 29.3.2019

  Referat fra NESH-møte 29.3.2019 Tid: ‎10‎:‎00 - ‎16‎:‎00 Sted: Park Inn by Radisson Oslo, Øvre ... presenterte saken, som blant annet reiser spørsmål om vilkårene for samtykke, gjenbruk av data i forskning, samt plassering av det forskningsetiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 29.3.2019/

 8. FS-Databasen (innleggelsesregisteret) - som brukt i CVDNOR-prosjektet. Fritak fra taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre

  rettsgrunnlag for innhenting av helseopplysninger, enten i samtykke helseforskningsloven kap. 4. eller i vedtak om dispensasjon fra ... avgrenset anvendelse i samsvar med helseforskningsloven § 14 om bredt samtykke. NEM opphever REKs vedtak av 20.11.2018, og sender saken tilbake

  /Søk i NEMs vedtak/FS-Databasen (innleggelsesregisteret) - som brukt i CVDNOR-prosjektet. Fritak fra taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre/

 9. Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen-eller?

  intervjusettinger ga også visse utfordringer omkring informert samtykke. For eksempel ville det iblant komme folk til og fra intervjuet ... gjort annerledes? Jeg ville vært mer obs på prosessen omkring samtykke. Jeg gjorde både spontane og avtalte intervjuer i hjem og templer

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-1/Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen-eller?/

 10. Forskere ber folk flest åpne lommeboka

  Forskere ber folk flest åpne lommeboka Christos Tziotas ba folk om støtte til å utvikle kunstig intelligens ... Mella forteller at han ikke kjente til kampanjen før Gjerpe informerte ham om at den var satt i gang, men at de så på pengene som

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-1/Forskere ber folk flest åpne lommeboka/

 11. Uttalelse om forskningsprosjektet «Kultur for læring»

  innloggingsinformasjon til undersøkelsen fra INN – til tross for at samtykke ikke var innhentet. Henvender ba om tilbakemelding på eventuelle ... på NESH-møte 6. desember 2018, som også reiste spørsmål om samtykke ved deltakelse i omfattende prosjekter innen skoleforskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet «Kultur for læring»/

 12. Møte i Granskingsutvalget 17. september 2018

  utvalg ved NTNU har oversendt årsrapport for 2017, og har informert om nytt mandat og nye retningslinjer for utvalget. Granskingsutvalgets ... relevant for Granskingsutvalget. Sak 10: Eventuelt Sekretariatet informerte om korrespondanse med redaksjonen i tidsskriftet Psykologi

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Granskingsutvalget-protokoller/Møte i Granskingsutvalget 17. september 2018/

 13. Møte i Granskingsutvalget 18. juni 2018

  Møte i Granskingsutvalget 18. juni 2018 Offentlig protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av ... gruppeoppgavene i plenum. Sak 8: WCRI 2019 Sekretariatet informerte om deltakelse gjennom FEK. Sak 9: Arbeidet i Granskingsutvalget

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Granskingsutvalget-protokoller/Møte i Granskingsutvalget 18. juni 2018/

 14. Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018

  Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018 Offentlig protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget). Tid: ... et nytt møteverktøy i løpet av kort tid, og sekretariatet informerte kort om verktøyet.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Granskingsutvalget-protokoller/Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018/

 15. Møte i Granskingsutvalget 18. september 2017

  Møte i Granskingsutvalget 18. september 2017 Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking ... møtebehandling frem til ny forskrift er fastsatt. Sekretariatet informerer KD. - Opplæringsressurser til redelighetsutvalg ved institusjonene

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Granskingsutvalget-protokoller/Møte i Granskingsutvalget 18. september 2017/

 16. Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)

  FACT-team med 358 personer. Av disse 358 har 108 personer samtykket. Søker ba om tilgang til journaldata fra psykisk helsevern ... begrunnelse i at prosjektet opprinnelig var samtykkebasert, og at kun 108 av 358 hadde samtykket. I den gjenstående gruppen av 250 hadde

  /Søk i NEMs vedtak/Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)/

 17. Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt

  Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt NEM 2019/5, REK sør-øst B 2018/1040 Klagesak Johan Ræder Forvaltningsloven ... informere en del flere enn de som faktisk blir inkludert. Samtykket kan innhentes fra de aktuelle kvinnene ved oppmøte på klinikken

  /Søk i NEMs vedtak/Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt/

 18. Klinisk utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac)

  HMS SAS har klarert studieinformasjon inklusiv tekst til samtykkeerklæring utarbeidet av VIIRAL/Hogne Vik. Denne informasjon er allerede ... begrunnelse for valg av placebo, samt at informasjons- og samtykkeskrivet ikke var tydelig nok. Videre var komiteen usikker på om

  /Søk i NEMs vedtak/Klinisk utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac)/

 19. Registerbasert studie av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania

  dataene, og de beklager om det var uklart i søknaden. Samtykkeinnhentingen var beskrevet i detalj i protokollen fra 1999. Prosjektleder ... innsamling av nødvendig informasjon skjer på grunnlag av det informerte samtykke», og mener dette svaret kunne forstås som en aksept for

  /Søk i NEMs vedtak/Registerbasert studie av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania/

 20. Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold

  fritak fra samtykkekravet med begrunnelse i at forskningsdeltakerne i perioder kan ha redusert samtykkekompetanse eller har hatt ... negative opplevelser med tvangsbruk og derfor ikke vil ønske å samtykke til at deres helseopplysninger blir brukt i forskning.  REK

  /Søk i NEMs vedtak/Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold/

 21. Uttalelse om forskningsprosjektet Small group Instruction in Mathematics for Pupils Level 1-4: Effects of a randomized controlled trial intervention study

  eksperimentet på. Dessuten peker de på mangler ved prosedyrene for samtykke til å delta. De viser til at det verken er mulig å avstå fra ... angående 1+1 prosjektet (prosjektbeskrivelse, NSDs tilråding, samtykkeskjemaer m.m.). Vidar Enebakk, sekretariatsleder for NESH, har ikke

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet Small group Instruction in Mathematics for Pupils Level 1-4: Effects of a randomized controlled trial intervention study/

 22. Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018

  også far, skal samtykkje i at barnet deltek i studia. Klaga gjeld vilkåret i godkjenninga om at faren må samtykkje saman med mora ... sjukehus. Samtykke skal hentast frå mor. Søker skriv i samband med dette: «Ein er klar over at som grunnregel skal samtykke frå begge

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018/

 23. 40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt

  40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt Det visar den siste delrapporten frå RINO-prosjektet – om forskingsintegritet ... går ut over vitskapeleg kvalitet (salamisering) Å unnlata å informera om avgrensingar eller usikkerheit i datagrunnlag, analyse

  /Aktuelt/Nyheter/2019/40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt/

 24. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers ... begrepsinnhold i «sykdom og helse» og om vurderinger knyttet til samtykkebestemmelsene. I tillegg opplever jeg at de fleste rapporterer om

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 25. Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme

  risikere å interagere med de falske profilene uten å være informert? 2) I hvilken grad er det problematisk at prosjektet, gjennom ... første spørsmålet legger NESH til grunn at forskning uten samtykke, eller bruk av skjult observasjon, kan være forsvarlig i bestemte

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme/