Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  offentlige er blitt mye mer kompliserte. Når skal man innhente samtykke for å bruke data hentet fra nett? Elgesem fremevet flere faktorer ... faktorer som påvirker behovet for å hente inn samtykke: Grenselandet mellom det private og det offentlige Graden av sensitivitet

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 2. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers ... begrepsinnhold i «sykdom og helse» og om vurderinger knyttet til samtykkebestemmelsene. I tillegg opplever jeg at de fleste rapporterer om

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 3. - Etikk og personvern er forutsetninger for forskning på persondata

  Dynamisk og digitalt samtykke Hølen forklarte at samtykket tradisjonelt vært papirbasert, men at slik samtykkehåndtering ikke er egnet ... informasjonsflyt, deltakerinvolvering og samtykkehåndtering i denne forskningen. - Det såkalte dynamiske samtykket er et lovende alternativ som

  /Aktuelt/Nyheter/2016/- Etikk og personvern er forutsetninger for forskning på persondata/

 4. - Lovverket håndterer genforskning godt

  - Lovverket håndterer genforskning godt Genforskning utfordrer skillet mellom helseforskningsloven og bioteknologiloven. ... tatt i behandlingsøyemed kan benyttes i forskning uten deres samtykke. Det er derfor svært viktig at potensielle deltakere får god

  /Aktuelt/Nyheter/- Lovverket håndterer genforskning godt/

 5. - Også ”uønskede” resultater bør publiseres

  - Også ”uønskede” resultater bør publiseres Mindre enn halvparten av alle kliniske studier blir ... myndigheter trenger resultatene fra kliniske studier for å kunne ta informerte beslutninger om medisinsk behandling. All Trials-kampanjen

  /Aktuelt/Nyheter/- Også ”uønskede” resultater bør publiseres/

 6. – Akademia må ta definisjonsmakten

  utgangspunkt i biomedisinsk forskning. Her fikk vi også krav om samtykke, risikovurdering og forhåndsgodkjenning fra forskningsetiske ... handler ikke lenger om samfunnsansvar, sannhetssøken eller samtykke. En av de største utfordringene med denne prosessen med regulering

  /Aktuelt/Nyheter/2018/– Akademia må ta definisjonsmakten/

 7. – Forskningsetikken er særlig viktig nå

  fra sentrale forskningsetiske krav, slik som kravet om informert samtykke, både i lovverket og i forskningsetikken. I forskningsetikken ... situasjoner der det er mulig å respektere deltakerne uten å innhente samtykke, dersom forskningen også har en nytteverdi som klart overstiger

  /Aktuelt/Nyheter/2020/– Forskningsetikken er særlig viktig nå/

 8. 40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt

  40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt Det visar den siste delrapporten frå RINO-prosjektet – om forskingsintegritet ... går ut over vitskapeleg kvalitet (salamisering) Å unnlata å informera om avgrensingar eller usikkerheit i datagrunnlag, analyse

  /Aktuelt/Nyheter/2019/40 prosent har gjort noko forskingsetisk diskutabelt/

 9. Aksepterer falske jobbsøknader

  forskningsetisk prinsipp er at de som deltar i forskning skal være informert om hva studien går ut på for så ta stilling til om de ønsker ... eller vil gi skjevhet i resultatet hvis deltakerne er fullt informert.  Dette er problemet NESH sto overfor da de ble bedt om å

  /Aktuelt/Nyheter/Aksepterer falske jobbsøknader/

 10. Arbeids- og sosialministeren måtte svare om forskningsetikk

  deres langtidssykemeldte pasienter å delta i forskning uten samtykke, og kan statsråden garantere at dette ikke feilaktig har skjedd ... bruken av forskrift for å omgå det informerte samtykket spesielt. Det informerte samtykket er et hellige gral i forskningsetikken

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Arbeids- og sosialministeren måtte svare om forskningsetikk/

 11. Barn kan samtykke til helseforskning

  Barn kan samtykke til helseforskning Ny forskrift gir barn mellom 12 og 16 år rett til selv å samtykke til deltagelse i visse ... tillegg må det antas at prosjektet ikke kan gjennomføres med foreldresamtykke fordi det kan avdekke opplysninger som foreldrene, eller

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Barn kan samtykke til helseforskning/

 12. Barnehageforskning og etikk trakk fulle hus på Litteraturhuset

  subjekt i forskningen? - De minste barna kan ikke selv avgi informert samtykke, foreldre må gjøre dette på vegne av barna. Det forskningsetiske ... Han trekker også fram det etisk vanskelige med ”det informerte samtykket”. Dag Thomas Gisholt, myndighetenes representant, kunne

  /Aktuelt/Nyheter/Barnehageforskning og etikk trakk fulle hus på Litteraturhuset/

 13. Big data utfordrer krav til anonymisering

  Big data utfordrer krav til anonymisering Sammenkoplingen av Big Data og sporing av IP-adresser kan føre til ... teknologiske utviklingen. Som hovedregel bør forskningsdeltakere informeres dersom dette blir for vanskelig, sier hun til Forskerforum

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Big data utfordrer krav til anonymisering/

 14. Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt?

  Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt? I USA stiller forskere spørsmål ved hva som har ... nytt lignende forskningsprosjekt der de, uten å innhente informert samtykke, infiserte mennesker i Guatemala med seksuelt overførbare

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt?/

 15. Bruk av henrettede i medisinsk forskning – greit?

  er det i den aktuelle situasjonen avgitt et frivillig, informert samtykke? Både ja og nei Komiteen mener at det finnes etiske grunner ... spørsmålet om fritt, informert samtykke er det vanskelig å vite omstendighetene rundt Jernigans samtykke og om han var innforstått

  /Aktuelt/Nyheter/Bruk av henrettede i medisinsk forskning – greit?/

 16. Bruk av henrettet i medisinsk forskning

  dødsstraff. Selv om vi mangler detaljkunnskap om grunnlaget for samtykket, mener Rådet at det kan legges stor vekt på at dette var frivillig ... momenter som talte imot. Siden omstendighetene rundt fangens samtykke til deltakelse er uklare, mente komiteen at det var vanskelig

  /Aktuelt/Nyheter/Bruk av henrettet i medisinsk forskning /

 17. Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale

  visse betingelser skal kunne forske uten et på forhånd informert samtykke. - På dette området har Norge vært et foregangsland, kan ... Slik forskning kan da blant annet baseres på at det innhentes samtykke i etterkant fra de pasientene som friskner til, eventuelt fra

  /Aktuelt/Nyheter/Danmark gjør det enklere å forske på anonymt biologisk materiale/

 18. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  at rettsmedisinere forsket på organer fra 700 barn – uten samtykke. Saken ble presentert som en forskningsskandale, men det er ... vurderer at virksomheten er ulovlig. Men vedkommende har kun informert om det juridiske grunnlaget for slik forskning og har hverken

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 19. Deling av data: policy, etikk og erfaringer

  forskningsmuligheter samtidig stiller nye krav til etisk refleksjon rundt samtykke og personvern. Åpen hvis man kan, lukket hvis man må Norske ... han. Økt sikkerhet kan ikke alene erstatte kravet om informert samtykke. Dele for å beskytte Inger Elise Birkeland er leder for

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Deling av data: policy, etikk og erfaringer/

 20. Det er ikke størrelsen det kommer an på

  også for en rekke forskningsetiske spørsmål knyttet til informert samtykke og konfidensialitet og hvem som får tilgang til de enorme ... være et argument for at det ikke er nødvendig å hente inn samtykke til å bruke slike ytringer i forskning. Hageslange vs. brannslange

  /Aktuelt/Nyheter/Det er ikke størrelsen det kommer an på/

 21. Dette skaper etisk hodebry for forskerne i 2016

  Dette skaper etisk hodebry for forskerne i 2016 Ny teknologi, kunstig intelligens og ekstremisme. Her er de fem viktigste ... selv, ikke minst når det gjelder innhenting av fritt og informert samtykke. Er det greit å forske på folk via internett uten at de

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Dette skaper etisk hodebry for forskerne i 2016/

 22. ENRIO får nye nettsider

  internasjonal. Det samme er forskningsetikken, sier Vinther. Økt anerkjennelse Vinther påpeker at ENRIO har vokst betydelig siden opprettelsen ... utenfra. I dag får ENRIO støtte fra EU, hvilket kan ses som anerkjennelse av behovet for et europeisk nettverk som, tross økonomisk

  /Aktuelt/Nyheter/2017/ENRIO får nye nettsider/

 23. Etiske retningslinjer for medisinsk forskning – revisjon av deklarasjon

  materiale eller datamateriale skal forskere forsøke å innhente samtykke fra deltakere når det gjelder innsamling, forskning, lagring ... tilfeller hvor det vil være umulig eller upraktisk å innhente samtykke, eller vil gjøre forskningen lite gyldig, sier det nye utkastet

  /Aktuelt/Nyheter/Etiske retningslinjer for medisinsk forskning – revisjon av deklarasjon/

 24. Færre langvarige plager for innsatspersonellet enn antatt

  helseproblemer i etterkant, men også på opplevelse av egen innsats, anerkjennelse etter innsatsen, følelse av mestring og tilfredshet med ... og fleksibilitet i alle ledd, og de fleste opplevde å få anerkjennelse for innsatsen, hovedsakelig fra nære kolleger. På tross

  /Aktuelt/Nyheter/Færre langvarige plager for innsatspersonellet enn antatt/

 25. Fattige pasienter som forsøkskaniner

  Fattige pasienter som "forsøkskaniner" En helseordning for fattige i India har gjort det mulig ... forteller at pasientene uten problem skriver under på det informerte samtykket. – Hvis det tar ett år i USA å skaffe 10 forsøkspersoner

  /Aktuelt/Nyheter/Fattige pasienter som forsøkskaniner/