Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Æres den som æres bør?

  Nobelprisen. Hun knekket den teoretiske nøtten, men fikk ingen anerkjennelse for sin innsats innen forskning om atomspalting, da prisen ... tiden og mye motstand i -akademiske kretser vant Meitner anerkjennelse. Hun ble den første kvinnelige professor i fysikk i Tyskland

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2005-1/ Æres den som æres bør?/

 2. - Dette skal vi ta tak i

  Undersak: - Dette skal vi ta tak i Når det gjelder forskningsetikk trenger sykehussektoren et løft både ... fra planlegging til publisering og ser over prosjekter, samtykkeskriv og protokoller for å sikre kvalitet og etikk, og at regelverket

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/- Dette skal vi ta tak i/

 3. - Lovutkastet er preget av hastverksarbeid

  – Lovutkastet er preget av hastverksarbeid Kunnskapsdepartementets utkast til ny forskningsetikklov er uklart, mangelfullt ... deltagere i forskningen og deres integritet, etterstrebe informert samtykke og ikke legge stein til byrden for sårbare grupper, sier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Lovutkastet er preget av hastverksarbeid/

 4. – Dette kan ramme viljen til å delta i forskning

  denne innsamlingen og databehandlingen uten de registrertes samtykke. Norge har over 50 medisinske kvalitetsregistre for alt fra ... folk informeres, er dataene i de sentrale helseregistrene og helseundersøkelsene samlet inn med de registrertes samtykke. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-1/– Dette kan ramme viljen til å delta i forskning/

 5. – Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt

  mindre ordrett det Bjørgo hadde sagt. – Det er for så vidt en anerkjennelse av at jeg hadde en god analyse, men det er samtidig et paradoks ... kjente eller mistenkte ekstremister samme rett til informasjon, samtykke, og anonymisering som resten av befolkningen? Spørsmålet ble

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt/

 6. – Jeg måtte trøste og forklare

  ble stilt overfor. For eksempel var samtykke en stor utfordring. Hvor informert kan et samtykke være når man forsker med barn som ... tydelig på det. Det viser at man ikke kan tro at fritt informert samtykke er en engangshendelse – det er en prosess hvor man kontinuerlig

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/– Jeg måtte trøste og forklare/

 7. – Tvilsam utlevering av elevdata

  ikkje-anonyme data frå barn og unge vidare til forskarar. Samtykket frå barna har ikkje vore i samsvar med dei forskingsetiske ... individnivå over ei årrekke. Dette er problematisk, sidan samtykket som er innhenta frå barna ikkje er i samsvar med dei forskingsetiske

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/– Tvilsam utlevering av elevdata/

 8. – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen

  – Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen Feil eller regelrett fusk slipper stadig vekk gjennom ... følge av anonym fagfellevurdering slik: Forskere får ikke anerkjennelse for jobben de gjør, det blir vanskeligere å rekruttere fagfellevurderere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen/

 9. – Vi må forske på syke barn

  utfordringer?  Legemiddelverket krevde i begynnelsen at vi måtte ha samtykke fra begge foreldrene til barna vi ville inkludere. Det høres ... forelderen var hjemme med et sykt storesøsken. Med sånne krav til samtykke ville de fleste studier på akutt syke barn ikke kunne gjennomføres

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/– Vi må forske på syke barn/

 10. «Experiment eleven»

  «Experiment eleven» - mørke hemmeligheter bak oppfinnelsen av vidundermedisin Dette er historien ... Universitet, nemlig Rutgers medaljen. Til tross for Rutgers anerkjennelse er Albert Schatz, i dag 60 år senere, fortsatt ikke inkludert

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/«Experiment eleven»/

 11. «God tro» ikke lenger godt nok

  «God tro» ikke lenger godt nok Forskere skal ikke lenger kunne skylde på manglende kjennskap til forskningsetiske ... som plagiat og fusk? Eller kan de også omfatte for eksempel samtykke, samfunnsansvar og å vise respekt for deltagere i forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/«God tro» ikke lenger godt nok/

 12. 200 dollar hvis du dør

  dollarene til dine etterlatte. Dette var innholdet i samtykkeskjemaet brukt under Walter Reeds forskning på gulfeber på Cuba ... signeres før eksperimentene ble satt i gang. Utdrag av samtykkeskjemaet: ”Undertegnede er inneforstått med at i tilfelle feberen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/200 dollar hvis du dør/

 13. 2001-2

  2001-2 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Prosjekt om oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til ... oppdragsforskning i etikkomiteene Samtykke til forskning Samtykke fra barn og unge Samtykke ved befolkningsundersøkelser Thalidomidsaken

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2001-2/

 14. 2002-4

  2002-4 I dette nummeret kan du balnt annet lese om: Skam i medisinsk forskning Forskning i U-land og etisk regnskap Forskning ... Forskningsetiske normer settes under press Samtykkeideen utfordres Samtykkeavtalen - juridisk styrke Et "Fangens dilemma"

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2002-4/

 15. 2003-4

  2003-4 I dette nummeret kan blant annet du lese om: Hjerneforbedring bør ikke bli en "vare" ... Helsinkideklarsjonen - En deklarasjon uten status? For å kunne samtykke må du forstå Forskningsetiske komiteer krever fengslet professor

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2003-4/

 16. 2005-3

  2005-3 I dette nummeret kan du blant annet lese om: Redusert samtykkekompetanse - og hva så? Psykisk traume ... blant annet lese om: Redusert samtykkekompetanse - og hva så? Psykisk traume og samtykkekompetanse Jeg kjemper mot 3. person! Signaturen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2005-3/

 17. 2016-1

  2016-1 Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene ... du blant annet lese om ulike problemstillinger knyttet til samtykke. Hvordan kan barn og unges rett til å bli hørt gjennom forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-1/

 18. 2018-3

  Forskningsetikk nr. 3, 2018 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske ... frenetiske jakten på Nobelprisen og diskusjonen om kollektivt samtykke i samisk helseforskning. God lesing!

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-3/

 19. 2019-2

  Forskningsetikk nr. 2, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... helsehjelp? Det har betydning for om både mor og far må gi sitt samtykke. Forskningsrådet og EU er de viktigste finansieringskildene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/

 20. 22. juli - forskning

  22. juli - forskning Det er med ydmykhet og respekt jeg går på en slik oppgave. En så stor tragisk hendelse ... meg optimistisk i så måte. I tillegg må vi arbeide for at samtykkene som innhentes, er utformet på en slik måte at datamaterialet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/22. juli - forskning /

 21. 430 millioner i erstatning

  430 millioner i erstatning etter medisink forsøk I 1996 døde 11 nigerianske barn i forbindelse med utprøving ... kunne lese informasjonsskriv eller signere samtykkeerklæring, ble muntlig samtykke benyttet. [2] Trovan var et nytt antibiotikum

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/430 millioner i erstatning/

 22. Å vite eller ikke vite…

  uklar juss – Utfordringene handler om både personvern, informert samtykke, datadeling og ikke minst tilbakemelding av funn, sier ... elektronisk MinSide-løsning hvor alt fra samtykke til tilbakemelding kan håndteres. Samtykket i HUNT 4 inneholder også et spørsmål

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Å vite eller ikke vite…/

 23. Aktuelt

  Bioetiker mener vaksinestudie fra WHO mangler tilstrekkelig informert samtykke. Vatikanet vil ha «algor-etikk» På initiativ fra pave ... Han mener forskerne ikke har innhentet tilstrekkelig informert samtykke fra deltakerne. Verdens helseorganisasjon, WHO, hevder

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Aktuelt/

 24. Ambisjon og handling

  isolasjon. Haave viser også til en begynnende vilje til å innhente samtykke fra de pårørende ved risikofylte inngrep allerede på 30-tallet ... og lobotomi, bidro til å videreføre tvang og disiplinering. Samtykket var heller ikke basert på pasientens autonomi, men handlet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/Ambisjon og handling/

 25. Avslørte biskopens hemmeligheter

  Avslørte biskopens hemmeligheter Slitasjegikt, dårlige tenner og et foster i kisten. Svenske forskere har ... vi var i kontakt med slektninger av Winstrups kone. De ble informert, og har fulgt prosjektet med interesse, forteller Wilhelmsson

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Avslørte biskopens hemmeligheter/